Aanmelden

Rekenvoorbeeld pensioenrichtleeftijd 68

Om te bepalen hoeveel pensioen u maximaal mag opbouwen, heeft de overheid de pensioenrichtleeftijd vastgesteld. Deze leeftijd is gekoppeld aan de levensverwachting. Aan de hand van de pensioenrichtleeftijd berekenen wij uw pensioen (en premie). Omdat we steeds ouder worden, is de pensioenrichtleeftijd per 1 januari 2018 omhoog gegaan van 67 naar 68 jaar. Dit is overigens niet de datum waarop u werkelijk met pensioen gaat: uw AOW-leeftijd blijft het uitgangspunt.​ Hieronder ziet u een aantal rekenvoorbeelden per sector.

 

 

 

Rekenvoorbeeld Zeevisserij walpersoneel LAGE regeling

U bouwt bij ons pensioenkapitaal op. Daarvoor beleggen wij pensioenpremie voor u. In het rekenvoorbeeld hierna ziet u hoe wij uw persoonlijke premie-inleg berekenen. De premie-inleg is afhankelijk van uw leeftijd, niet van de premie die u betaalt. U ziet ook wat het verschil in de inleg is tussen 2017 en 2018.

1. Jan bouwt kapitaal op over een deel van zijn salaris
Jan is 53 jaar. Hij werkt voltijd en verdient € 32.500 bruto per jaar. Hij bouwt kapitaal op over een deel van zijn salaris. Dat komt omdat hij later ook AOW krijgt van de overheid. Wij trekken daarom € 14.040 af van zijn salaris (de franchise). Het bedrag dat overblijft (de pensioengrondslag) is € 18.460.

2. Wij rekenen uit hoeveel premie wij voor Jan beleggen
Hoeveel premie wij beleggen, hangt af van zijn leeftijd. Jan is 53 jaar. In 2017 belegden we € 1.498,58.
Dat is 8,12% van de pensioengrondslag. In 2018 beleggen we € 1.508,18. Dat is 8,17% van de pensioengrondslag.

​Leeftijd op 1 januari ​Premie-inleg 2018Premie-inleg 2017
​15 tot en met 19 jaar ​  2,97%​  2,95%
​20 tot en met 24 jaar​  3,31%​  3,28%
​25 tot en met 29 jaar​  3,83%​  3,81%
​30 tot en met 34 jaar​  4,47%​  4,43%
​35 tot en met 39 jaar​  5,16%​  5,13%
​40 tot en met 44 jaar​  6,02%​  5,99%
​45 tot en met 49 jaar​  7,01%​  6,97%
​50 tot en met 54 jaar   ​8,17% ​  8,12%
​55 tot en met 59 jaar​  9,59%​  9,55%
​60 tot en met 64 jaar​11,40%​11,36%
65 tot en met 67 jaar*​13,16%​12,92%


 * vanaf 2018 is de leeftijd aangepast van 67 naar 68 jaar.

3. Jan weet pas op zijn pensioenleeftijd hoeveel pensioen hij krijgt
Hoeveel pensioen Jan uiteindelijk krijgt, staat nog niet vast. Dit hangt af van zijn kapitaal en wat de tarieven zijn om pensioen te kopen als hij met pensioen gaat. Voor dit tarief houden wij rekening met:
- rente;
- de levensverwachting van mensen in Nederland. Als mensen langer leven, moet het pensioen ook langer worden uitbetaald. Dat kost meer geld;
- vergoeding van kosten die wij maken.

Rekenvoorbeeld Zeevisserij walpersoneel HOGE regeling

U bouwt bij ons pensioenkapitaal op. Daarvoor beleggen wij pensioenpremie voor u. In het rekenvoorbeeld hierna ziet u hoe wij uw persoonlijke premie-inleg berekenen. De premie-inleg is afhankelijk van uw leeftijd, niet van de premie die u betaalt. U ziet ook wat het verschil in de inleg is tussen 2017 en 2018.

1. Jan bouwt kapitaal op over een deel van zijn salaris
Jan is 53 jaar. Hij werkt voltijd en verdient € 32.500 bruto per jaar. Hij bouwt kapitaal op over een deel van zijn salaris. Dat komt omdat hij later ook AOW krijgt van de overheid. Wij trekken daarom € 14.040 af van zijn salaris (de franchise). Het bedrag dat overblijft (de pensioengrondslag) is € 18.460.

2. Wij rekenen uit hoeveel premie wij voor Jan beleggen
Hoeveel premie wij beleggen, hangt af van uw leeftijd. Jan is 53 jaar. In 2017 belegden we € 3.033,72.
Dat is 16,43% van de pensioengrondslag. In 2018 beleggen we € 3.051,44. Dat is 16,53% van de pensioengrondslag.

​Leeftijd op 1 januariPremie-inleg 2018 ​Premie-inleg 2017
​15 tot en met 19 jaar​  6,00%  ​5,98%
​20 tot en met 24 jaar​  6,70%​  6,64%
​25 tot en met 29 jaar​  7,74%​  7,72%
​30 tot en met 34 jaar​  9,05% ​  8,96%
​35 tot en met 39 jaar​10,44%​10,38%
​40 tot en met 44 jaar​12,18%​12,12%
​45 tot en met 49 jaar​14,18%​14,11%
​50 tot en met 54 jaar ​16,53% ​16,43%
​55 tot en met 59 jaar​19,40%​19,34%
​60 tot en met 64 jaar​23,06%​22,99%
​65 tot en met 67 jaar*​26,62%​26,15%


* vanaf 2018 is de leeftijd aangepast van 67 naar 68 jaar.

3. Jan weet pas op zijn pensioenleeftijd hoeveel pensioen hij krijgt
Hoeveel pensioen Jan uiteindelijk krijgt, staat nog niet vast. Dit hangt af van zijn kapitaal en wat de tarieven zijn om pensioen te kopen als hij met pensioen gaat. Voor dit tarief houden wij rekening met:
- rente;
- de levensverwachting van mensen in Nederland. Als mensen langer leven, moet het pensioen ook langer worden uitbetaald. Dat kost meer geld;
- vergoeding van kosten die wij maken.