Aanmelden

Pensioen na overlijden

Als u overlijdt, krijgen uw partner en kinderen meestal pensioen.

Uw gemeente geeft het aan ons door als u overlijdt. Wij controleren dan of uw partner en kinderen recht hebben op pensioen. Als dat zo is, krijgt uw partner van ons een brief met een aanvraagformulier. Daarmee kan hij/zij partnerpensioen aanvragen. En ook wezenpensioen voor uw kinderen.

 

 

U woont in het buitenland
Als u in het buitenland woont, geeft uw gemeente uw overlijden niet aan ons door. Dat moeten uw nabestaanden zélf doen. Daarvoor sturen ze ons een kopie van uw overlijdensakte.

 

Ze sturen uw overlijdensakte op als scan : ks@pensioenfondspgb.nl
Of ze sturen een kopie van de akte naar   : Pensioenfonds PGB
                                                                         Klantenservice
                                                                         Postbus 7855
                                                                         1008 CA  AMSTERDAM

 

 

 Inhoudseditor

Snel naar: