Aanmelden

Extra ouderdomspensioen

U kunt extra ouderdomspensioen opbouwen over uw salaris tot € 110.111 (bedrag 2020).

Via uw werkgever betaalt u dan een bedrag om extra pensioen van op te bouwen. Dat kan elke maand maar ook in 1 keer. Met dat geld bouwt u pensioenkapitaal op.


Let op: Is uw werkgever op of na 1 januari 2020 aangesloten bij Pensioenfonds PGB? Dan kunt u niet deelnemen aan deze regeling.U weet vooraf niet hoeveel extra pensioen u krijgt
Wij beleggen uw pensioenkapitaal. Zo proberen wij ervoor te zorgen dat uw kapitaal groeit. Hoe hoog uw kapitaal uiteindelijk is, hangt af van hoeveel u inlegt, de kosten die we maken en onze beleggingsresultaten. Houdt u er rekening mee dat het rendement ook negatief kan zijn. U weet vooraf dus niet hoeveel extra pensioen u krijgt.

Wij kopen van uw kapitaal extra pensioen voor u
Heeft u een middelloonregeling? Dan zetten we het kapitaal om in ouderdomspensioen als u met pensioen gaat. Heeft u een beschikbare premieregeling? Dan zetten wij vanaf 10 jaar voordat u met pensioen gaat ieder jaar een stukje van uw kapitaal om in ouderdoms- en partnerpensioen.

Hoeveel extra pensioen kunt u opbouwen?
Volgens de wet mag u elk jaar belastingvrij een bedrag aan pensioen opbouwen. Dat noemen we fiscale ruimte. Als u in een jaar niet uw volledige ruimte gebruikt, mag u zelf extra pensioen opbouwen. In Pensioen123 leest u hoe u extra pensioenkapitaal bij ons opbouwt. Lees deze informatie zorgvuldig door voordat u besluit een extra bedrag in te leggen.

U kunt iedere maand een bedrag inleggen
Het is mogelijk om iedere maand een extra bedrag te storten. U betaalt deze premie van uw bruto salaris. U betaalt uw extra inleg via uw werkgever.

Heeft u een middelloonregeling? U berekent op mijnpgbpensioen.nl hoeveel extra pensioen u kunt opbouwen en wat dat kost. Heeft u een beschikbare premieregeling? Neemt u dan contact met ons op via 020 541 8200 of via ks@pensioenfondspgb.nl. Wij rekenen dan voor u uit wat u extra kunt opbouwen en wat dat kost.

Deze risico’s loopt u met uw kapitaal
U loopt een renterisico. Is de rente laag op het moment dat u pensioen koopt van uw kapitaal? Dan krijgt u minder pensioen dan u misschien dacht. Is de rente  hoog? Dan krijgt u juist meer pensioen.

Inleggarantie
Als u uw pensioenkapitaal omzet in extra ouderdomspensioen, kan het bedrag voor omzetting nooit lager zijn dan het bedrag wat u heeft ingelegd.

Dit gebeurt er met uw kapitaal als u overlijdt
Wat er gebeurt met uw kapitaal, hangt af van uw situatie:
- U heeft een partner

  Wij gebruiken uw kapitaal om pensioen voor uw partner te kopen.
- U heeft geen partner maar wel kinderen

  Zijn uw kinderen jonger dan 18 of tussen de 18 en 27 en studeren ze nog? Dan gebruiken wij uw kapitaal om pensioen voor uw kinderen te kopen.
- U heeft geen partner en kinderen

  Uw kapitaal vervalt. Andere familieleden of vrienden krijgen dus géén pensioen van ons.

Zo regelt u de opbouw van extra pensioen
Heeft u een middelloonregeling? U regelt de opbouw van extra pensioen via mijnpgbpensioen.nl. Heeft u een beschikbare premieregeling? Neemt u dan contact met ons op via 020 541 82 00 of via  ks@pensioenfondspgb.nl.

Zo stopt u de opbouw van extra pensioen
U stopt automatisch met het opbouwen van extra pensioen als u weggaat bij uw werkgever, met pensioen gaat of AOW krijgt. U kunt zelf ook stoppen met het opbouwen van extra pensioen. Dat gaat via uw werkgever.

 

 


 

 Inhoudseditor

Snel naar: