Aanmelden

Ingangsdatum pensioen

Uw standaard pensioendatum is dezelfde leeftijd als waarop u voor het eerst AOW krijgt

U krijgt bij ons pensioen vanaf de 1e dag van de maand waarin u voor het eerst AOW krijgt. De leeftijd waarop uw AOW ingaat, hangt af van wanneer u bent geboren. Bent u geboren na 1954? Dan is uw AOW-leeftijd 67 jaar en 3 maanden. Vanaf 2022 hangt de AOW-leeftijd af van hoe oud mensen gemiddeld worden. U berekent hier wanneer uw AOW ingaat.
 

 

Eerder of later met pensioen
U kunt eerder met pensioen gaan. Maar later met pensioen gaan kan ook. Of misschien wilt u gedeeltelijk met pensioen gaan en gedeeltelijk blijven werken.  Lees meer over eerder of later met pensioen gaan
 

Goed om te weten
Als u geboren bent na 1954 rekent de pensioenplanner in mijnpgbpensioen.nl met de pensioendatum van 67 jaar en 3 maanden.