Aanmelden

Veelgestelde vragen

Hier vind je de veelgestelde vragen.

 

 

 

VOOR DEELNEMERS

 

Omzetting pensioenpotjes
Omzetting pensioenpotjes: ons antwoord op veelgestelde vragen.
Het pensioenakkoord
 Het nieuwe pensioenakkoord: ons antwoord op de veelgestelde vragen.
Mijn pensioenoverzicht
Waarom krijg ik meerdere pensioenoverzichten?
Het kan zijn dat je meerdere pensioenoverzichten krijgt. Dat kan in de volgende situaties:
- Je bouwt naast het pensioen bij jouw werkgever ook zelf extra ouderdomspensioen bij ons op.
- Je bent voor een deel arbeidsongeschikt en bouwt voor een deel pensioen bij ons op via jouw werkgever.
- Je bent arbeidsongeschikt en heeft een Anw-Plusverzekering.
- Je bouwt via 2 verschillende werkgevers pensioen bij ons op.
- Je bouwt vrijwillig pensioen bij ons op (en betaalt zelf de volledige premie).
Van welke gegevens gaat mijn pensioenoverzicht uit?
Jouw pensioenoverzicht gaat uit van de gegevens die op 1 januari 2021 bij ons bekend waren. Bouw je vanaf 1 januari 2021 extra pensioen op? Of heb je vanaf 1 januari 2021 een Anw-Plusverzekering? Dan staat dit nog niet op jouw pensioenoverzicht.
Houden jullie in mijn pensioenoverzicht rekening met de nieuwe AOW-leeftijd uit het pensioenakkoord?
Ja, op jouw pensioenoverzicht gaan wij uit van de AOW-leeftijd zoals die gold op 1 januari 2021. Wil je meer weten over het pensioenakkoord én de aangepaste AOW-leeftijd? Lees hier ons antwoord op de veelgestelde vragen. Voor jouw verwachte pensioen op basis van de nieuwe AOW-leeftijd ga je naar mijnpgbpensioen.nl
Ik woon samen. Waarom staat mijn partner niet op mijn pensioenoverzicht?
Als je samenwoont, geeft de gemeente dat niet aan ons door. Je kunt jouw partner zelf bij ons aanmelden. Alleen dan krijgt jouw partner pensioen van ons als je overlijdt. De gegevens op jouw pensioenoverzicht zijn de gegevens die op 1 januari 2021 bij ons bekend waren. Ben je na die datum gaan samenwonen? Dan staat jouw partner nog niet op jouw pensioenoverzicht. Volgend jaar staat jouw partner hier wel op. Tenminste... als je jouw partner heeft aangemeld. Je ziet de gegevens van jouw partner op mijnpgbpensioen.nl onder het kopje ‘mijn persoonlijke gegevens’.
Kan ik extra pensioen regelen voor mijn partner?
Ja, dat kan. Tenminste, als je geen of gedeeltelijk partnerpensioen opbouwt. Of dat zo is, zie je op jouw pensioenoverzicht. Je ziet dan een hoger pensioen voor jouw partner als je overlijdt vóór jouw pensioendatum dan ná jouw pensioendatum. Je kunt ook een Anw-Plusverzekering afsluiten.

Hier lees je meer over het opbouwen van extra pensioen voor jouw partner.
Hier lees je meer over het verzekeren van Anw-Pluspensioen voor jouw partner.
Ik bouw extra partnerpensioen op. Staat dat ook op mijn pensioenoverzicht?
Ja, jouw extra partnerpensioen staat op jouw pensioenoverzicht. Je ziet dit bedrag niet apart terug. Het partnerpensioen op jouw overzicht is namelijk inclusief het extra partnerpensioen dat je bij ons opbouwt.
Ik ben gescheiden en heb mijn pensioen verdeeld. Kan ik dat zien in mijn pensioenoverzicht?
Nee, je ziet de verdeling van jouw pensioen niet op jouw pensioenoverzicht.

Partnerpensioen:
Jouw ex-partner krijgt het partnerpensioen dat je opbouwde totdat jij en jouw partner uit elkaar gingen. Behalve als jouw ex-partner hier afstand van deed. Je ziet alleen het bedrag dat je overhoudt.

Ouderdomspensioen:
Wij verdelen jouw ouderdomspensioen niet automatisch. Dat komt omdat je dat op meerdere manieren kan doen. Ben je vóór 1 januari 2021 gescheiden en gaf je de verdeling van jouw ouderdomspensioen aan ons door? En kreeg je van ons een bevestiging dat wij dit hebben verwerkt in onze administratie? Dan staat alleen jouw eigen pensioen op jouw pensioenoverzicht. Het pensioen voor jouw ex-partner staat niet op jouw overzicht.
Hoe komt het dat ik in 2020 minder pensioen opbouwde dan in 2019?
Hoeveel pensioen je bij ons opbouwt, hangt af van hoeveel je verdient en hoeveel uren je werkt. Ben je minder gaan werken? Dan bouw je minder pensioen bij ons op. Maar ook als er iets verandert in jouw pensioenregeling, heeft dat invloed op jouw pensioen.
Mijn opgebouwde pensioen is hetzelfde als het pensioen dat ik kan krijgen als ik tot mijn pensioendatum blijf werken. Hoe komt dat?
Dat komt omdat je geen pensioen meer bij ons opbouwt. Of omdat je in 2020 een nieuwe werkgever kreeg. Wij hebben dan nog geen salarisgegevens van je. En zonder die gegevens kunnen wij niet berekenen hoeveel pensioen je nog kunt opbouwen.
Kan ik mijn pensioen in 1 keer laten uitbetalen?
Dit kan alleen nog als je een klein pensioen heeft (lager dan € 503,24 bruto per jaar) wanneer je met pensioen gaat. Heb je een klein pensioen als je uit dienst gaat? Dan proberen wij jouw kleine pensioen automatisch over te dragen aan jouw nieuwe pensioenuitvoerder. Wil je meer weten over het afkopen van jouw pensioen? Kijk dan op deze pagina.
Ik heb pensioen meegenomen naar Pensioenfonds PGB. Staat dit pensioen op mijn pensioenoverzicht?
Ja, pensioen dat je hebt meegenomen (waardeoverdracht) staat ook op jouw pensioenoverzicht. Maar je ziet de bedragen niet apart terug. Het pensioen dat je hebt meegenomen telden wij op bij het pensioen dat je bij ons opbouwt.

Let op: Heb je nog geen bevestiging van jouw waardeoverdracht gekregen? Of is de overdrachtsdatum van jouw waardeoverdracht in 2020? Dan staat het pensioen dat je hebt meegenomen nog niet op jouw pensioenoverzicht.
Hoe komt het dat de bedragen op mijn pensioenoverzicht niet hetzelfde zijn als de bedragen op de website mijnpensioenoverzicht.nl?
Het kan zijn dat nog niet alle gegevens zijn verwerkt op mijnpensioenoverzicht.nl. De juiste gegevens staan op het pensioenoverzicht dat je van ons hebt gekregen. Wij geven deze gegevens door aan mijnpensioenoverzicht.nl. Jouw nieuwe gegevens komen zo snel mogelijk op mijnpensioenoverzicht.nl te staan.
Ik heb een Anw-Plusverzekering. Waarom is het verzekerde bedrag anders dan het bedrag op de polis die ik eerder dit jaar kreeg?
Op jouw pensioenoverzicht staat het verzekerd bedrag van 2019. Op de polis die je eerder dit jaar kreeg, staat het bedrag inclusief de jaarlijkse verhoging over 2020.
Als ik mijn pensioen dat ik later kan krijgen zelf uitreken, kom ik op een ander bedrag uit dan het bedrag op mijn pensioenoverzicht. Hoe komt dat?
Bij het berekenen van jouw pensioen kijken wij naar jouw pensioenregeling in 2019. Het kan zijn dat wij nog geen salarisgegevens over 2020 van je hebben. Dan rekenen wij op jouw pensioenoverzicht met jouw salaris van 2019.
Ik bouw pensioen(kapitaal) op in een bruto premieovereenkomst. Waarom is de betaalde premie op mijn pensioenoverzicht anders dan de belegde premie?
Dat komt omdat wij kosten maken voor jouw pensioen. Deze kosten zijn onder andere voor het beheer van jouw pensioen en risicodekkingen.
 
Welke premie wij daadwerkelijk voor je beleggen is ook afhankelijk van jouw leeftijd. In het algemeen geldt, hoe ouder je bent hoe meer wij voor je beleggen, omdat het geld dat wij voor je beleggen niet zo lang meer kan renderen.
 
Bouw  je kapitaal op in de individuele bruto premieovereenkomst?
Dan bestaat jouw betaalde premie uit een te beleggen premie en een opslag voor de kosten. Jouw belegde premie is vastgesteld op basis van jouw leeftijd. Ben je ouder, dan betaal je meer premie omdat we meer voor je beleggen.
 
Bouw je pensioen op in de collectieve bruto premieovereenkomst?
Dan betaal je, net als iedereen in deze regeling, een vast percentage van jouw salaris/pensioengrondslag. Een deel hiervan gebruiken we om de kosten te betalen. Het andere deel gebruiken we voor de beleggingen. Als je jong bent, kan het geld dat wij voor je beleggen langer renderen dan als je al bijna met pensioen gaat. We beleggen dan een lager bedrag voor je. Hoe dichter je bij jouw pensioen komt, hoe hoger het bedrag is dat wij voor je beleggen.
Partnerpensioen
Kan ik extra pensioen regelen voor mijn partner?
Ja, dat kan. Tenminste, als je geen of gedeeltelijk partnerpensioen opbouwt. Of dat zo is, zie je op jouw pensioenoverzicht. Je ziet dan een hoger pensioen voor jouw partner als je overlijdt vóór jouw pensioendatum dan ná jouw pensioendatum. Je kunt ook een Anw-Plusverzekering afsluiten. 

Hier lees je meer over het opbouwen van extra pensioen voor jouw partner.
Hier lees je meer over het verzekeren van Anw-Pluspensioen voor jouw partner.
Als ik overlijd voordat ik met pensioen ga, krijgt mijn partner meer pensioen dan wanneer ik overlijd ná mijn pensioendatum. Hoe komt dat?
Dat komt omdat je een verzekering hebt voor (een deel van) jouw partnerpensioen. Dit noemen wij een risicoverzekering. Ga je ergens anders werken? Of ga je met pensioen? Dan stopt deze verzekering automatisch. Jouw partner krijgt dan minder pensioen van ons als je overlijdt. Zolang je nog pensioen bij ons opbouwt, kun je ervoor kiezen om extra partnerpensioen op te bouwen. Ga je ergens anders werken of met pensioen? Dan kun je ervoor kiezen om een deel van jouw ouderdomspensioen te gebruiken voor een hoger partnerpensioen.
                       
Mijnpgbpensioen.nl
Mijn opgebouwde pensioen is hetzelfde als het pensioen dat ik kan krijgen als ik tot mijn pensioendatum blijf werken. Hoe komt dat?
Dat komt omdat je geen pensioen meer bij ons opbouwt. Of omdat je in 2020 een nieuwe werkgever kreeg. Wij hebben dan nog geen salarisgegevens van jou. En zonder die gegevens kunnen wij niet berekenen hoeveel pensioen je nog kunt opbouwen.
Ouderdomspensioen
Kan ik mijn pensioen in 1 keer laten uitbetalen?
Is jouw pensioen bij pensionering lager dan € 503,24 bruto per jaar (bedrag in 2021)? Dan kun je op dat moment jouw pensioen in 1 keer laten uitbetalen. Je krijgt daarna geen pensioen meer van ons. Dat noemen we afkoop.

Ben je ex-deelnemer bij ons met een klein pensioen lager dan € 484,04 bruto per jaar (bedrag in 2019)? Vanaf 1 januari 2019 is het niet (meer) mogelijk om jouw pensioen 1x te laten uitbetalen. In plaats daarvan proberen wij jouw kleine pensioen automatisch over te dragen naar jouw nieuwe pensioenuitvoerder. Je hoeft daarvoor niets te doen.

Hier lees je meer over het afkopen van je pensioen.

 Rekenrente en pensioenen
Rekenrente en pensioenen. Hoe zit dat precies? Ons antwoord op veelgestelde vragen.
IK KRIJG PENSIOEN
Het pensioenakkoord
Het nieuwe pensioenakkoord: ons antwoord op de veelgestelde vragen.
De kans op korten bij Pensioenfonds PGB
De kans op korten bij Pensioenfonds PGB: ons antwoord op veelgestelde vragen.    
Mijn pensioenoverzicht
Ik krijg ouderdoms- en partnerpensioen. Waarom krijg ik maar 1 pensioenoverzicht?
Je krijgt voor elk pensioen een apart overzicht. Je kreeg nu alleen het overzicht voor jouw ouderdomspensioen. 
Waarom staat er op het pensioenoverzicht een hoger bedrag dan ik op mijn rekening krijg?
In het pensioenoverzicht zie je een brutobedrag. Hier moeten de belasting en sociale premies nog vanaf. Wat overblijft is het nettobedrag. Dat storten wij op jouw rekening.
Waarom krijg ik meerdere (dezelfde) pensioenoverzichten?
Je hebt bij ons twee polissen, bijvoorbeeld omdat je via meerdere werkgevers pensioen bij ons opbouwde. Je krijgt van elk pensioen een apart pensioenoverzicht.
Op mijn pensioenoverzicht staat 'geen partner bekend', maar ik heb wel een partner. Hoe komt dat?
Op het pensioenoverzicht staat alleen de partner die recht heeft op partnerpensioen. Heb je een partner, maar staat deze niet op het pensioenoverzicht? Dat kan een paar redenen hebben:
Wij hebben jouw pensioen overgenomen van een ander pensioenfonds. Wij krijgen niet altijd de partnergegevens door van de vorige uitvoerder.
Je bent getrouwd in het buitenland. Wij krijgen dit dan niet automatisch door. Als je jouw partner nog wilt aanmelden stuur je een kopie van de huwelijksakte of het trouwboekje, of je stuurt een uittreksel van de gemeente op.
Jouw partner is overleden. Omdat jouw partner helaas is overleden, kan hij/zij geen aanspraak maken op het partnerpensioen. Hierom vind je zijn/haar naam niet op het pensioenoverzicht.
 
Mijn partner heeft een pensioenoverzicht gekregen met daarin partnerpensioen. Mijn partner heeft helemaal geen pensioen opgebouwd bij PGB. Wanneer betalen jullie dit pensioen?
Dit is een overzicht van het ongehuwdenpensioen. Als jouw partner overlijdt krijg je dit bedrag bovenop jouw ouderdomspensioen.
Ik krijg een prepensioen. Op mijn pensioenoverzicht staat een bedrag van 62 tot 65 jaar en een bedrag vanaf mijn AOW-datum zolang ik leef. Krijg ik 2 keer pensioen?
Je krijgt jouw prepensioen van uw 62e tot uw 65e. Jouw levenslange pensioen gaat in op de eerste van de maand waarin je AOW krijgt. 

 Rekenrente en pensioenen
Rekenrente en pensioenen. Hoe zit dat precies? Ons antwoord op veelgestelde vragen.
VOOR WERKGEVERS
UPA
Hier vind je de veelgestelde vragen over UPA.
Pensioenakkoord
Het nieuwe pensioenakkoord: ons antwoord op de veelgestelde vragen.

De kans op korten bij Pensioenfonds PGB
De kans op korten bij Pensioenfonds PGB: ons antwoord op veelgestelde vragen.
Premie en pensioen
Rekenrente en pensioen. Hoe zit dat precies: ons anwoord op veelgestelde vragen.