Aanmelden

Extra partnerpensioen

U kunt ervoor kiezen om extra pensioen voor uw partner op te bouwen.
Via uw werkgever betaalt u ons elke maand een bedrag om extra pensioen voor uw partner op te bouwen. Uw partner krijgt dit pensioen als u overlijdt.

Hoeveel extra partnerpensioen kunt u opbouwen?

Volgens de wet mag u elk jaar belastingvrij een maximum bedrag aan partnerpensioen opbouwen. Voor de meeste mensen is dat 70% van het ouderdomspensioen. Hoeveel ruimte u heeft om extra partnerpensioen op te bouwen, hangt af van uw pensioenregeling.

U berekent op mijnpgbpensioen.nl hoeveel extra partnerpensioen u kunt opbouwen en wat dat kost.

Zo regelt u de opbouw van extra partnerpensioen
U regelt de opbouw van extra partnerpensioen via mijnpgbpensioen.nl. Dat kan altijd, zolang u nog pensioen bij ons opbouwt. Hoeveel pensioen u extra kunt opbouwen, hangt af van uw pensioenregeling.

Zo stopt u de opbouw van extra partnerpensioen
U stopt automatisch met het opbouwen van extra partnerpensioen als u weggaat bij uw werkgever, met pensioen gaat of AOW krijgt. Wilt u eerder stoppen met het opbouwen van extra partnerpensioen? Dan zegt u dit schriftelijk op. De opzegtermijn is minimaal 1 maand. De extra opbouw stopt op de eerste van de maand. Zegt u bijvoorbeeld op 15 maart op? Dan stopt de opbouw per 1 mei. 

U stuurt ons een e-mail: ks@pensioenfondspgb.nl
Of u stuurt ons een brief. U vindt ons adres op de contactpagina.

Wilt u meer weten over extra partnerpensioen?

In onze flyer leest u meer over wat extra partnerpensioen inhoudt, hoe u extra partnerpensioen regelt en wat goed is om te weten.
 

 Inhoudseditor