Aanmelden

Nieuw in dienst

U krijgt van ons een brief met informatie over uw pensioenregeling

U werkt sinds kort bij een werkgever die bij ons is aangesloten. Of wij verzorgen sinds kort de pensioenregeling van uw werkgever. Daarom doet u mee aan onze pensioenregeling.

Binnen 3 maanden nadat u bij ons pensioen(kapitaal) bent gaan opbouwen, krijgt u een brief van ons. Daarin staat informatie over uw pensioenregeling
  

 

U kunt 4 keuzes maken voor uw pensioen

1. Wilt u uw pensioen meenemen?    
U kunt het pensioen meenemen dat u eerder heeft opgebouwd. We noemen dat waardeoverdracht. U leest hier hoe dat werkt
 

2. Wilt u extra pensioen opbouwen voor uzelf?
U kunt misschien extra pensioen bij ons opbouwen. Hoe dat werkt, leest u hier
 

 3. Wilt u extra pensioen opbouwen voor uw partner?
Misschien kunt u bij ons extra pensioen opbouwen voor uw partner. Of dat zo is, hangt af van uw pensioenregeling. U leest hier hoe dat werkt.  
 

4. Wilt u Anw-pensioen verzekeren voor uw partner?
U kunt Anw-pensioen verzekeren voor uw partner. Als u overlijdt, krijgt uw partner dit pensioen bóvenop het partnerpensioen van ons tot aan de AOW-leeftijd. U leest hier wat Anw-pensioen is en hoe u het regelt.
 

Let op: Woont u samen? Dan moet u uw partner zélf bij ons aanmelden voor partnerpensioen. Doet u dat niet? Dan krijgt uw partner geen pensioen van ons als u overlijdt.