Aanmelden

 

 


Veelgestelde vragen

IK KRIJG PENSIOEN

Ik krijg ouderdoms- en partnerpensioen. Waarom krijg ik maar 1 pensioenoverzicht?
U krijgt voor elk pensioen een apart overzicht. U kreeg nu alleen het overzicht voor uw ouderdomspensioen. 
Waarom staat er op het pensioenoverzicht een hoger bedrag dan ik op mijn rekening krijg?
In het pensioenoverzicht ziet u een brutobedrag. Hier moeten de belasting en sociale premies nog vanaf. Wat overblijft is het nettobedrag. Dat storten wij u op uw rekening.
Waarom krijg ik meerdere (dezelfde) pensioenoverzichten?
U heeft bij ons twee polissen, bijvoorbeeld omdat u via meerdere werkgevers pensioen bij ons opbouwde. U krijgt van elk pensioen een apart pensioenoverzicht.
Op mijn pensioenoverzicht staat “geen partner bekend”, maar ik heb wel een partner. Hoe komt dat?
Op het pensioenoverzicht staat alleen de partner die recht heeft op partnerpensioen. Heeft u een partner, maar staat deze niet op het pensioenoverzicht? Dat kan een paar redenen hebben:
Wij hebben uw pensioen overgenomen van een ander pensioenfonds. Wij krijgen niet altijd de partnergegevens door van de vorige uitvoerder. 
U bent getrouwd in het buitenland. Wij krijgen dit dan niet automatisch door. Als u uw partner nog wil aanmelden stuurt u een kopie van de huwelijksakte of het trouwboekje, of u stuurt een uittreksel van de gemeente op.
Uw partner is overleden. Omdat uw partner helaas is overleden, kan hij/zij geen aanspraak maken op het partnerpensioen. Hierom vindt u zijn/haar naam niet op het pensioenoverzicht.
Mijn partner heeft een pensioenoverzicht gekregen met daarin partnerpensioen. Mijn partner heeft helemaal geen pensioen opgebouwd bij PGB. Wanneer betalen jullie dit pensioen?
Dit is een overzicht van het ongehuwdenpensioen. Als uw partner overlijdt krijgt u dit bedrag bovenop uw ouderdomspensioen.
Ik krijg een prepensioen. Op mijn pensioenoverzicht staat een bedrag van 62 tot 65 jaar en bedragen van 65 tot 67 en van 67 jaar zolang ik leef. Krijg ik 3 keer pensioen?
U krijgt uw prepensioen van uw 62e tot uw 65e.Maar u heeft ook levenslang pensioen opgebouwd. Het pensioen dat u opbouwde voor 2013, toen de pensioenleeftijd nog 65 was, staat achter het kopje ‘vanaf 65 tot 67 jaar’. Het pensioen dat u opbouwde na 2013 staat achter het kopje ‘vanaf 67 jaar zolang u leeft’. Uw pensioen gaat in op de eerste van de maand waarin u AOW krijgt. Wij rekenen dan al uw pensioenaanspraken om naar 1 pensioen op uw pensioenleeftijd. U krijgt dus één pensioen van ons. Dit moet u nog wel aanvragen. U krijgt automatisch 3 maanden voordat u met AOW gaat bericht van ons.

Hier vindt u de veelgestelde vragen over UPA .