Aanmelden

Waardeoverdracht

U kunt het pensioen meenemen dat u ergens anders heeft opgebouwd. Dit noemen we waardeoverdracht.

Heeft u via uw vorige werkgever(s) ook pensioen opgebouwd? Dan kunt u dit pensioen meenemen naar ons. We noemen dat waardeoverdracht.

 

 

 

 

 

Wanneer is het verstandig om uw pensioen mee te nemen?
Of het verstandig is om uw pensioen mee te nemen, hangt af van uw vorige pensioenregeling. En van uw persoonlijke situatie en wensen. Bijvoorbeeld omdat u wilt dat uw pensioen op 1 plek staat. Maar soms zijn er ook nadelen. Bij uw keuze kunt u letten op het volgende:

1. Wat zijn de verschillen tussen uw oude en nieuwe pensioenregeling?
Elke pensioenregeling is verschillend. Daarom is het belangrijk dat u uw oude en nieuwe pensioenregeling met elkaar vergelijkt. U kan op deze punten letten:
- Wanneer kunt u met pensioen?
- Welke keuzes kunt u maken als u met pensioen gaat?
- Wat is er geregeld voor uw partner als u overlijdt?
- Loopt u in uw vorige regeling beleggingsrisico?
- Wordt uw pensioen elk jaar verhoogd (indexatie)?
- Hoe hoog is de dekkingsgraad van uw oude en nieuwe pensioenuitvoerder? Hier vindt u informatie over onze dekkingsgraad.

Bovenstaande lijst is niet uitputtend. Wij kunnen niet voor u bepalen of het voor u aantrekkelijk is om uw pensioen mee te nemen en mogen daarover geen advies doen. Neem hiervoor contact op met een onafhankelijk adviseur.

Zo neemt u uw pensioen mee 
Het meenemen van uw pensioen duurt gemiddeld zo’n 6 tot 12 maanden. Soms duurt het langer. Bijvoorbeeld als de dekkingsgraad van 1 van uw oude pensioenuitvoerders lager is dan 100%. Dan is waardeoverdracht tijdelijk niet toegestaan.

Stap 1: U vraagt ons om een voorstel
U logt met uw DigiD in op mijnpgbpensioen.nl. Daar klikt u op de knop ‘Mijn pensioen meenemen’. U vult uw gegevens in en klikt op verzenden.

Stap 2: Wij nemen contact op met uw oude pensioenfonds of -verzekeraar
Wij vragen uw oude pensioenuitvoerder om de waarde van uw opgebouwde pensioen. Soms duurt het even voordat wij antwoord krijgen.

Stap 3: U krijgt een voorstel van ons
Als wij antwoord hebben, rekenen wij uit hoeveel pensioen u bij ons kunt krijgen voor de waarde van uw pensioen bij uw oude pensioenuitvoerder. U krijgt dan een voorstel van ons. Op basis van dit voorstel kunt u beslissen of u ervoor kiest om uw pensioen mee te nemen.

Stap 4: U geeft het aan ons door of u akkoord gaat
Heeft u uw keuze gemaakt? Dan vult u het formulier bij het voorstel in. En u zet uw handtekening. Heeft u een partner? Dan zet uw partner ook een handtekening. Daarna stuurt u het voorstel aan ons terug.

Stap 5: U krijgt een brief als uw waardeoverdracht klaar is
Gaat u akkoord met ons voorstel? Dan nemen wij contact op met uw oude pensioenuitvoerder(s). Die maakt dan de waarde van uw pensioen aan ons over. Zodra wij de overdracht van uw pensioen hebben verwerkt, krijgt u een brief van ons.

 Inhoudseditor