Aanmelden

Verhogen of verlagen van mijn pensioen

Het bestuur van Pensioenfonds PGB streeft ernaar toeslagen te verlenen op pensioenen. Of wij uw pensioen kunnen verhogen, hangt af van onze financiële situatie.

Onze dekkingsgraad was op 31 december 2019 103,3%. Dat betekent dat wij de pensioenen in 2020 niet hoeven te verlagen. Helaas is onze financiële situatie niet goed genoeg om uw pensioen te kunnen verhogen.

Pas als onze dekkingsgraad​ hoger is dan 110%, kunnen wij uw pensioen in stapjes verhogen. In het herstelplan, dat Pensioenfonds PGB heeft opgesteld, staat onder meer welke extra maatregelen het Pensioenfonds PGB neemt om te zorgen dat de dekkingsgraad op het wettelijk vereiste niveau komt. Wilt u hier meer over weten? Bekijk dan ons herstelplan. 

Let op: bouwt u pensioenkapitaal bij ons op? Dan wordt uw kapitaal niet verhoogd of verlaagd. U krijgt wel rendement. Hoe dat werkt, leest u onderaan op deze pagina in de alinea: Bouwt u pensioenkapitaal bij ons op?

 

Wanneer verhogen wij uw pensioen?
Elk jaar beslist het bestuur of uw pensioen wordt verhoogd. Daarvoor kijkt het bestuur naar de dekkingsgraad. Dat is de verhouding tussen ons vermogen en de pensioenen die we moeten uitbetalen. Het bestuur hanteert daarbij de 'Richtlijn dekkingsgraad en ontwikkeling pensioen’. Het bestuur kan van deze richtlijn afwijken.

Is onze dekkingsgraad lager dan 105%?  
Uw pensioen wordt niet verhoogd. En misschien wordt het zelfs verlaagd.

Is onze dekkingsgraad tussen de 105 en 110%?
Uw pensioen wordt niet verhoogd. Een verlaging van uw pensioen is mogelijk.

Is onze dekkingsgraad tussen de 110 en 130%?
Uw pensioen gaat met 0 tot 2% omhoog.

Is onze dekkingsgraad 130% of hoger?
Uw pensioen gaat met 2% omhoog. Misschien krijgt u ook een extra verhoging van maximaal 1%.

Hoe verhoogden wij uw pensioen de afgelopen jaren?
- In 2019 zijn de pensioenen niet verhoogd. De prijzen stegen met 2,84​%
- In 2018 zijn de pensioenen niet verhoogd. De prijzen stegen met 2,08​%
- In 2017 zijn de pensioenen niet verhoogd. De prijzen stegen met 1,38%.
- In 2016 zijn de pensioenen niet verhoogd. De prijzen stegen met 0,19%.
- In 2015 zijn de pensioenen niet verhoogd. De prijzen stegen met 0,71%.
- In 2014 zijn de pensioenen niet verhoogd. De prijzen stegen met 0,96%.
- In 2013 zijn de pensioenen niet verhoogd. De prijzen stegen met 2,81%.
- In 2012 zijn de pensioenen niet verhoogd. De prijzen stegen met 2,26%.
- In 2011 zijn de pensioenen niet verhoogd. De prijzen stegen met 2,96%.
- In 2010 zijn de pensioenen niet verhoogd. De prijzen stegen met 1,49%.
Wanneer moeten wij uw pensioen verlagen?
Als onze beleidsdekkingsgraad 5 jaar lang lager is dan 105%.
Als het bestuur denkt dat het langer dan 10 jaar duurt voordat de dekkingsgraad weer hoger is dan 122%.

Als uw pensioen wordt verlaagd, spreiden wij die verlaging over 10 jaar. Wij hebben de pensioenen gelukkig nog nooit hoeven te verlagen.

 

Bouwt u pensioenkapitaal bij ons op?
Bijvoorbeeld als u werkt in de sector zeevisserij, de groothandel bloemen en planten of bij Relx? Dan wordt uw kapitaal niet verhoogd of verlaagd. U krijgt wel rendement. Hoeveel rendement u krijgt, hangt af van onze beleggingsresultaten en de kosten die wij in rekening brengen. Rendement kan ook negatief zijn. 


U maakt op uw 57e een belangrijke keuze over uw pensioen. Tenminste… als u 58 wordt in of na 2020. Deze keuze is nieuw.

Kiest u voor een stabiel pensioen?
Dan kopen wij vanaf 10 jaar voor uw pensioendatum elk jaar een stukje pensioen in van uw pensioenkapitaal. Voor deze stukjes pensioen geldt dat deze verhoogd of verlaagd worden afhankelijk van de dekkingsgraad van het fonds. Hoe dat werkt leest u hierboven.

 

Kiest u voor een variabel pensioen?
Dan blijft gelden dat wij uw kapitaal niet verhogen of verlagen.


 U leest hier meer over deze keuze.


 

 Inhoudseditor