Aanmelden

Partner aanmelden

 Als u gaat samenwonen of in het buitenland woont, moet u uw partner zélf bij ons aanmelden.

Gaat u samenwonen? Of woont u in het buitenland? Dan moet u uw partner zelf bij ons aanmelden. Doet u dat niet? Dan krijgt uw partner geen pensioen van ons als u overlijdt. Trouwt u in Nederland of laat u uw partnerschap registreren? Dan geeft uw gemeente dat aan ons door.

 

 

 

U woont samen 
Dan gebruikt u dit formulier

 

U kunt uw partner alleen aanmelden als u voldoet aan deze voorwaarden:
- U heeft een gemeenschappelijke huishouding.
- U woont allebei op hetzelfde adres en u bent allebei op dit adres ingeschreven bij de gemeente.
- U en uw partner zijn niet getrouwd met iemand anders en hebben ook geen geregistreerd partnerschap.
- U en uw partner zijn niet: ouder en kind, grootouder en kleinkind of schoonouder en schoondochter/-zoon.
- U en uw partner wonen al samen voordat u met pensioen gaat. 

Let op: Overlijdt u als u korter dan 6 maanden samenwoont? Of voldoet u niet aan de voorwaarden? Dan krijgt uw partner geen partnerpensioen van ons.

U woont in het buitenland
U meldt uw partner aan met een kopie van uw trouwakte of een uittreksel van uw gemeente. Daarbij noemt u ook uw relatienummer of burgerservicenummer.

U stuurt uw trouwakte op als scan naar ks@pensioenfondspgb.nl
Of u stuurt een kopie van uw akte. U vindt ons adres op de contactpagina.