Aanmelden

Extra partnerpensioen

Je kan ervoor kiezen om extra pensioen voor jouw partner op te bouwen.
Via jouw werkgever betaal je ons elke maand een bedrag om extra pensioen voor jouw partner op te bouwen. Jouw partner krijgt dit pensioen als je overlijdt.

Hoeveel extra partnerpensioen kun je opbouwen?

Volgens de wet mag je elk jaar belastingvrij een maximum bedrag aan partnerpensioen opbouwen. Voor de meeste mensen is dat 70% van het ouderdomspensioen. Hoeveel ruimte je hebt om extra partnerpensioen op te bouwen, hangt af van jouw pensioenregeling. Je berekent op mijnpgbpensioen.nl hoeveel extra partnerpensioen je kunt opbouwen en wat dat kost.


Zo regel je de opbouw van extra partnerpensioen
Je regelt de opbouw van extra partnerpensioen via mijnpgbpensioen.nl. Dat kan altijd, zolang je nog pensioen bij ons opbouwt. Hoeveel pensioen je extra kunt opbouwen, hangt af van jouw pensioenregeling.

Zo stop je de opbouw van extra partnerpensioen
Je stopt automatisch met het opbouwen van extra partnerpensioen als je weggaat bij jouw werkgever, met pensioen gaat of AOW krijgt. Wil je eerder stoppen met het opbouwen van extra partnerpensioen? Dan zeg je dit schriftelijk op. De opzegtermijn is minimaal één maand. De extra opbouw stopt op de eerste van de maand. Zeg je bijvoorbeeld op 15 maart op? Dan stopt de opbouw per 1 mei. 

Je stuurt ons een e-mail: ks@pensioenfondspgb.nl
Of je stuurt ons een brief. Je vindt ons adres op de contactpagina.

Wil je meer weten over extra partnerpensioen?

In onze flyer lees je meer over wat extra partnerpensioen inhoudt, hoe je extra partnerpensioen regelt en wat goed is om te weten.
 


 Inhoudseditor