Aanmelden

Veelgestelde vragen

VOOR DEELNEMERS
Van welke gegevens gaat mijn pensioenoverzicht uit?
Uw pensioenoverzicht gaat uit van de gegevens die op 1 januari 2018 bij ons bekend waren. Bouwt u vanaf 1 januari 2018 extra pensioen op? Of heeft u vanaf 1 januari 2018 een Anw-Plusverzekering? Dan staat dit nog niet op uw pensioenoverzicht.

Kan ik extra pensioen regelen voor mijn partner?
Ja, dat kan. Tenminste, als u geen of gedeeltelijk partnerpensioen opbouwt. Of dat zo is, ziet u op uw pensioenoverzicht. U ziet dan een hoger pensioen voor uw partner als u overlijdt vóór uw pensioendatum dan ná uw pensioendatum. U kunt ook een Anw-Plusverzekering afsluiten. en.

Hier leest u meer over het opbouwen van extra pensioen voor uw partner.
Hier leest u meer over het verzekeren van Anw-Pluspensioen voor uw partner.
Als ik overlijd voordat ik met pensioen ga, krijgt mijn partner meer pensioen dan wanneer ik overlijd ná mijn pensioendatum. Hoe komt dat?
Dat komt omdat u een verzekering heeft voor (een deel van) uw partnerpensioen. Dit noemen wij een risicoverzekering. Gaat u ergens anders werken? Of gaat u met pensioen? Dan stopt deze verzekering automatisch. Uw partner krijgt dan minder pensioen van ons als u overlijdt. Zolang u nog pensioen bij ons opbouwt, kunt u ervoor kiezen om extra partnerpensioen op te bouwen. Gaat u ergens anders werken of met pensioen? Dan kunt u ervoor kiezen om een deel van uw ouderdomspensioen te gebruiken voor een hoger partnerpensioen.
Kan ik mijn pensioen in 1 keer laten uitbetalen?
Ja, dat kan. Dat heet afkoop. Er gelden 3 voorwaarden:

1. U bouwt al meer dan 2 jaar geen pensioen meer bij ons op.
2. Uw pensioen is lager dan € 474,11 bruto per jaar (bedrag in 2018).
3. U neemt uw pensioen niet mee naar uw nieuwe pensioenfonds of -verzekeraar (waardeoverdracht). 

Hier leest u meer over het afkopen van uw pensioen.
Ik heb pensioen meegenomen naar Pensioenfonds PGB. Staat dit pensioen op mijn pensioenoverzicht?
Ja, pensioen dat u heeft meegenomen (waardeoverdracht) staat ook op uw pensioenoverzicht. Maar u ziet de bedragen niet apart terug. Het pensioen dat u heeft meegenomen telden wij op bij het pensioen dat u bij ons opbouwt.

Let op: Heeft u nog geen bevestiging van uw waardeoverdracht gekregen? Of is de overdrachtsdatum van uw waardeoverdracht in 2018? Dan staat het pensioen dat u heeft meegenomen nog niet op uw pensioenoverzicht.
Hoe komt het dat de bedragen op mijn pensioenoverzicht niet hetzelfde zijn als de bedragen op de website mijnpensioenoverzicht.nl?
Het kan zijn dat nog niet alle gegevens zijn verwerkt op mijnpensioenoverzicht.nl. De juiste gegevens staan op het pensioenoverzicht dat u van ons heeft gekregen. Wij geven deze gegevens door aan mijnpensioenoverzicht.nl. Uw nieuwe gegevens komen zo snel mogelijk op mijnpensioenoverzicht.nl te staan. 
Ik heb een Anw-Plusverzekering. Waarom is het verzekerde bedrag anders dan het bedrag op de polis die ik eerder dit jaar kreeg?
Op uw pensioenoverzicht staat het verzekerd bedrag van 2017. Op de polis die u eerder dit jaar kreeg, staat het bedrag inclusief de jaarlijkse verhoging over 2018. 
Als ik mijn pensioen dat ik later kan krijgen zelf uitreken, kom ik op een ander bedrag uit dan op mijn pensioenoverzicht staat. Hoe komt dat?
Bij het berekenen van uw pensioen kijken wij naar uw pensioenregeling in 2018. We hebben nog geen salarisgegevens van 2018. Daarom rekenen wij met uw salaris van 2017.
Waarom kan ik niet meer inloggen op mijnpgbpensioen.nl om mijn pensioenoverzicht te bekijken?
Dit jaar maakten wij de overstap naar inloggen met DigiD. Dat is namelijk nog veiliger. Heeft u geen DigiD? Dan kunt u die aanvragen via digid.nl. Woont u in het buitenland? Dan kunt u alleen een DigiD aanvragen als u de Nederlandse nationaliteit heeft. In dat geval kunt u ook inloggen met uw BSN en een wachtwoord. Het wachtwoord vraagt u telefonisch aan bij de afdeling Klantenservice.
Op mijn pensioenoverzicht staat pensioen vanaf 65 jaar een pensioen vanaf 67 jaar en een pensioen vanaf 68 jaar. Krijg ik deze bedragen alle 3 los van elkaar? 
Uw pensioen gaat bij ons standaard in op de eerste dag van de maand waarin u AOW krijgt. Wij rekenen dan al uw opgebouwde pensioen om naar 1 pensioen. U krijgt deze 3 bedragen dus niet los, maar u krijgt 1 pensioen van ons. Wilt u de actuele hoogte van uw pensioen weten? Kijk dan op mijnpgbpensioen.nl. Hier ziet u ook hoeveel pensioen u krijgt als u eerder of later met pensioen gaat.  

Hier vindt u de veelgestelde vragen over UPA .