Aanmelden

Vrijwillig pensioen opbouwen

​​Op deze pagina leest u wat vrijwillig voortzetten van uw pensioenregeling betekent. Ook leest u wat het kost, wat de voorwaarden zijn en hoe u het regelt.

Wat is vrijwillige voortzetting?
Stopt uw pensioenopbouw bij Pensioenfonds PGB? Dan kunt u ervoor kiezen om zelf uw pensioen bij ons voort te zetten. We noemen dat vrijwillige voortzetting.


Dit kan bijvoorbeeld alleen als uw nieuwe werkgever geen pensioenregeling heeft of als u, al dan niet tijdelijk, geen baan heeft. 

Wat kost vrijwillige voortzetting?
Vrijwillig uw pensioenregeling voortzetten is voor u duurder dan toen u nog pensioen opbouwde via uw werkgever. U betaalt namelijk de hele premie zelf: uw eigen deel én het deel dat uw vorige werkgever voor u betaalde. Hoeveel u precies betaalt, hangt af van de pensioenregeling die u had. Om de premie te berekenen, gaan wij uit van het salaris dat u kreeg toen u stopte bij uw vorige werkgever. Ook kijken wij naar het aantal uren dat u op dat moment werkte.
U vindt een indicatie van de hoogte van de totale jaarlijkse premie op uw meest recente Uniform Pensioenoverzicht (UPO) onder ‘Premie die uw werkgever afdroeg’. Het jaarlijks op te bouwen pensioen dat u voor deze jaarpremie terugkrijgt, vindt u op uw UPO onder ‘factor A’.

Welk pensioen kan ik voortzetten?
De opbouw van pensioen blijft hetzelfde als bij uw vorige baan. Wij gaan uit van uw laatstverdiende salaris en het aantal uren dat u werkte. Ook bent u verzekerd voor partner- en wezenpensioen bij overlijden.  

Wat zijn de voorwaarden voor vrijwillige voortzetting?

De voorwaarden voor vrijwillige voortzetting zijn:
- U kunt uw pensioen niet vrijwillig voortzetten als uw AOW binnen 3 jaar ingaat. Tenzij u:
   - een loongerelateerde uitkering ontvangt, bijvoorbeeld een WW-uitkering of een WIA-uitkering;
   - inkomen uit arbeid verdient, maar géén pensioen opbouwt;
   - aantoont dat u om medische reden niet kan werken.
- U bouwt nergens anders pensioen op.
- U kunt uw pensioen maximaal 3 jaar vrijwillig voortzetten. Tenzij u uit een afvloeiingsregeling met uw
   werkgever of in verband met arbeidsongeschiktheid een loongerelateerde uitkering ontvangt.
- De vrijwillige voortzetting sluit aan op de datum dat u stopte bij uw vorige werkgever.


Wijzigt er iets in uw situatie die van invloed is op de bovenstaande voorwaarden? Dan moet u de wijziging aan ons doorgeven.


Hoe stop ik met vrijwillige voortzetting?
Uw pensioenregeling wordt automatisch drie jaar voortgezet tot uiterlijk uw AOW-datum. Krijgt u een nieuwe baan waardoor u weer pensioen opbouwt? Of wilt u om een andere reden stoppen met vrijwillig pensioen opbouwen? Dan zegt u het zelf op. De opzegtermijn is 2 maanden.


 

Hoe regel ik vrijwillige voortzetting?
U neemt hiervoor contact op met onze Klantenservice. Dat kan tot 9 maanden nadat u uit dienst bent gegaan.

U stuurt ons een e-mail: ks@pensioenfondspgb.nl
Of u stuurt ons een brief. U vindt ons adres op de contactpagina.

 

 Inhoudseditor

Snel naar: