Aanmelden

Vrijwillig pensioen opbouwen

​​Op deze pagina lees je wat vrijwillig voortzetten van jouw pensioenregeling betekent. Ook lees je wat het kost, wat de voorwaarden zijn en hoe je het regelt.

Wat is vrijwillige voortzetting?
Stopt jouw pensioenopbouw bij Pensioenfonds PGB? Dan kun je ervoor kiezen om zelf jouw pensioen bij ons voort te zetten. We noemen dat vrijwillige voortzetting.


Dit kan bijvoorbeeld alleen als jouw nieuwe werkgever geen pensioenregeling heeft of als jij, al dan niet tijdelijk, geen baan hebt. 

Wat kost vrijwillige voortzetting?
Vrijwillig jouw pensioenregeling voortzetten is duurder dan toen je nog pensioen opbouwde via jouw werkgever. Je betaalt namelijk de hele premie zelf: jouw eigen deel én het deel dat jouw vorige werkgever voor jou betaalde. Hoeveel je precies betaalt, hangt af van de pensioenregeling die je had. Om de premie te berekenen, gaan wij uit van het salaris dat je kreeg toen je stopte bij jouw vorige werkgever. Ook kijken wij naar het aantal uren dat je op dat moment werkte.
Je vindt een indicatie van de hoogte van de totale jaarlijkse premie op jouw meest recente Uniform Pensioenoverzicht (UPO) onder ‘Premie die uw werkgever afdroeg’. Het jaarlijks op te bouwen pensioen dat je voor deze jaarpremie terugkrijgt, vind je op jouw UPO onder ‘factor A’.

Welk pensioen kan ik voortzetten?
De opbouw van pensioen blijft hetzelfde als bij jouw vorige baan. Wij gaan uit van jouw laatstverdiende salaris en het aantal uren dat je werkte. Ook ben je verzekerd voor partner- en wezenpensioen bij overlijden.  

Wat zijn de voorwaarden voor vrijwillige voortzetting?

De voorwaarden voor vrijwillige voortzetting zijn:
- Je kunt jouw pensioen niet vrijwillig voortzetten als jouw AOW binnen 3 jaar ingaat. Tenzij je:
   - een loongerelateerde uitkering ontvangt, bijvoorbeeld een WW-uitkering of een WIA-uitkering;
   - inkomen uit arbeid verdient, maar géén pensioen opbouwt;
   - aantoont dat je om medische redenen niet kan werken.
- Je bouwt nergens anders pensioen op.
- Je kunt jouw pensioen maximaal 3 jaar vrijwillig voortzetten. Tenzij je uit een afvloeiingsregeling met jouw
   werkgever of in verband met arbeidsongeschiktheid een loongerelateerde uitkering ontvangt.
- De vrijwillige voortzetting sluit aan op de datum dat je stopte bij jouw vorige werkgever.


Verandert er iets in jouw situatie die van invloed is op de bovenstaande voorwaarden? Dan moet je de wijziging aan ons doorgeven.


Hoe stop ik met vrijwillige voortzetting?
Jouw pensioenregeling wordt automatisch 3 jaar voortgezet tot uiterlijk jouw AOW-datum. Krijg je een nieuwe baan waardoor je weer pensioen opbouwt? Of wil je om een andere reden stoppen met vrijwillig pensioen opbouwen? Dan zeg je het zelf op. De opzegtermijn is 2 maanden.


 

Hoe regel ik vrijwillige voortzetting?
Je neemt hiervoor contact op met onze Klantenservice. Dat kan tot 9 maanden nadat je uit dienst bent gegaan.

Je stuurt ons een e-mail: ks@pensioenfondspgb.nl
Of je stuurt ons een brief. Je vindt ons adres op de contactpagina.

 

 Inhoudseditor

Snel naar: