Aanmelden

Vrijwillig pensioen opbouwen

​​Op deze pagina leest u wat vrijwillige voortzetting is. Ook leest u wat het kost, wat de voorwaarden zijn en hoe u het regelt.

Wat is vrijwillige voortzetting?
Krijgt u een nieuwe baan waarbij u geen pensioen is geregeld? Of heeft u tijdelijk geen baan? Dan kunt u ervoor kiezen om zelf uw pensioen bij ons voort te zetten. We noemen dat vrijwillige voortzetting.

Wat kost vrijwillige voortzetting?
Vrijwillige voortzetting is duurder dan pensioen  via uw werkgever. U betaalt namelijk de volledige premie zelf: uw eigen deel én het deel dat uw oude werkgever voor u betaalde. Hoeveel u precies betaalt, hangt af van uw pensioenregeling.

Welk pensioen kan ik voortzetten?
U bouwt maximaal evenveel pensioen op als bij uw vorige baan. Wij gaan namelijk uit van uw laatstverdiende salaris en het aantal uren dat u werkte. Ook bent u verzekerd voor partner- en wezenpensioen bij overlijden.  

Hoe regel ik vrijwillige voortzetting?
U neemt hiervoor contact op met onze Klantenservice. Dat kan tot 9 maanden​ nadat u uit dienst bent gegaan. U bouwt dan met terugwerkende kracht pensioen op vanaf de datum waarop u uit dienst ging. Daarvoor gelden wel deze voorwaarden, welke zijn:
- Het duurt nog minimaal 3 jaar voordat u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.
- U bouwt nergens anders pensioen op.
- U kunt uw pensioen maximaal 3 jaar vrijwillig voortzetten.

Hoe stop ik met vrijwillige voortzetting?
Als u uw pensioen minder dan 3 jaar vrijwillig voortzet:
U zegt de vrijwillige voortzetting schriftelijk op. De opzegtermijn is 2 maanden. Dat doet u bijvoorbeeld als u een nieuwe baan heeft waardoor u weer pensioen opbouwt.

U stuurt ons een e-mail    : ks@pensioenfondspgb.nl
Of u stuurt ons een brief  : Pensioenfonds PGB
                                               Klantenservice
                                               Postbus 7855
                                               1008 CA  AMSTERDAM

Als u uw pensioen 3 jaar vrijwillig voortzet
De vrijwillige voortzetting van uw pensioen stopt automatisch. 

 Inhoudseditor

Snel naar: