Aanmelden

Tijdelijk een hoger of lager pensioen

Misschien wilt u de eerste jaren meer pensioen en daarna minder. Of andersom natuurlijk.  


 

Eerst een hoger en dan een lager pensioen
U kunt ervoor kiezen om de eerste 5 of 10 jaar meer pensioen te krijgen en daarna minder. Dat kan handig zijn als u eerder stopt met werken en nog geen AOW krijgt. Of als u studerende kinderen heeft. Uw lage pensioen is 75% of 90% van uw hoge pensioen. 
 

Eerst een lager en dan een hoger pensioen
U kunt ervoor kiezen om de eerste 5 jaar minder pensioen te krijgen en daarna meer. Dat kan handig zijn als u de eerste jaren een hoger inkomen heeft. Bijvoorbeeld door een lijfrente. Of omdat uw partner nog werkt. Uw lage pensioen is 75% of 90% van uw hoge pensioen.

Bereken wat uw keuze betekent voor uw pensioen.

 

 

 


 

 Inhoudseditor

Snel naar: