Aanmelden

Veelgestelde vragen

Hier vindt u de veelgestelde vragen.

 

 

 

VOOR DEELNEMERS
Kan ik extra pensioen regelen voor mijn partner?
Ja, dat kan. Tenminste, als u geen of gedeeltelijk partnerpensioen opbouwt. Of dat zo is, ziet u op uw pensioenoverzicht. U ziet dan een hoger pensioen voor uw partner als u overlijdt vóór uw pensioendatum dan ná uw pensioendatum. U kunt ook een Anw-Plusverzekering afsluiten. en.

Hier leest u meer over het opbouwen van extra pensioen voor uw partner.
Hier leest u meer over het verzekeren van Anw-Pluspensioen voor uw partner.
Kan ik mijn pensioen in 1 keer laten uitbetalen?
Is uw pensioen bij pensionering lager dan € 484,04 bruto per jaar (bedrag in 2019)? Dan kunt u op dat moment uw pensioen in 1 keer laten uitbetalen. U krijgt daarna geen pensioen meer van ons. Dat noemen we afkoop.

Bent u ex-deelnemer bij ons met een klein pensioen lager dan € 484,04 bruto per jaar (bedrag in 2019)? Vanaf 1 januari 2019 is het niet (meer) mogelijk om uw pensioen 1x te laten uitbetalen. In plaats daarvan proberen wij uw kleine pensioen automatisch over te dragen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. U hoeft daarvoor niets te doen.
 
Hier leest u meer over het afkopen van uw pensioen.

Hier vindt u de veelgestelde vragen over UPA .