Aanmelden

Extra partnerpensioen

U kunt ervoor kiezen om extra pensioen voor uw partner op te bouwen.
Via uw werkgever betaalt u ons elke maand een bedrag om extra pensioen voor uw partner op te bouwen. Uw partner krijgt dit pensioen als u overlijdt.

Hoeveel extra partnerpensioen kunt u opbouwen?

Volgens de wet mag u elk jaar belastingvrij een maximum bedrag aan partnerpensioen opbouwen. Voor de meeste mensen is dat 70% van het ouderdomspensioen. Hoeveel ruimte u heeft om extra partnerpensioen op te bouwen, hangt af van uw pensioenregeling.

U berekent op mijnpgbpensioen.nl hoeveel extra partnerpensioen u kunt opbouwen en wat dat kost.

Zo regelt u de opbouw van extra partnerpensioen
U regelt de opbouw van extra partnerpensioen via mijnpgbpensioen.nl. Dat kan altijd, zolang u nog pensioen bij ons opbouwt. Hoeveel pensioen u extra kunt opbouwen, hangt af van uw pensioenregeling.

Zo stopt u de opbouw van extra partnerpensioen
U stopt automatisch met het opbouwen van extra partnerpensioen als u weggaat bij uw werkgever, met pensioen gaat of AOW krijgt. Wilt u eerder stoppen met het opbouwen van extra partnerpensioen? Dan zegt u dit schriftelijk op. Dat doet u 2 maanden voor het einde van het kalenderjaar.

U stuurt ons een e-mail    : ks@pensioenfondspgb.nl
Of u stuurt ons een brief  : Pensioenfonds PGB
                                              Klantenservice
                                              Postbus 7855
                                              1008 CA  AMSTERDAM

Wilt u meer weten over extra partnerpensioen?

In onze flyer leest u meer over wat extra partnerpensioen inhoudt, hoe u extra partnerpensioen regelt en wat goed is om te weten.
 

 Inhoudseditor