Aanmelden

Verhogen of verlagen van mijn pensioen

Het bestuur van Pensioenfonds PGB streeft er naar toeslagen te verlenen op pensioenen. Of wij uw pensioen kunnen verhogen, hangt af van onze financiële situatie.

Onze financiële situatie is de afgelopen periode verbeterd. Maar dit betekent niet dat we nu al de pensioenen kunnen verhogen. Pas als onze dekkingsgraad​ hoger is dan 110%, kunnen wij uw pensioen gedeeltelijk verhogen. In het herstelplan, dat Pensioenfonds PGB heeft opgesteld, staat onder meer welke extra maatregelen het Pensioenfonds PGB wilt nemen om te zorgen dat de dekkingsgraad op het wettelijk vereiste niveau komt. Wilt u hier meer over weten?  Bekijk hier dan ons herstelplan. 

Werkt u in de zeevisserij, de groothandel in bloemen en planten of bij RELX? Dan is de verhoging van uw kapitaal afhankelijk van uw rendement.


Vanaf 10 jaar voor uw pensioendatum zetten wij stukjes kapitaal om naar aanspraken. Voor deze aanspraken geldt wel dat deze verhoogd worden afhankelijk van de dekkingsgraad van het fonds.

 

Wanneer verhogen wij uw pensioen?
Elk jaar beslist het bestuur of uw pensioen wordt verhoogd. Daarvoor kijkt het bestuur naar de beleidsdekkingsgraad. Dat is de verhouding tussen ons vermogen en de pensioenen die we moeten uitbetalen. Het bestuur hanteert daarbij de richtlijn ‘dekkingsgraad en ontwikkeling pensioen’. Het bestuur kan van deze richtlijn afwijken.

Is onze beleidsdekkingsgraad lager dan 104,2%?  
Uw pensioen wordt niet verhoogd. En misschien wordt het zelfs verlaagd.

Is onze beleidsdekkingsgraad tussen de 104,2 en 110%?
Uw pensioen wordt niet verhoogd. Een verlaging van uw pensioen is mogelijk.

Is onze beleidsdekkingsgraad tussen de 110 en 123,2%?
Uw pensioen gaat met 0 tot 2% omhoog.

Is onze beleidsdekkingsgraad 123,2% of hoger?
Eerst wordt, nadat de pensioenen met 2% zijn verhoogd, een eventueel in het verleden doorgevoerde verlaging ongedaan gemaakt. Pas als dat is gebeurd, kan uw pensioen extra worden verhoogd met maximaal 1%.

Het kan zijn dat uw werkgever een extra verhoging voor u heeft geregeld.

Let op: bouwt u pensioenkapitaal op? Dan wordt uw kapitaal niet verhoogd. U krijgt wel rendement.​
Hoe verhoogden wij uw pensioen de afgelopen jaren?
- In 2018 zijn de pensioenen niet verhoogd. De prijzen stegen toen met 2,08​%
- In 2017 zijn de pensioenen niet verhoogd. De prijzen stegen toen met 1,38%.
- In 2016 zijn de pensioenen niet verhoogd. De prijzen stegen toen met 0,19%.
- In 2015 zijn de pensioenen niet verhoogd. De prijzen stegen toen met 0,71%.
- In 2014 zijn de pensioenen niet verhoogd. De prijzen stegen toen met 0,96%.
- In 2013 zijn de pensioenen niet verhoogd. De prijzen stegen toen met 2,81%.
- In 2012 zijn de pensioenen niet verhoogd. De prijzen stegen toen met 2,26%.
- In 2011 zijn de pensioenen niet verhoogd. De prijzen stegen toen met 2,96%.
- In 2010 zijn de pensioenen niet verhoogd. De prijzen stegen toen met 1,49%.
- In 2009 zijn de pensioenen niet verhoogd. De prijzen stegen toen met 0,28%.
Wanneer moeten wij uw pensioen verlagen?
Als onze beleidsdekkingsgraad 5 jaar lang lager is dan 105%.
Als het bestuur van mening is dat het langer dan 10 jaar duurt voordat de beleidsdekkingsgraad weer hoger is dan 121%.

Als er een kans is op verlaging en die wordt doorgevoerd, dan spreiden we die verlaging over 10 jaar. Een verlaging vindt plaats op alle (opgebouwde) pensioenaanspraken en uitkeringen.

 

 Inhoudseditor