Aanmelden

Uw ex-partner bouwde pensioen bij ons op

Uw ex-partner is deelnemer (geweest) bij Pensioenfonds PGB. U leest hier in het kort hoe het zit met uw pensioen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misschien heeft u recht op een deel van het ouderdomspensioen van uw ex-partner
Uw ex-partner bouwde ouderdomspensioen bij ons op. Misschien heeft u recht op een deel van dit pensioen.
Dit is afhankelijk van de afspraken die u maakte met uw ex-partner.

U heeft geen recht op een deel van het ouderdomspensioen van uw ex-partner als u hier afstand van heeft gedaan. Dit heeft u dan samen vastgelegd.

Woonden u en uw ex-partner samen? En was u niet getrouwd of geregistreerd als partners? Dan heeft u geen recht op een deel van het ouderdomspensioen van uw ex-partner.

Let op: Uw ex-partner heeft de keuze om eerder of later met pensioen te gaan. Of om gedeeltelijk met pensioen te gaan. Dit heeft gevolgen voor het moment waarop u pensioen krijgt. En voor de hoogte van uw pensioen. U volgt namelijk de keuzes die uw ex-partner hierin maakt.
Pensioenkeuzes: Welke keuzes heeft u zelf?
Gaat uw partnerpensioen in? Dan kunt u kiezen voor een pensioen dat varieert in hoogte. Dan krijgt u de eerste jaren meer pensioen en daarna minder. Of andersom natuurlijk.
 Gaat u in het buitenland wonen?
Geeft u uw nieuwe adres dan tijdig aan ons door. Verhuist u binnen Nederland? Dan geeft uw gemeente uw verhuizing aan ons door.


Bekijk minimaal 1 keer per jaar hoe uw pensioen er voor staat.
Heeft u recht op pensioen van uw ex-partner? Dan ontvangt u iedere 5 jaar een pensioenoverzicht van ons.


Wij kunnen u een berekening toesturen
Wij kunnen de verdeling van het pensioen van uw e-partner voor u berekenen. De kosten hiervan zijn  € 50. Wilt u dat? Dan maakt u dit bedrag over op IBAN-rekeningnummer NL86 INGB 0006 304830 t.n.v. PGB in Amsterdam onder vermelding van ‘pensioenverdeling relatienummer invullen’. Bij betaling uit het buitenland gebruikt u BIC-code INGBNL2A. Wij sturen u daarna de berekening.

Heeft u vragen?
Wij helpen u graag. U kunt ons bellen op 020 541 82 00 of mailen via ks@pensioenfondspgb.nl