Aanmelden

Beleggingskeuze

​Bouwt u pensioenkapitaal bij ons op? Dan moet u als u 58 bent of dat binnenkort wordt een belangrijke keuze maken over uw pensioen. Wilt u als u met pensioen gaat een stabiel pensioen? Of maakt u de keuze voor een variabel pensioen? Uw keuze op dat moment bepaalt hoe wij tot uw pensioen voor u beleggen.

 

Wat is wat? Wat krijgt u als u later met pensioen gaat?
U krijgt als u later met pensioen gaat een stabiel of een variabel pensioen. Vanaf eind 2019 krijgen deelnemers die pensioenkapitaal bij ons opbouwen rond hun 58e verjaardag een keuze voorgelegd. Bent u ouder dan 58? Dan krijgt u deze keuze niet. U krijgt dan later als u met pensioen gaat een stabiel pensioen van ons.


​STABIEL PENSIOEN
​Met een stabiel pensioen bedoelen we dat de hoogte van uw pensioen de rest van uw leven elke maand ongeveer gelijk blijft. Daarbij is het onze ambitie om dit pensioen te verhogen (indexeren), maar we moeten het verlagen (korten) als onze financiële situatie daarom vraagt


​VARIABEL PENSIOEN
​Met een variabel pensioen bedoelen we dat de hoogte van uw pensioen niet vast staat. Uw pensioen blijft dan afhankelijk van beleggingsresultaten. Deze kunnen positief zijn. Maar ook negatief. Het bedrag dat u elke maand krijgt is dus veranderlijk.


De keuze die u maakt rond uw 58e verjaardag
Wilt u later een stabiel of een variabel pensioen?
Tot uw 58e beleggen wij uw opgebouwde pensioenkapitaal volledig. Wordt u binnenkort 58 of of bent u dit net geworden? Dan moet u nu een keuze maken of u later een stabiel of een variabel pensioen wilt.

Als u kiest voor een stabiel pensioen

Wat gebeurt er dan met mijn pensioenkapitaal totdat ik met pensioen ga?
Wij gebruiken elk jaar een deel van uw pensioenkapitaal om stabiel pensioen voor u in te kopen. Dat doen we op de volgende manier:

Bent u precies 58 jaar? Dan zetten wij nu 1/10 deel van uw kapitaal om. Volgend jaar 1/9 deel, het jaar daarop 1/8 deel en zo verder. 
Wij kopen jaarlijks pensioen voor u in, totdat u met pensioen gaat. Gaat u eerder met pensioen? Dan kopen wij van het pensioenkapitaal dat u nog heeft in 1 keer pensioen in.


Wat krijg ik als ik met pensioen ga?
U krijgt dan een stabiel pensioen van ons. Iedere maand, zolang u leeft.


Hoe zit dat met beleggen?
Tot het moment dat ik met pensioen ga
Het pensioenkapitaal dat nog niet is omgezet in pensioen, blijven wij voor u beleggen. Dat doen we vanaf uw 58e met het volgende beleggingsprofiel:

Uw leeftijd​Risicovollere beleggingen​Minder risicovolle beleggingen
​van 58 tot en met 67 jaar​55%​45%


Vanaf het moment dat u met pensioen gaat
U krijgt een stabiel pensioen van ons. Dat betekent dat uw pensioen geen grote schommelingen ondergaat door positieve of negatieve beleggingsresultaten. Wel kan het zijn dat we uw pensioen moeten verlagen (korten) als onze financiële situatie daarom vraagt. Of we kunnen uw pensioen verhogen als we daarvoor voldoende geld hebben (indexeren).


Welke voordelen zijn er?
Tot het moment dat ik met pensioen ga

We spreiden het renterisico door in stappen een stabiel pensioen in te kopen.
We spreiden het risico op tegenvallende beleggingsresultaten door in stappen een stabiel pensioen in te kopen.
We kunnen uw ingekochte pensioen verhogen, als onze financiële situatie dat toelaat. Dit noemen we ook wel ‘indexeren’.
Uw al ingekochte pensioen is niet onmiddellijk afhankelijk van tegenvallende beleggingsresultaten.
Als we uw ingekochte pensioen toch moeten verlagen (korten), doen we dat in stappen.


Vanaf het moment dat ik met pensioen ga

U weet ongeveer welk bedrag u iedere maand van ons kunt verwachten.
We kunnen uw pensioen verhogen, als onze financiële situatie dat toelaat. Dit noemen we ook wel ‘indexeren’.
Uw pensioen is niet onmiddellijk afhankelijk van de beleggingsresultaten.


Welke nadelen zijn er?
Tot het moment dat ik met pensioen ga

U profiteert minder van positieve beleggingsresultaten.
We kunnen uw ingekochte pensioen verlagen, als onze financiële situatie daarom vraagt. Dit noemen we ook wel ‘korten’.


Vanaf het moment dat ik met pensioen ga

Het is niet mogelijk om uw pensioen mee te nemen naar een andere aanbieder.
We kunnen uw pensioen verlagen, als onze financiële situatie daarom vraagt. Dit noemen we ook wel ‘korten’.
U profiteert minder van positieve beleggingsresultaten.
Als u kiest voor een variabel pensioen

Wat gebeurt er dan met mijn pensioenkapitaal totdat ik met pensioen ga?
Wij blijven uw pensioenkapitaal volledig doorbeleggen tot het moment dat u met pensioen gaat. Als u met pensioen gaat, maakt u opnieuw een keuze over uw pensioen. U vindt meer informatie over die keuze onder ‘De keuze die u maakt als u met pensioen gaat’.


Wat krijg ik als ik met pensioen ga?
Gaat u met pensioen? Dan kunt u er voor kiezen of u bij Pensioenfonds PGB in 1 keer een stabiel pensioen inkoopt. Of u kiest er voor om uw pensioenkapitaal mee te nemen naar een andere aanbieder. U krijgt van ons een voorstel voor een stabiel pensioen bij ons. U vraagt zelf een voorstel aan voor een variabel pensioen bij een (of meerdere) andere aanbieder(s). Dat betekent dat uw pensioen afhankelijk blijft van de beleggingsresultaten van de andere aanbieder.


Hoe zit dat met beleggen?
Tot het moment dat ik met pensioen ga
Om het risico op tegenvallende resultaten op de beleggingen kleiner te maken, beleggen wij uw pensioenkapitaal met een voorzichtig beleggingsprofiel. Bij het beleggen houden wij er rekening mee dat u later een variabel pensioen wilt. En dat u nadat u met pensioen gaat beleggingsrisico wilt blijven lopen.
 

Uw leeftijd​Risicovollere beleggingen​Minder risicovolle beleggingen
​van 58 tot en met 60 jaar​55%​45%
​van 61 tot en met 63 jaar​45%​55%
ouder dan 64 jaar​35%65%​


Vanaf het moment dat ik met pensioen ben
Variabel pensioen betekent dat uw pensioen afhankelijk blijft van beleggingen. U kunt op uw pensioendatum geen variabel pensioen bij ons inkopen. Dat doet u bij een andere aanbieder. De hoogte van uw pensioen is dan afhankelijk van de beleggingsresultaten van deze andere aanbieder.


Welke voordelen zijn er?
Tot het moment dat ik met pensioen ga

U profiteert van positieve beleggingsresultaten.
Wij kunnen uw pensioen niet verlagen (korten). Wel is uw pensioenopbouw afhankelijk van onze beleggingsresultaten.


Vanaf het moment dat ik met pensioen ga

U heeft de vrijheid om uw pensioenkapitaal mee te nemen naar een andere aanbieder. Deze keuze maakt u vlak voordat u met pensioen gaat. U kunt bij een andere aanbieder een variabel pensioen krijgen. Dat betekent dat u ook na uw pensioendatum blijft doorbeleggen.
U maakt kans op een hoger pensioen als de beleggingsresultaten van de andere aanbieder positief zijn (ook de rente en levensverwachting spelen een rol).


Welke nadelen zijn er?
Tot het moment dat ik met pensioen ga

U loopt beleggingsrisico. Beleggingsresultaten kunnen negatief zijn.
Wij verhogen uw pensioenkapitaal niet (indexeren) als onze financiële situatie dit toelaat.


Vanaf het moment dat ik met pensioen ga

U loopt bij een andere aanbieder het risico op een lager pensioen. U krijgt een lager pensioen als de beleggingsresultaten van de andere aanbieder tegenvallen.
Wilt u als u met pensioen gaat in 1 keer een stabiel pensioen bij ons inkopen? Dan bent u afhankelijk van de rentestand op dat moment. De rentestand beïnvloedt hoeveel pensioen u kunt inkopen.

Hoe komt u tot een goede keuze?
We vinden het belangrijk dat u weet wat de keuzes voor u betekenen. Daarom informeren wij u over deze keuzes. U bepaalt uiteindelijk zelf welke keuze het beste bij u past.

U krijgt als rond uw 58e verjaardag informatie van ons toegestuurd. U krijgt dan ook de keuzevergelijker waarin we de belangrijkste kenmerken van de keuzes voor u op een rij hebben gezet. 
Ook de informatie op deze site helpt u om een keuze te maken. 


Een stabiel pensioen past bij u als …
U graag zoveel mogelijk zekerheid wilt over de hoogte van uw pensioen.
U die zekerheid belangrijker vindt dan de kans op een hoger pensioen door beleggingsresultaten.
U in financiële problemen kunt komen bij een lager pensioeninkomen.
U er na pensionering slecht van zou slapen als uw pensioen het ene jaar (veel) lager is dan het andere jaar.
U het renterisico liever spreidt. De rentestand beïnvloedt hoeveel pensioen u kunt inkopen van uw pensioenkapitaal.
U kans wilt hebben dat uw pensioen door ons verhoogd wordt als we daarvoor voldoende geld hebben (indexeren).
Een variabel pensioen past bij u als….
U de kans op een hoger pensioen belangrijker vindt dan zekerheid over de hoogte van het pensioen.
U begrijpt dat uw pensioen lager wordt als de beleggingsresultaten tegenvallen. 
U niet in financiële problemen komt als de verlaging bij zeer negatieve beleggingsresultaten kan oplopen tot zo’n 15%. 
U begrijpt dat als u er later voor kiest om een stabiel pensioen bij ons in te kopen, u meer renterisico loopt. Dat komt omdat u in 1 keer pensioen inkoopt. De rente kan op dat moment gunstig zijn, maar ook ongunstig. De rentestand beïnvloedt hoeveel pensioen u kunt inkopen.
U de vrijheid wilt hebben om uw pensioenkapitaal mee te nemen naar een andere aanbieder als u met pensioen gaat (let op: u kunt bij deze andere aanbieder géén stabiel pensioen inkopen).
De keuze die u maakt als u met pensioen gaat
Koos u eerder voor een stabiel pensioen?
U krijgt als u met pensioen gaat iedere maand een stabiel pensioen van ons. Meer informatie over pensioen aanvragen en de keuzes die u heeft, vindt u hier.

Koos u eerder voor een variabel pensioen?
Dan moet u als u met pensioen gaat definitief kiezen of u een stabiel pensioen bij ons inkoopt óf dat u uw pensioenkapitaal meeneemt naar een andere aanbieder. U krijgt daar dan een variabel pensioen. U krijgt van ons automatisch een voorstel toegestuurd voor een stabiel pensioen bij ons. U vraagt zelf voorstellen voor een variabel pensioen aan bij andere aanbieders.

In 1 keer stabiel pensioen bij ons inkopen
Hoe werkt dat?
Als u met pensioen gaat, koopt u in 1 keer een stabiel pensioen bij ons in. Dat betekent dat u iedere maand een stabiel pensioen van ons krijgt zo lang u leeft.
 

Hoe zit dat met beleggen?
U krijgt een stabiel pensioen van ons. Dat betekent dat uw pensioen geen grote schommelingen ondergaat door positieve of negatieve beleggingsresultaten. Wel kan het zijn dat we uw pensioen moeten verlagen (korten) als onze financiële situatie daarom vraagt.


Welke voordelen zijn er?

Vanaf het moment dat u het pensioen heeft ingekocht, weet u wat u kunt verwachten aan pensioen. Dat noemen we een stabiel pensioen.
Uw pensioen ondergaat geen grote schommelingen door (negatieve) beleggingsresultaten.
Kunnen wij de pensioenen verhogen omdat onze financiële situatie dat toelaat (indexeren)? Dan wordt ook uw pensioen verhoogd.


Welke nadelen zijn er?

U koopt in 1 keer pensioen in van uw pensioenkapitaal. Dat betekent dat u afhankelijk bent van de rente op 1 moment. Dat kan negatief voor u uitpakken.
Uw pensioen gaat niet onmiddellijk omhoog  door goede beleggingsresultaten.
Moeten wij de pensioenen verlagen omdat onze financiële situatie daarom vraagt? Dan wordt ook uw pensioen in stappen verlaagd.
Een variabel pensioen bij een andere aanbieder
Hoe werkt dat?
Pensioenfonds PGB biedt geen variabel pensioen aan. Wilt u graag na uw pensioen blijven doorbeleggen? Dan vraagt u voorstellen aan bij andere aanbieders. U neemt uw pensioenkapitaal dan mee naar de aanbieder van uw keuze. Bij deze aanbieder krijgt u dan een variabel pensioen. U kunt niet kiezen voor een stabiel pensioen bij een andere aanbieder.

Hoe zit dat met beleggen?
Neemt u uw pensioenkapitaal mee naar een andere aanbieder? Dan is uw variabele pensioen bij deze aanbieder afhankelijk van de beleggingsresultaten van deze aanbieder.

Welke voordelen zijn er?
U maakt kans op een hoger pensioen als de beleggingsresultaten van de andere aanbieder positief zijn (ook de rente en levensverwachting spelen een rol).

Welke nadelen zijn er?
Uw pensioen is variabel omdat deze afhankelijk is van de beleggingsresultaten van de andere aanbieder. Deze kunnen positief zijn. Maar ook negatief. Uw pensioen kan dan ieder jaar tot wel 15% stijgen of dalen. 
Uw pensioen wordt niet verhoogd als de financiële situatie van de aanbieder dat toelaat (noemen we ook wel ‘indexeren’).
Hoe komt u tot een goede keuze?
We vinden het belangrijk dat u weet wat de keuzes voor u betekenen. Daarom informeren wij u over de keuzes. U bepaalt uiteindelijk zelf welke keuze bij u past.
U krijgt als u binnenkort met pensioen gaat informatie van ons toegestuurd. U ontvangt dan ook een voorstel van ons om een stabiel pensioen in te kopen bij ons. 
Ook de informatie op deze site helpt u om een keuze te maken. 
 
Een stabiel pensioen past bij u als...
U wilt weten waar u aan toe bent en dus wilt weten wat u aan pensioen krijgt.
U die zekerheid belangrijker vindt dan de kans op een hoger pensioen door goede beleggingsresultaten.
U niet van beleggen houdt.
U in financiële problemen kunt komen bij een lager pensioeninkomen.
U er slecht van slaapt als uw pensioen het ene jaar (veel) lager is dan het andere jaar.
U de kans wilt hebben dat uw pensioen door ons verhoogd wordt als we daarvoor voldoende geld hebben (indexeren).
Een variabel pensioen past bij u als...
U de kans wilt hebben op een hoger pensioen belangrijker vindt dan zekerheid over de hoogte van uw pensioen.
En begrijpt dat uw pensioen lager wordt als de beleggingsresultaten tegenvallen.
U niet in financiële problemen komt als de verlaging bij zeer negatieve beleggingsresultaten kan oplopen tot zo’n 15%.  
U het prima vindt als de hoogte van uw pensioen ieder jaar verschilt.
Ons antwoord op veelgestelde vragen
Ik ben ouder dan 58 maar heb deze keuze nooit gekregen. Klopt dat wel?
Ja, dat klopt. Deelnemers krijgen pas sinds eind 2019 deze keuze. Deze keuze is dus nieuw. Was u eind 2019 58 of ouder en kreeg u deze keuze niet? Dan krijgt u later iedere maand een stabiel pensioen van ons. Wij kopen in stappen pensioen voor u in totdat u met pensioen gaat. U kunt dus niet meer kiezen voor een variabel pensioen. Ook kunt u er niet voor kiezen om op uw pensioendatum uw pensioen mee te nemen naar een andere aanbieder.
Kan ik Pensioenfonds PGB vragen mij te helpen bij het maken van een keuze?
Wij kunnen niet voor u bepalen wat voor  u de beste keuze is. Wel proberen wij u zo goed mogelijk te helpen bij het maken van een persoonlijke keuze. Daarom krijgt u automatisch informatie toegestuurd als u een keuze moet maken. Ook kunt u contact met ons opnemen als u vragen heeft of hulp nodig heeft bij het maken van de keuze. U belt ons op 020 541 82 00 of mailt ons via ks@pensioenfondspgb.nl. Voordat u een beslissing maakt, kunt u eventueel hulp inroepen van een financieel adviseur.
Is mijn keuze definitief?
Kiest u rond uw 58e verjaardag voor een stabiel pensioen? Dan is uw keuze definitief. U krijgt dan later als u met pensioen gaat een stabiel pensioen van ons.

Kiest u rond uw 58e verjaardag voorlopig voor een variabel pensioen? Dan kunt u daarna alsnog (en eenmalig) kiezen voor een stabiel pensioen. Wij gaan dan in stappen stabiel pensioen voor u inkopen. Anders blijven we volledig doorbeleggen. Gaat u met pensioen? Dan kiest u op dat moment of u in 1 keer stabiel pensioen bij ons inkoopt óf dat u uw pensioenkapitaal meeneemt om bij een andere aanbieder een variabel pensioen te krijgen.
Wat gebeurt er als ik rond mijn 58e verjaardag geen keuze doorgeef?
Wij vinden het belangrijk dat u een bewuste keuze maakt over uw pensioen. Daarom vragen wij u, nadat u onze informatie gelezen heeft, uw keuze aan ons door te geven via mijnpgbpensioen.nl. Geeft u geen keuze aan ons door? Dan gaan wij in stappen stabiel pensioen voor u kopen. U kunt dan niet alsnog kiezen voor volledig doorbeleggen.
Ik bouw sinds kort pensioenkapitaal op bij Pensioenfonds PGB. Maar ik ben al wel ouder dan 58. Mag ik een keuze maken tussen stabiel en variabel?
Ja, u krijgt deze keuze. U krijgt de informatie voor het maken van de keuze toegestuurd. Kiest u voor een stabiel pensioen bij Pensioenfonds PGB? Dan kopen wij in stappen stabiel pensioen voor u in van uw pensioenkapitaal. Dit spreiden we over de jaren totdat u met pensioen gaat. Kiest u voor een variabel pensioen? Dan blijven wij uw pensioenkapitaal volledig doorbeleggen tot u met pensioen gaat.