Aanmelden

Dit doet Pensioenfonds PGB

Wij houden precies bij hoeveel pensioen u opbouwt en informeren u daarover.

 

Wat gebeurt er met uw pensioengeld? 
Klik op onderstaand plaatje om te zien wat wij met uw pensioengeld doen.

 

 


Uw werkgever betaalt ons elke maand voor de opbouw van uw pensioen(kapitaal). Betaalt u mee? Dan houdt uw werkgever uw deel in op uw salaris. U ziet op uw loonstrook of u meebetaalt en hoeveel dat is.

Wij houden precies bij hoeveel pensioen(kapitaal) u opbouwt. Ook beleggen wij uw pensioengeld. Dat doen wij omdat wij verwachten dat dit op de lange termijn meer oplevert dan sparen. Uw uiteindelijke pensioen bestaat namelijk maar voor een deel uit het geld dat (u samen met) uw werkgever betaalt. Het andere deel komt uit ons beleggingsrendement.

Als u later stopt met werken, krijgt u ouderdomspensioen van ons. Als u overlijdt, stopt dit pensioen. Heeft u ook partnerpensioen bij ons? Dan krijgt uw partner dit pensioen van ons als u overlijdt. 

Zo informeren wij u over uw pensioen
U krijgt elk jaar een pensioenoverzicht waarin staat hoeveel pensioen u al heeft opgebouwd.

Bouwt u geen pensioen meer bij ons op? Dan krijgt u elke 5 jaar een pensioenoverzicht. U kunt uw pensioen ook bekijken via mijnpgbpensioen.nl. Op mijnpgbpensioen.nl ziet u elk jaar uw pensioenoverzicht staan.
Verder informeren wij u op deze momenten:
- als u pensioen bij ons gaat opbouwen;
- als u bent gescheiden;
- als u bij ons stopt met pensioen opbouwen;
- als u bijna met pensioen gaat;
- als uw pensioenregeling verandert.

Wilt u ook 6 keer per jaar onze digitale nieuwsbrief ontvangen? Geef ons dan toestemming voor digitale communicatie. Dat regelt u via mijnpgbpensioen.nl.