Aanmelden

Verhogen of verlagen van mijn pensioen

Het bestuur van Pensioenfonds PGB streeft ernaar toeslagen te verlenen op pensioenen. Of wij jouw pensioen kunnen verhogen, hangt af van onze financiële situatie.

Onze dekkingsgraad was op 31 december 2020 96,3%. Dat betekent dat wij de pensioenen in 2021 niet hoeven te verlagen. Helaas is onze financiële situatie niet goed genoeg om jouw pensioen te kunnen verhogen.

Pas als onze dekkingsgraad​ hoger is dan 110%, kunnen wij jouw pensioen in stapjes verhogen. In het herstelplan, dat Pensioenfonds PGB heeft opgesteld, staat onder meer welke extra maatregelen Pensioenfonds PGB neemt om te zorgen dat de dekkingsgraad op het wettelijk vereiste niveau komt. Wil je hier meer over weten? Bekijk dan ons herstelplan. 

Let op: leg je premie in en bouw je pensioenkapitaal bij ons op? Dan wordt jouw kapitaal niet verhoogd of verlaagd. Je krijgt wel rendement. Hoe dat werkt, lees je onderaan op deze pagina in de alinea: Bouw je pensioenkapitaal bij ons op?

Wanneer verhogen wij jouw pensioen?
Elk jaar beslist het bestuur of jouw pensioen wordt verhoogd. Daarvoor kijkt het bestuur naar de dekkingsgraad. Dat is de verhouding tussen ons vermogen en de pensioenen die we moeten uitbetalen. Het bestuur hanteert daarbij de 'Richtlijn dekkingsgraad en ontwikkeling pensioen’. Het bestuur kan van deze richtlijn afwijken.

Is onze dekkingsgraad lager dan circa 105%*?  
Jouw pensioen wordt niet verhoogd. En misschien wordt het zelfs verlaagd.

Is onze dekkingsgraad tussen de circa 105* en 110%?
Jouw pensioen wordt niet verhoogd. Een verlaging van uw pensioen is mogelijk.

Is onze dekkingsgraad tussen de 110 en circa 125%*?
Jouw pensioen gaat met 0 tot 2% omhoog.

Is onze dekkingsgraad circa 125% * of hoger?
Jouw pensioen gaat met 2% omhoog. Misschien krijg je ook een extra verhoging van maximaal 1%.

* Genoemde percentages zijn naar boven afgerond en staan niet vast, maar worden periodiek vastgesteld.
Hoe verhoogden wij jouw pensioen de afgelopen jaren?
- In 2020 zijn de pensioenen niet verhoogd. De prijzen stegen met 0,71​%
- In 2019 zijn de pensioenen niet verhoogd. De prijzen stegen met 2,84​%
- In 2018 zijn de pensioenen niet verhoogd. De prijzen stegen met 2,08​%
- In 2017 zijn de pensioenen niet verhoogd. De prijzen stegen met 1,38%.
- In 2016 zijn de pensioenen niet verhoogd. De prijzen stegen met 0,19%.
- In 2015 zijn de pensioenen niet verhoogd. De prijzen stegen met 0,71%.
- In 2014 zijn de pensioenen niet verhoogd. De prijzen stegen met 0,96%.
- In 2013 zijn de pensioenen niet verhoogd. De prijzen stegen met 2,81%.
- In 2012 zijn de pensioenen niet verhoogd. De prijzen stegen met 2,26%.
- In 2011 zijn de pensioenen niet verhoogd. De prijzen stegen met 2,96%.
- In 2010 zijn de pensioenen niet verhoogd. De prijzen stegen met 1,49%.
Wanneer moeten wij jouw pensioen verlagen?
Als onze beleidsdekkingsgraad 5 jaar lang lager is dan circa 105*%.
Als uit berekeningen blijkt dat de dekkingsgraad naar verwachting niet binnen de wettelijke termijn van 10 tot 12 jaar weer hoger is dan 120%

Als jouw pensioen wordt verlaagd, spreiden wij die verlaging over 10 jaar. Wij hebben de pensioenen tot nu toe nog nooit hoeven te verlagen.

* Genoemde percentages zijn naar boven afgerond en staan niet vast, maar worden periodiek vastgesteld.

 

Bouw je pensioenkapitaal bij ons op?
Bijvoorbeeld als je werkt in de sector zeevisserij, de groothandel bloemen en planten of bij Relx? Dan wordt jouw kapitaal niet verhoogd of verlaagd. Je krijgt wel rendement. Hoeveel rendement je krijgt, hangt af van onze beleggingsresultaten en de kosten die wij in rekening brengen. Rendement kan ook negatief zijn. 


Je maakt op je 57e een belangrijke keuze over jouw pensioen. Tenminste… als je 58 wordt in of na 2020. Deze keuze is nieuw en bepaalt hoe wij uw pensioen beleggen vanaf je 57e jaar totdat je met pensioen gaat.


Kies je voor een stabiel pensioen?
Dan kopen wij vanaf 10 jaar voor jouw pensioendatum elk jaar een stukje pensioen in van jouw pensioenkapitaal. Daarmee blijft de hoogte van jouw pensioen de rest van jouw leven elke maand ongeveer gelijk. Voor deze stukjes pensioen geldt dat deze verhoogd of verlaagd worden afhankelijk van de dekkingsgraad van het fonds. Hoe dat werkt lees je hierboven.

 

Kies je voor een variabel pensioen?
De hoogte van jouw pensioen staat bij deze keuze niet vast. Jouw pensioen blijft dan afhankelijk van beleggingsresultaten. Dan blijft gelden dat wij jouw kapitaal niet verhogen of verlagen.


 Je leest hier meer over deze keuze.


 

 Inhoudseditor