Aanmelden

Belasting betalen over mijn pensioen

U betaalt ook belasting als u met pensioen bent
Maar dat is waarschijnlijk minder dan toen u nog werkte. Dat komt omdat u vanaf AOW-leeftijd geen premie meer hoeft te betalen voor de AOW. Op uw brutopensioen wordt een aantal bedragen ingehouden:


Loonheffing
Loonheffing is de belasting die u betaalt over uw inkomen (bijvoorbeeld salaris of pensioen). Meer informatie over de loonheffing vindt u op deze pagina van de Belastingdienst.
 

Bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw)
Naast de premie die u zelf betaalt voor uw zorgverzekering betaalt u in Nederland ook een inkomensafhankelijke bijdrage voor uw zorgverzekering. Dit is de bijdrage Zvw. Meer informatie over de bijdrage Zvw vindt u op deze pagina van de Belastingdienst.

 

Het nettopensioen is het pensioen dat wij aan u overmaken. De belasting en de bijdrage voor de zorgverzekeringswet houden wij automatisch voor u in. Deze betalen we aan de Belastingdienst.


Uw nettopensioen kan veranderen in 2020
Dat komt omdat de belastingregels zijn veranderd per 1 januari 2020. Hieronder ziet u wat er voor u verandert in 2020:

De algemene heffingskorting gaat iets omhoog. Hoeveel korting u krijgt, hangt af van uw inkomen.
De belastingtarieven voor AOW-gerechtigden veranderen. De eerste en de tweede belastingschijf worden samengevoegd. Meer informatie over de belastingschijven en -tarieven vindt u op deze pagina van de Belastingdienst.
De inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) gaat omlaag van 5,7% naar 5,45%. U betaalt vanaf 2020 dus een lagere bijdrage Zvw.


Wilt u meer weten over de veranderingen in de belastingregels? Kijk dan op deze pagina van de Belastingdienst. 


Wat betekenen de veranderingen voor uw pensioen?
Of uw nettopensioen hoger of lager wordt, hangt af van uw persoonlijke situatie. Dit ziet u terug op uw maandspecificatie van januari 2020. Deze staat vanaf 25 januari klaar op uw persoonlijke pagina op mijnpgbpensioen.nl. Als u in uw communicatievoorkeuren heeft aangegeven digitale post te willen ontvangen, dan krijgt u hiervan automatisch bericht. Als u geen digitale post wilt ontvangen, dan krijgt u uw maandspecificatie uiterlijk eind februari per post toegestuurd. U kunt uw communicatievoorkeuren zelf wijzigen op mijnpgbpensioen.nl.
U kunt een naheffing krijgen van de Belastingdienst
Heeft u naast het pensioen dat u van ons krijgt nog andere inkomens? Bijvoorbeeld AOW of pensioen van een andere pensioenuitvoerder? Dan kan het zijn dat u na afloop van het jaar belasting moet bijbetalen. Dit komt omdat de Belastingdienst al uw inkomens in een jaar bij elkaar optelt. Een deel van uw inkomen kan dan in een hoger belastingtarief vallen. Wilt u vooraf weten hoeveel u ongeveer moet terugbetalen? Dan vraagt u bij de Belastingdienst een voorlopige aanslag aan.