Aanmelden

Meer of geen pensioen voor uw partner

U kunt ervoor kiezen om de hoogte van het pensioen voor uw partner te veranderen.  
 

Meer pensioen voor uw partner
Afhankelijk van uw pensioenregeling, kunt u kiezen voor meer pensioen voor uw partner. Bijvoorbeeld omdat uw partner zelf weinig of geen pensioen opbouwt. Uw eigen pensioen gaat hierdoor omlaag. 

 

 

Geen pensioen voor uw partner
U kunt ervoor kiezen om uw opgebouwde partnerpensioen om te zetten in ouderdomspensioen. Bijvoorbeeld omdat u geen partner heeft, of omdat uw partner zelf pensioen opbouwt. Uw eigen pensioen gaat daardoor omhoog. Maar uw partner krijgt geen pensioen van ons als u overlijdt. Heeft u een partner? Dan moet die afstand doen van het partnerpensioen. U gebruikt hiervoor dit formulier
 

Gelijk pensioen bij overlijden
U kunt ervoor kiezen om hetzelfde bedrag aan pensioen te laten uitbetalen als u of uw partner overlijdt. Uw partner krijgt daardoor meer pensioen als u overlijdt. Maar uw eigen pensioen gaat omlaag als uw partner eerder overlijdt dan u. Uw partner moet het eens zijn met deze keuze. 
 

U moet uw partner zélf aanmelden als u samenwoont
Als u samenwoont, moet u uw partner zélf bij ons aanmelden voor partnerpensioen. Heeft u dat nog niet gedaan? Dan is het belangrijk dat u dit doet vóórdat u met pensioen gaat. Doet u dat niet? Dan krijgt uw partner geen pensioen van ons als u overlijdt.

Bereken wat uw keuze betekent voor uw pensioen.