Aanmelden

Dit doet Pensioenfonds PGB

Wij houden precies bij hoeveel pensioen u opbouwt en informeren u daarover.

 

Wat gebeurt er met uw pensioengeld? 
Bekijk ons filmpje om te zien wat wij met uw pensioengeld doen. Dan praten we u in 2,5 minuut bij.


 
U betaalt elke maand een bedrag van uw salaris voor uw pensioen. U ziet op uw loonstrook hoeveel dat is. Ook uw werkgever betaalt mee, om ervoor te zorgen dat u geld voor later heeft. 

Wij houden precies bij hoeveel pensioen(kapitaal) u opbouwt. Ook beleggen wij uw pensioengeld. Dat doen wij om ervoor te zorgen dat uw pensioen groeit. Uw uiteindelijke pensioen bestaat namelijk maar voor een deel uit het geld dat u samen met uw werkgever betaalt. Het andere deel komt uit ons beleggingsrendement. 

Als u later stopt met werken, krijgt u ouderdomspensioen van ons. Als u overlijdt, stopt dit pensioen. Heeft u ook partnerpensioen bij ons? Dan krijgt uw partner dit pensioen van ons als u overlijdt. 

Wilt u meer weten over wat er met uw betaalde premie gebeurt? Kijkt u dan op pensioenfondspgb.nl/premie.

Zo informeren wij u over uw pensioen
U krijgt elk jaar een pensioenoverzicht waarin staat hoeveel pensioen u al heeft opgebouwd.

Bouwt u geen pensioen meer bij ons op? U bekijkt uw pensioen via mijnpgbpensioen.nl. Op mijnpgbpensioen.nl ziet u ook elk jaar uw pensioenoverzicht staan. Elke 5 jaar krijgt u een pensioenoverzicht toegestuurd. 
Verder informeren wij u op deze momenten:
- als u pensioen bij ons gaat opbouwen;
- als u bent gescheiden;
- als u bij ons stopt met pensioen opbouwen;
- als u bijna met pensioen gaat;
- als uw pensioenregeling verandert.

Wilt u ook 6 keer per jaar onze digitale nieuwsbrief ontvangen? Geef ons dan toestemming voor digitale communicatie. Dat regelt u via mijnpgbpensioen.nl.