Aanmelden

Pensioen in het buitenland

Als u in het buitenland woont, hebben wij extra informatie van u nodig.

Ongeveer 3 maanden voor uw pensioendatum krijgt u een brief van ons. Daarin staat hoe u pensioen aanvraagt. Die brief kunnen wij alleen sturen als wij weten waar u woont. Daarom is het belangrijk dat u uw adres aan ons doorgeeft. Bij deze brief ontvangt u een formulier 'Bewijs van definitieve vestiging'. Vul dit formulier in en stuur dit naar ons terug.

 


Deze informatie hebben wij ook van u nodig

1. Bewijs van in leven zijn
Uw gemeente geeft het niet aan ons door als u overlijdt. Daarom hebben wij een bewijs nodig dat u nog leeft. U ontvangt jaarlijks van ons een ‘Bewijs van in leven zijn’. U laat dit formulier invullen door de notaris, het bevolkingsregister of de politie en stuurt het naar ons terug.

 

2. Vrijstelling van de Belastingdienst
Betaalt u belasting in het land waar u woont? Dan is het belangrijk dat u een vrijstelling aanvraagt bij de Belastingdienst. Anders houden wij ook belasting in op uw pensioen en betaalt u straks dubbel belasting. Houdt u er rekening mee dat het 6 tot 8 weken duurt voordat wij de vrijstelling van de Belastingdienst krijgen.