Aanmelden

Partnerpensioen

​Partnerpensioen is het pensioen dat uw partner krijgt als u overlijdt 
Uw partner krijgt dit pensioen alleen als uw partner bij ons bekend is. Op deze pagina leest u hoe u uw partner bij ons aanmeldt.

 

 

 

 

 


 

Bekijk onderstaand filmpje over partnerpensioen wat we hebben gemaakt. In nog geen 2 minuten leggen we uit wat we doen voor uw partnerpensioen!
 

 PGB Video


 

Hoeveel uw partner krijgt, hangt onder andere af van het moment van uw overlijden

Ook is de hoogte afhankelijk van de manier waarop u partnerpensioen opbouwt.
Stel, u overlijdt terwijl u nog in dienst bent. Dan krijgt uw partner 70% van het pensioen dat u had kunnen opbouwen tot uw AOW-leeftijd. Stel, u overlijdt wanneer u uit dienst bent bij uw werkgever, of al met pensioen bent. Dan krijgt uw partner het partnerpensioen dat u heeft opgebouwd tot uw uitdienstdatum. 

Als u uit dienst gaat zetten we een deel van uw pensioen om in partnerpensioen
Stel, u gaat uit dienst. Vanaf dat moment is het partnerpensioen vaak een stuk lager dan wanneer u overlijdt tijdens uw actieve dienstverband. Daarom zetten wij na uitdiensttreding automatisch een deel van uw ouderdomspensioen om in partnerpensioen. Stel, u overlijdt. Dan krijgt uw partner door deze omzetting meer partnerpensioen van ons. Uw eigen pensioen gaat hierdoor omlaag.

 

Wilt u niet dat wij een deel van uw pensioen omzetten in partnerpensioen?
U krijgt van ons een 'Pensioenoverzicht bij einde pensioenopbouw'. Daarbij krijgt u ook het formulier 'Bezwaar automatische uitruil’. Als u niet wilt dat wij een deel van uw pensioen omzetten in partnerpensioen, dan geeft u dat hierop aan. 


Bekijk wat er voor uw partner geregeld is op mijnpgbpensioen.nl
Op de pensioenplanner op uw persoonlijke pagina ziet u hoeveel uw partner krijgt na uw overlijden. U ziet hier de situatie vóórdat u met pensioen bent en wat uw partner krijgt als u al met pensioen bent. In uw Pensioen
1-2-3 op mijnpgbpensioen.nl bekijkt u wat er voor uw partner is geregeld in uw pensioenregeling. U kunt er ook voor kiezen om extra pensioen op te bouwen voor uw partner. Op deze pagina leest u hier meer over. 

Wij krijgen uw overlijden automatisch door
Uw gemeente geeft het aan ons door als u overlijdt. Wij controleren dan of uw partner en kinderen recht hebben op pensioen. Als u nog in dienst bent bij uw werkgever op het moment dat u overlijdt, vragen wij uw meest recente salarisgegevens op. Zodat wij het partner- en wezenpensioen voor uw nabestaanden kunnen berekenen. Dat doen wij aan de hand van het salaris van het jaar voorafgaand aan het moment van overlijden. Heeft u een partner die recht heeft op partnerpensioen?  Dan krijgt uw partner van ons een brief met een aanvraagformulier. Daarmee kan hij/zij partnerpensioen aanvragen. En ook wezenpensioen voor uw kinderen.

Uw nabestaanden geven uw overlijden door als u in het buitenland woont
Als u in het buitenland woont, geeft uw gemeente uw overlijden niet aan ons door. Dat moeten uw nabestaanden zélf doen. Daarvoor sturen ze ons een kopie van uw overlijdensakte.

Ze sturen uw overlijdensakte op als scan : ks@pensioenfondspgb.nl
Of ze sturen een kopie van de akte. U vindt ons adres op de contactpagina.

Heeft u geen partner als u met pensioen gaat?
Dan kunt u het opgebouwde partnerpensioen omzetten in extra pensioen voor uzelf!