Aanmelden

Pensioen afkopen

​​​​​​Als u met pensioen gaat, kunt u mogelijk uw pensioen in

1 keer laten uitbetalen. Dit noemen we pensioen afkopen. 

Is uw pensioen bij pensionering lager dan € 503,24 bruto per jaar (bedrag 2021)? Dan kunt u op dat moment uw pensioen in 1 keer laten uitbetalen. U krijgt daarna geen pensioen meer van ons. Dat noemen we afkoop. Als u met pensioen gaat, geeft u op mijnpgbpensioen.nlaan dat u het bedrag in 1 keer wilt laten uitbetalen.

 

Dit zijn de gevolgen van afkoop bij pensionering
- U krijgt geen maandelijks pensioen van ons als u met pensioen bent.
- Heeft u recht op kwijtschelding van gemeentelijke belastingen? Dan kan dit recht vervallen.
- Heeft u recht op zorgtoeslag? Dan kan dit recht (deels) vervallen.

Klein pensioen bij uitdiensttreding
Bent u ex-deelnemer bij ons met een klein pensioen (lager dan €503,24 bruto per jaar). Vanaf 1 januari 2019 is het niet (meer) mogelijk om uw pensioen in 1 x te laten uitbetalen. In plaats daarvan proberen wij uw kleine pensioen automatisch over te dragen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. U hoeft daarvoor niets te doen. Zo zorgen we ervoor dat uw opgebouwde pensioen bij ons en het pensioen dat u via uw nieuwe pensioenuitvoerder opbouwt straks onder 1 dak staan. Zodra de automatische overdracht van uw pensioen wordt uitgevoerd, krijgt u een brief van ons. En zodra de automatische overdracht is afgerond, krijgt u daarover bericht van uw nieuwe pensioenuitvoerder.

Heeft u (nog) geen nieuwe pensioenuitvoerder?
Ook dan hoeft u niets te doen. Wij controleren namelijk in een periode van 5 jaar of u (alsnog) een nieuwe pensioenuitvoerder krijgt. Als wij in die periode een pensioenuitvoerder vinden, maken we alsnog uw pensioen automatisch over naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. Heeft u na 5 jaar nog geen nieuwe pensioenuitvoerder? Dan blijft uw pensioen bij ons staan.

Heeft u een heel klein pensioen bij ons, lager dan € 2 bruto per jaar?
Dan vervalt uw pensioen automatisch. Het bedrag vloeit daarna terug in de gezamenlijke pot van het pensioenfonds. Op die manier profiteren alle deelnemers aan de pensioenregeling ervan.

 

 

 Inhoudseditor