Aanmelden

Mijn pensioenoverzicht 2020

Hoe staat uw pensioen ervoor? Dat ziet u in uw Uniform Pensioenoverzicht 2020. Op deze pagina leest u wat een Uniform Pensioenoverzicht is. Ook leest u wat u zelf kunt doen voor uw pensioen.


 


Uw Uniform Pensioenoverzicht is een overzicht van uw pensioengegevens. U leest hoeveel pensioen u al heeft opgebouwd. Of hoeveel pensioenkapitaal u heeft opgebouwd. Ook ziet u hoeveel pensioen u krijgt als u pensioen blijft opbouwen bij uw werkgever. Of wat er voor u geregeld is als u arbeidsongeschikt wordt. En wat er voor uw nabestaanden is geregeld als u overlijdt. Welke belangrijke informatie haalt u allemaal uit uw overzicht? U ziet het in dit filmpje: 
 

 

 PGB Video

 

Tip: Via de Pensioen-schijf-van-vijf krijgt u meer inzicht in uw inkomsten en uitgaven na pensionering. 


 


Bekijk hier de veelgestelde vragen over uw Uniform Pensioenoverzicht.

 

Wat voor pensioenregeling heb ik?
Bovenaan uw pensioenoverzicht staat welke pensioenregeling u heeft.
Heeft u een bruto uitkeringsovereenkomst? Dan ziet u nu al hoeveel pensioen u later van ons kunt krijgen. Heeft u een bruto premieovereenkomst? Dan weet u niet hoeveel pensioen u later van ons kunt krijgen. Dat komt omdat u pensioenkapitaal opbouwt. Met dit kapitaal kopen wij pensioen voor u in. Hoeveel dat is, hangt af van:
- de hoogte van uw pensioenkapitaal
- het moment waarop u met pensioen gaat
- de tarieven voor het kopen van ouderdoms- en partnerpensioen als wij pensioen voor u inkopen
Uitleg pensioenoverzicht bruto uitkeringsovereenkomst
In dit voorbeeld pensioenoverzicht vindt u een korte uitleg van de belangrijkste onderdelen.
Uitleg pensioenoverzicht bruto premieovereenkomst
In dit voorbeeld pensioenoverzicht vindt u een korte uitleg van de belangrijkste onderdelen.