Aanmelden

Verhuizen

Als je verhuist, verandert er niets aan jouw pensioen

 

Je verhuist binnen Nederland
Je schrijft je in bij jouw nieuwe gemeente. Die geeft vervolgens jouw nieuwe adres aan ons door. Dat hoef je dus niet zelf aan ons door te geven. 
 

 

 

 

 

Je verhuist in of naar het buitenland
De gemeente geeft jouw nieuwe adres niet aan ons door. Dat moet je zélf doen.

Je stuurt dan een e-mail naar: ks@pensioenfondspgb.nl
Of je stuurt een brief. Je vindt ons adres op de contactpagina.

 

Let op: Je krijgt 2% minder AOW voor elk jaar dat je in het buitenland woont en werkt. Kijk voor meer informatie op de website van de Sociale Verzekeringsbank.

 

 

 

 

 Inhoudseditor