Aanmelden

Belasting betalen over mijn pensioen

Je betaalt ook belasting als je met pensioen bent
Maar dat is waarschijnlijk minder dan toen je nog werkte. Dat komt omdat je vanaf AOW-leeftijd geen premie meer hoeft te betalen voor de AOW. Op jouw brutopensioen wordt een aantal bedragen ingehouden:


Loonheffing
Loonheffing is de belasting die je betaalt over jouw inkomen (bijvoorbeeld salaris of pensioen). Meer informatie over de loonheffing vind je op deze pagina van de Belastingdienst.
 

Bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw)
Naast de premie die je zelf betaalt voor jouw zorgverzekering betaal je in Nederland ook een inkomensafhankelijke bijdrage voor jouw zorgverzekering. Dit is de bijdrage Zvw. Meer informatie over de bijdrage Zvw vind je op deze pagina van de Belastingdienst.

 

Het nettopensioen is het pensioen dat wij aan je overmaken. De belasting en de bijdrage voor de zorgverzekeringswet houden wij automatisch voor je in. Deze betalen we aan de Belastingdienst.


Jouw nettopensioen kan veranderen in 2021
Dat komt omdat de belastingregels zijn veranderd per 1 januari 2021. Zo gaat de Zvw-premie iets omhoog in 2021. Ook de heffingskorting gaat voor de meeste mensen iets omhoog. De loonheffing gaat juist voor de meeste mensen iets omlaag. Wil je meer weten over de veranderingen in de belastingregels? Kijk dan op de website van de Rijksoverheid. 


Wat betekenen de veranderingen voor jouw pensioen?
Of jouw nettopensioen hoger of lager wordt, hangt af van jouw persoonlijke situatie. Dit zie je terug op jouw maandspecificatie van januari 2021. Deze staat vanaf 25 januari klaar op jouw persoonlijke pagina op mijnpgbpensioen.nl. Als je in jouw communicatievoorkeuren hebt aangegeven digitale post te willen ontvangen, dan krijg je hiervan automatisch bericht. Als je geen digitale post wilt ontvangen, dan krijg je jouw maandspecificatie uiterlijk eind februari per post toegestuurd. Je kunt jouw communicatievoorkeuren zelf wijzigen op mijnpgbpensioen.nl.
Je kunt een naheffing krijgen van de Belastingdienst
Heb je naast het pensioen dat je van ons krijgt nog andere inkomens? Bijvoorbeeld AOW of pensioen van een andere pensioenuitvoerder? Dan kan het zijn dat je na afloop van het jaar belasting moet bijbetalen. Dit komt omdat de Belastingdienst al jouw inkomens in een jaar bij elkaar optelt. Een deel van jouw inkomen kan dan in een hoger belastingtarief vallen. Wil je vooraf weten hoeveel je ongeveer moet terugbetalen? Dan vraag je bij de Belastingdienst een voorlopige aanslag aan.