Aanmelden

Anw-Plusverzekering

U kunt ervoor kiezen om Anw-Pluspensioen te verzekeren voor uw partner.

Elke maand betaalt u ons (via uw werkgever) een bedrag om Anw-Pluspensioen te verzekeren. Uw partner krijgt dit pensioen als u overlijdt, bovenop het partnerpensioen. Het pensioen stopt als uw partner AOW krijgt.

 

 

 

Wat is Anw-pensioen?
Anw staat voor Algemene nabestaandenwet. Dit is het partnerpensioen van de overheid. Het is bedoeld voor uw partner als u overlijdt. Dit zijn de voorwaarden:
- Uw partner krijgt nog geen AOW van de overheid, én;
- Uw partner zorgt voor 1 of meer kinderen die jonger zijn dan 18 jaar, of;
- Uw partner is voor meer dan 45% arbeidsongeschikt.

Helaas krijgen maar weinig mensen Anw van de overheid. Dat komt omdat er ook een inkomensgrens is. Daarom kunt u bij ons ook Anw-Pluspensioen verzekeren.

   
U kiest zelf hoeveel Anw-Pluspensioen u verzekert
U kunt maximaal € 17.564,00 bruto per jaar (bedrag 2018) verzekeren. Dat is de wettelijke grens. Maar een lager bedrag kan natuurlijk ook.

U kiest zelf vanaf wanneer u het Anw-Pluspensioen laat uitbetalen
Dit kan vanaf 2 momenten:
1. Vanaf het moment dat u bent overleden en uw jongste kind 18 jaar wordt totdat uw partner AOW krijgt, of:
2. Vanaf het moment dat u overlijdt totdat uw partner AOW krijgt.

Zo regelt u de verzekering voor Anw-Pluspensioen
U regelt de Anw-verzekering via mijnpgbpensioen.nl. Dat kan altijd, zolang u nog pensioen bij ons opbouwt. Dat doet u binnen 3 maanden nadat u:
- bent begonnen met uw nieuwe baan;
- bent getrouwd of uw partnerschap heeft geregistreerd;
- uw partner met wie u samenwoont bij ons heeft aangemeld.

Let op: Sluit u de verzekering later af? Dan moet u een medische vragenlijst invullen. Het kan zijn dat u daardoor geen Anw-Pluspensioen kunt verzekeren of dat u meer premie betaalt.

Zo stopt u uw verzekering
Uw Anw-Plusverzekering stopt automatisch als:
- u weggaat bij uw werkgever, of;
- u en uw partner uit elkaar gaan, of;
- uw partner voor het eerst AOW krijgt.

 

Wilt u de verzekering voor het Anw-pensioen eerder stoppen? Dan zegt u de verzekering schriftelijk op. De opzegtermijn is 2 maanden.

U stuurt ons een e-mail    : ks@pensioenfondspgb.nl
Of u stuurt ons een brief  : Pensioenfonds PGB
                                              Klantenservice
                                              Postbus 7855
                                              1008 CA  AMSTERDAM

Wilt u meer weten over Anw-Pluspensioen?
In onze flyer leest u meer over wat Anw-Pluspensioen inhoudt, hoe u Anw-Pluspensioen verzekert en wat goed is om te weten.