Aanmelden

Anw-Plusverzekering

U kunt ervoor kiezen om Anw-Pluspensioen te verzekeren voor uw partner.

Elke maand betaalt u ons (via uw werkgever) een bedrag om Anw-Pluspensioen te verzekeren. Uw partner krijgt dit pensioen als u overlijdt, bovenop het partnerpensioen. Het pensioen stopt als uw partner AOW krijgt.

 

 

 

Wat is Anw-pensioen?
Anw staat voor Algemene nabestaandenwet. Dit is het partnerpensioen van de overheid. Het is bedoeld voor uw partner als u overlijdt. Dit zijn de voorwaarden:


- Uw partner krijgt nog geen AOW van de overheid, én;
- Uw partner zorgt voor 1 of meer kinderen die jonger zijn dan 18 jaar, of;
- Uw partner is voor meer dan 45% arbeidsongeschikt.

Helaas krijgen maar weinig mensen Anw van de overheid. Dat komt omdat er ook een inkomensgrens is. Daarom kunt u bij ons ook Anw-Pluspensioen verzekeren.

   
U kiest zelf hoeveel Anw-Pluspensioen u verzekert
U kunt maximaal € 18.269,00 bruto per jaar (bedrag 2021) verzekeren. Dat is de wettelijke grens. Maar een lager bedrag kan natuurlijk ook.

U kiest zelf vanaf wanneer u het Anw-Pluspensioen laat uitbetalen
Dit kan vanaf 2 momenten:
1. Vanaf het moment dat u bent overleden en uw jongste kind 18 jaar wordt totdat uw partner AOW krijgt, of:
2. Vanaf het moment dat u overlijdt totdat uw partner AOW krijgt.

 

U betaalt maandelijks premie
Elke maand betaalt u ons een bedrag om uw Anw-Pluspensioen te verzekeren: de premie. Uw werkgever houdt deze premie in op uw bruto salaris. Wilt u weten hoeveel premie u ongeveer gaat betalen? Kijk voor de tarieven en een voorbeeldberekening op de laatste pagina van ons pensioenreglement. 

 

Uw premie stellen we ieder jaar opnieuw vast
De premie voor deze verzekering is afhankelijk van uw leeftijd en de leeftijd van uw partner. Het bestuur van Pensioenfonds PGB stelt jaarlijks de premie vast. Dit bedrag kan dus veranderen. Wij informeren u en uw werkgever ieder jaar over de nieuwe premie.
 

Wij verlengen uw deelname aan de regeling automatisch elk jaar
Per 1 januari van ieder jaar verlengen wij automatisch uw deelname aan de Anw-Plusverzekering. U krijgt jaarlijks een nieuwe opgave van uw verzekering. In deze opgave staan de nieuwe hoogte van uw premie en de verzekerde bedragen.


Zo regelt u de verzekering voor Anw-Pluspensioen
U regelt de Anw-Plusverzekering via mijnpgbpensioen.nl. Dat kan altijd, zolang u nog pensioen bij ons opbouwt. Dat doet u binnen 3 maanden nadat u:
- bent begonnen met uw nieuwe baan;
- bent getrouwd of uw partnerschap heeft geregistreerd;
- uw partner met wie u samenwoont bij ons heeft aangemeld.

Let op: Sluit u de verzekering later af? Dan moet u een medische vragenlijst invullen. Het kan zijn dat u daardoor geen Anw-Pluspensioen kunt verzekeren of dat u meer premie betaalt.

Zo stopt u uw verzekering
Uw Anw-Plusverzekering stopt automatisch als:
- u weggaat bij uw werkgever, of;
- u en uw partner uit elkaar gaan, of;
- uw partner voor het eerst AOW krijgt.

 

Wilt u de verzekering voor het Anw-Pluspensioen eerder stoppen? Dan zegt u de verzekering schriftelijk op. De opzegtermijn is 2 maanden.

U stuurt ons een e-mail: ks@pensioenfondspgb.nl
Of u stuurt ons een brief. U vindt ons adres op de contactpagina.

Wilt u meer weten over Anw-Pluspensioen?
In onze flyer leest u meer over wat Anw-Pluspensioen inhoudt, hoe u Anw-Pluspensioen verzekert en wat goed is om te weten.