Aanmelden

Waardeoverdracht

U kunt het pensioen dat u ergens anders heeft opgebouwd, meenemen naar ons. Dit noemen we pensioen waardeoverdracht (pensioen meenemen). U kunt uw pensioen bij ons ook meenemen naar een andere pensioenuitvoerder.


Waardeoverdracht is op dit moment weer mogelijk. Onze beleidsdekkingsgraad steeg namelijk in april tot 100,8%. In ons nieuwsbericht leest u hier meer over.

Uw pensioen meenemen naar ons
Heeft u ergens anders pensioen opgebouwd via uw vorige werkgever(s)? Dan kunt u dit pensioen meenemen naar ons. We noemen dat waardeoverdracht.

 

Wanneer is het verstandig om uw pensioen mee te nemen?
Of het verstandig is om uw pensioen mee te nemen, hangt af van uw vorige pensioenregeling. En van uw persoonlijke situatie en wensen. Bijvoorbeeld omdat u wilt dat uw pensioen op 1 plek staat. Maar soms zijn er ook nadelen. Bij uw keuze kunt u letten op het volgende:

1. Wat zijn de verschillen tussen uw oude en nieuwe pensioenregeling?
Elke pensioenregeling is verschillend. Daarom is het belangrijk dat u uw oude en nieuwe pensioenregeling met elkaar vergelijkt. U kan op deze punten letten:
- Wanneer kunt u met pensioen?
- Welke keuzes kunt u maken als u met pensioen gaat?
- Wat is er geregeld voor uw partner als u overlijdt?
- Loopt u in uw vorige regeling beleggingsrisico?
- Wordt uw pensioen elk jaar verhoogd (indexatie)?
- Hoe hoog is de dekkingsgraad van uw oude en nieuwe pensioenuitvoerder? Hier vindt u informatie over onze dekkingsgraad.

Bovenstaande lijst is niet uitputtend. Wij kunnen niet voor u bepalen of het voor u aantrekkelijk is om uw pensioen mee te nemen en mogen daarover geen advies doen. Neem hiervoor contact op met een onafhankelijk adviseur.

Zo neemt u uw pensioen mee 
Het meenemen van uw pensioen duurt gemiddeld zo’n 6 tot 12 maanden. Soms duurt het langer. Bijvoorbeeld als de dekkingsgraad van 1 van uw oude pensioenuitvoerders lager is dan 100%. Dan is waardeoverdracht tijdelijk niet toegestaan.

Stap 1: U vraagt ons om een voorstel
U logt met uw DigiD in op mijnpgbpensioen.nl. U logt in met uw DigiD mét sms-controle. U kunt de sms-controle activeren via mijn.digid.nl. In het startscherm van mijnpgbpensioen.nl achter ‘Wilt u pensioen meenemen naar ons?’ klikt u op ‘Vraag een voorstel aan’. Hier geeft u aan bij welke pensioenuitvoerder(s) u pensioen heeft opgebouwd en wat uw polis-/ registratienummer bij die pensioenuitvoerder is. U vraagt vervolgens per pensioenuitvoerder een voorstel op.

Stap 2: Wij nemen contact op met uw oude pensioenfonds of -verzekeraar
Wij vragen uw oude pensioenuitvoerder om de waarde van uw opgebouwde pensioen. Soms duurt het even voordat wij antwoord krijgen.

Stap 3: U krijgt een voorstel van ons
Als wij antwoord hebben, rekenen wij uit hoeveel pensioen u bij ons kunt krijgen voor de waarde van uw pensioen bij uw oude pensioenuitvoerder. U krijgt dan een voorstel van ons. Op basis van dit voorstel kunt u beslissen of u ervoor kiest om uw pensioen mee te nemen.

Stap 4: U geeft het aan ons door of u akkoord gaat
Heeft u uw keuze gemaakt? Dan vult u het formulier bij het voorstel in. En u zet uw handtekening. Heeft u een partner? Dan zet uw partner ook een handtekening. Daarna stuurt u het voorstel aan ons terug.

Stap 5: U krijgt een brief als uw waardeoverdracht klaar is
Gaat u akkoord met ons voorstel? Dan nemen wij contact op met uw oude pensioenuitvoerder(s). Die maakt dan de waarde van uw pensioen aan ons over. Zodra wij de overdracht van uw pensioen hebben verwerkt, krijgt u een brief van ons.


Uw pensioen meenemen naar een andere pensioenuitvoerder

U kunt uw pensioen bij ons ook meenemen naar een andere pensioenuitvoerder. U krijgt dan later geen pensioen meer van ons, maar van uw andere pensioenuitvoerder.


Heeft u pensioen bij ons staan (vanaf € 503,24 bruto per jaar)?
En bouwt u geen pensioen meer bij ons op? Dan vraagt u een waardeoverdracht aan bij uw nieuwe pensioenuitvoerder.
Heeft u een klein pensioen van € 2 tot € 503,24 bruto per jaar?
En bouwt u geen pensioen meer bij ons op? Dan dragen wij uw pensioen automatisch over naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. U hoeft daarvoor niets te doen. Zo zorgen we ervoor dat uw pensioen bij ons en het pensioen dat u bij uw nieuwe pensioenuitvoerder opbouwt straks onder 1 dak staan. Zodra de automatische overdracht van uw pensioen wordt uitgevoerd, krijgt u een brief van ons. En zodra de automatische overdracht is afgerond, krijgt u daarover bericht van uw nieuwe pensioenuitvoerder.

Heeft u een klein pensioen en (nog) geen nieuwe pensioenuitvoerder?
Ook dan hoeft u niets te doen. Wij controleren dan namelijk in een periode van 5 jaar of u (alsnog) een nieuwe pensioenuitvoerder heeft. Als wij in die periode een pensioenuitvoerder vinden, maken we alsnog uw pensioen automatisch over naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. Heeft u na 5 jaar nog geen nieuwe pensioenuitvoerder? Dan blijft uw pensioen bij ons staan.

Heeft u een heel klein pensioen bij ons, lager dan €2 bruto per jaar?
En bouwt u geen pensioen meer bij ons op? Dan vervalt uw pensioen automatisch op grond van de wet. Het bedrag vloeit dan terug in de gezamenlijke pot van het pensioenfonds. Op die manier hebben alle deelnemers bij ons er voordeel van. Inhoudseditor