Aanmelden

Verhuizen

Als u verhuist, verandert er niets aan uw pensioen.

 

U verhuist binnen Nederland
U schrijft zich in bij uw nieuwe gemeente. Die geeft vervolgens uw nieuwe adres aan ons door. Dat hoeft u dus niet zelf aan ons door te geven. 
 

 

 

 

 

U verhuist in of naar het buitenland
Uw gemeente geeft uw nieuwe adres niet aan ons door. Dat moet u zélf doen.

U stuurt dan een e-mail naar: ks@pensioenfondspgb.nl
Of u stuurt een brief. U vindt ons adres op de contactpagina.

 

Let op: U krijgt 2% minder AOW voor elk jaar dat u in het buitenland woont en werkt. Kijk voor meer informatie op de website van de Sociale Verzekeringsbank.

 

 

 

 

 Inhoudseditor