Aanmelden

Dit doe ik

Het is belangrijk dat u af en toe stilstaat bij uw pensioen.


 

U kijkt af en toe hoe uw pensioen ervoor staat
Uw pensioen is uw inkomen voor later. Daarom is het belangrijk dat u af en toe kijkt hoeveel pensioen u later kunt krijgen. Dat gaat via mijnpgbpensioen.nl. Dat doet u bijvoorbeeld als er iets verandert in uw leven. U ziet hier welke veranderingen invloed hebben op uw pensioen.

U geeft wijzigingen aan ons door
De meeste wijzigingen krijgen wij door via uw gemeente. Sommige wijzigingen geeft u zélf aan ons door:

U heeft een nieuw e-mailadres  
 Geeft u ons toestemming voor digitale communicatie? Dan is het belangrijk dat wij uw e-mailadres hebben. Want
 alleen dan kunnen wij u informeren als er post voor u klaarstaat. U geeft uw nieuwe e-mailadres aan ons door via
  mijnpgbpensioen.nl onder het kopje 'Persoonlijke gegevens'.

U verhuist in of naar het buitenland
  Uw gemeente geeft uw nieuwe adres niet aan ons door. Dat moet u zélf doen. Dat doet u via
  mijnpgbpensioen.nl.  U kunt daar ook een ander postadres doorgeven.


Let op: U kunt uw e-mailadres en andere persoonlijke gegevens alleen wijzigen met uw DigiD. 'Ik wil inloggen met een extra controle via sms'.

 

 

 Inhoudseditor