Aanmelden

Scheiden

​Als u en uw partner uit elkaar gaan, heeft dat gevolgen voor uw pensioen.

Bekijk onderstaand filmpje wat de gevolgen kunnen zijn van scheiden voor uw pensioen.

 

 PGB Video

Uw partnerpensioen is voor uw ex-partner
Uw ex-partner krijgt het partnerpensioen dat u opbouwde totdat u uit elkaar ging. Uw nieuwe partner krijgt daardoor minder pensioen van ons als u overlijdt.
Willen u en uw ex-partner dat niet? Dan kan uw ex-partner afstand doen van het partnerpensioenDan gebruikt u dit formulier.

U kunt uw ouderdomspensioen op 4 manieren verdelen
Samen met uw ex-partner spreekt u af hoe u uw ouderdomspensioen verdeelt. Dat kan op 4 manieren:

 


Wij kunnen u een berekening toesturen
Wilt u weten wat de verdeling van uw ouderdomspensioen voor u en uw ex-partner betekent? Dan kunnen we u een berekening sturen. De kosten hiervan zijn € 50,00. Wilt u hier gebruik van maken?
Maakt u dan € 50,00 over op IBAN-rekeningnummer NL86 INGB 0006 304830 t.n.v. Pensioenfonds PGB in Amsterdam onder vermelding van ‘pensioenverdeling’ en uw relatienummer.

Bij betaling vanuit het buitenland gebruikt u BIC-code INGBNL2A. U krijgt dan binnen 4 weken een berekening.

Zo regelt u de verdeling van uw ouderdomspensioen
Het is belangrijk dat u de verdeling van uw ouderdomspensioen binnen 2 jaar aan ons doorgeeft. Alleen dan kunnen wij later uw ouderdomspensioen volgens de verdeling uitbetalen aan u en uw ex-partner. 
 


Er zijn 2 uitzonderingen voor de verdeling van uw pensioen

U leest hierna wat de 2 uitzonderingen zijn.

 

U heeft maar weinig pensioen opgebouwd
Is uw ouderdomspensioen na de verdeling minder dan € 503,24 bruto per jaar (bedrag 2021)? Dan hoeft u uw ouderdomspensioen niet te verdelen.
Is het opgebouwde partnerpensioen minder dan € 503,24 bruto per jaar (bedrag 2021)? Dan krijgt uw ex-partner een voorstel om het partnerpensioen in 1 keer uitbetaald te krijgen. Dit heet afkoop.