Aanmelden

Veelgestelde vragen

Hier vindt u de veelgestelde vragen.

 

 

 

VOOR DEELNEMERS

 

Omzetting pensioenpotjes
Omzetting pensioenpotjes: ons antwoord op veelgestelde vragen.
Het pensioenakkoord
 Het nieuwe pensioenakkoord: ons antwoord op de veelgestelde vragen.
Mijn pensioenoverzicht
Waarom krijg ik meerdere pensioenoverzichten?
Het kan zijn dat u meerdere pensioenoverzichten krijgt. Dat kan in de volgende situaties:
- U bouwt naast het pensioen bij uw werkgever ook zelf extra ouderdomspensioen bij ons op.
- U bent voor een deel arbeidsongeschikt en bouwt voor een deel pensioen bij ons op via uw werkgever.
- U bent arbeidsongeschikt en heeft een Anw-Plusverzekering.
- U bouwt via 2 verschillende werkgevers pensioen bij ons op.
- U bouwt vrijwillig pensioen bij ons op (en betaalt zelf de volledige premie).
Van welke gegevens gaat mijn pensioenoverzicht uit?
Uw pensioenoverzicht gaat uit van de gegevens die op 1 januari 2019 bij ons bekend waren. Bouwt u vanaf 1 januari 2019 extra pensioen op? Of heeft u vanaf 1 januari 2019 een Anw-Plusverzekering? Dan staat dit nog niet op uw pensioenoverzicht.
Op mijn pensioenoverzicht staat pensioen vanaf 65 jaar, een pensioen vanaf 67 jaar en pensioen vanaf 68 jaar. Krijg ik deze bedragen alle 3 los van elkaar?
Uw pensioen gaat bij ons standaard in op de eerste dag van de maand waarin u AOW krijgt. Wij rekenen dan al uw opgebouwde pensioen om naar 1 pensioen. U krijgt deze bedragen dus niet los, maar u krijgt 1 pensioen van ons. Wilt u de actuele hoogte van uw pensioen weten? Kijk dan op mijnpgbpensioen.nl. Hier ziet u ook hoeveel pensioen u krijgt als u eerder of later met pensioen gaat.
Houden jullie in mijn pensioenoverzicht rekening met de nieuwe AOW-leeftijd uit het pensioenakkoord?
Nee, nog niet. Op uw pensioenoverzicht gaan wij uit van de AOW-leeftijd zoals die gold op 1 januari 2019. Deze kan afwijken van uw AOW-leeftijd vanuit het pensioenakkoord. Wilt u meer weten over het pensioenakkoord én de aangepaste AOW-leeftijd? Lees hier ons antwoord op de veelgestelde vragen. Voor uw verwachte pensioen op basis van de nieuwe AOW-leeftijd gaat u naar mijnpgbpensioen.nl
Ik woon samen. Waarom staat mijn partner niet op mijn pensioenoverzicht?
Als u samenwoont, geeft uw gemeente dat niet aan ons door. U kunt uw partner zelf bij ons aanmelden. Alleen dan krijgt uw partner pensioen van ons als u overlijdt. De gegevens op uw pensioenoverzicht zijn de gegevens die op 1 januari 2019 bij ons bekend waren. Bent u na die datum gaan samenwonen? Dan staat uw partner nog niet op uw pensioenoverzicht. Volgend jaar staat uw partner hier wel op. Tenminste... als u uw partner heeft aangemeld. U ziet de gegevens van uw partner op mijnpgbpensioen.nl onder het kopje ‘mijn persoonlijke gegevens’.
Kan ik extra pensioen regelen voor mijn partner?
Ja, dat kan. Tenminste, als u geen of gedeeltelijk partnerpensioen opbouwt. Of dat zo is, ziet u op uw pensioenoverzicht. U ziet dan een hoger pensioen voor uw partner als u overlijdt vóór uw pensioendatum dan ná uw pensioendatum. U kunt ook een Anw-Plusverzekering afsluiten.

Hier leest u meer over het opbouwen van extra pensioen voor uw partner.
Hier leest u meer over het verzekeren van Anw-Pluspensioen voor uw partner.
Ik bouw extra partnerpensioen op. Staat dat ook op mijn pensioenoverzicht?
Ja, uw extra partnerpensioen staat op uw pensioenoverzicht. U ziet dit bedrag niet apart terug. Het partnerpensioen op uw overzicht is namelijk inclusief het extra partnerpensioen dat u bij ons opbouwt.
Ik ben gescheiden en heb mijn pensioen verdeeld. Kan ik dat zien in mijn pensioenoverzicht?
Nee, u ziet de verdeling van uw pensioen niet op uw pensioenoverzicht.

Partnerpensioen:
Uw ex-partner krijgt het partnerpensioen dat u opbouwde totdat u en uw partner uit elkaar gingen. Behalve als uw ex-partner hier afstand van deed. U ziet alleen het bedrag dat u overhoudt.

Ouderdomspensioen:
Wij verdelen uw ouderdomspensioen niet automatisch. Dat komt omdat u dat op meerdere manieren kan doen. Bent u vóór 1 januari 2019 gescheiden en gaf u de verdeling van uw ouderdomspensioen aan ons door? En kreeg u van ons een bevestiging dat wij dit hebben verwerkt in onze administratie? Dan staat alleen uw eigen pensioen op uw pensioenoverzicht. Het pensioen voor uw ex-partner staat niet op uw overzicht.
Hoe komt het dat ik in 2018 minder pensioen opbouwde dan in 2017?
Hoeveel pensioen u bij ons opbouwt, hangt af van hoeveel u verdient en hoeveel uren u werkt. Bent u minder gaan werken? Dan bouwt u minder pensioen bij ons op. Maar ook als er iets verandert in uw pensioenregeling, heeft dat invloed op uw pensioen.
Mijn opgebouwde pensioen is hetzelfde als het pensioen dat ik kan krijgen als ik tot mijn pensioendatum blijf werken. Hoe komt dat?
Dat komt omdat u geen pensioen meer bij ons opbouwt. Of omdat u in 2019 een nieuwe werkgever kreeg. Wij hebben dan nog geen salarisgegevens van u. En zonder die gegevens kunnen wij niet berekenen hoeveel pensioen u nog kunt opbouwen.
Kan ik mijn pensioen in 1 keer laten uitbetalen?
Dit kan alleen nog als u een klein pensioen heeft (lager dan € 484,09 bruto per jaar) wanneer u met pensioen gaat. Heeft u een klein pensioen als u uit dienst gaat? Dan proberen wij uw kleine pensioen automatisch over te dragen aan uw nieuwe pensioenuitvoerder. Wilt u meer weten over het afkopen van uw pensioen? Kijkt u dan op deze pagina.
Ik heb pensioen meegenomen naar Pensioenfonds PGB. Staat dit pensioen op mijn pensioenoverzicht?
Ja, pensioen dat u heeft meegenomen (waardeoverdracht) staat ook op uw pensioenoverzicht. Maar u ziet de bedragen niet apart terug. Het pensioen dat u heeft meegenomen telden wij op bij het pensioen dat u bij ons opbouwt.

Let op: Heeft u nog geen bevestiging van uw waardeoverdracht gekregen? Of is de overdrachtsdatum van uw waardeoverdracht in 2019? Dan staat het pensioen dat u heeft meegenomen nog niet op uw pensioenoverzicht.
Hoe komt het dat de bedragen op mijn pensioenoverzicht niet hetzelfde zijn als de bedragen op de website mijnpensioenoverzicht.nl?
Het kan zijn dat nog niet alle gegevens zijn verwerkt op mijnpensioenoverzicht.nl. De juiste gegevens staan op het pensioenoverzicht dat u van ons heeft gekregen. Wij geven deze gegevens door aan mijnpensioenoverzicht.nl. Uw nieuwe gegevens komen zo snel mogelijk op mijnpensioenoverzicht.nl te staan.
Ik heb een Anw-Plusverzekering. Waarom is het verzekerde bedrag anders dan het bedrag op de polis die ik eerder dit jaar kreeg?
Op uw pensioenoverzicht staat het verzekerd bedrag van 2018. Op de polis die u eerder dit jaar kreeg, staat het bedrag inclusief de jaarlijkse verhoging over 2019.
Als ik mijn pensioen dat ik later kan krijgen zelf uitreken, kom ik op een ander bedrag uit dan het bedrag op mijn pensioenoverzicht. Hoe komt dat?
Bij het berekenen van uw pensioen kijken wij naar uw pensioenregeling in 2019. Het kan zijn dat wij nog geen salarisgegevens over 2019 van u hebben. Dan rekenen wij op uw pensioenoverzicht met uw salaris van 2018.
Ik bouw pensioen(kapitaal) op in een bruto premieovereenkomst. Waarom is de betaalde premie op mijn pensioenoverzicht anders dan de belegde premie?
Dat komt omdat wij kosten maken voor uw pensioen. Deze kosten zijn onder andere voor het beheer van uw pensioen en risicodekkingen.
 
Welke premie wij daadwerkelijk voor u beleggen is ook afhankelijk van uw leeftijd. In het algemeen geldt, hoe ouder u bent hoe meer wij voor u beleggen, omdat het geld dat wij voor u beleggen niet zo lang meer kan renderen.
 
Bouwt u kapitaal op in de individuele bruto premieovereenkomst?
Dan bestaat uw betaalde premie uit een te beleggen premie en een opslag voor de kosten. Uw belegde premie is vastgesteld op basis van uw leeftijd. Bent u ouder, dan betaalt u meer premie omdat we meer voor u beleggen.
 
Bouwt u pensioen op in de collectieve bruto premieovereenkomst?
Dan betaalt u, net als iedereen in deze regeling, een vast percentage van uw salaris/pensioengrondslag. Een deel hiervan gebruiken we om de kosten te betalen. Het andere deel gebruiken we voor de beleggingen. Als u jong bent, kan het geld dat wij voor u beleggen langer renderen dan als u al bijna met pensioen gaat. We beleggen dan een lager bedrag voor u. Hoe dichter u bij uw pensioen komt, hoe hoger het bedrag is dat wij voor u beleggen.
Partnerpensioen
Kan ik extra pensioen regelen voor mijn partner?
Ja, dat kan. Tenminste, als u geen of gedeeltelijk partnerpensioen opbouwt. Of dat zo is, ziet u op uw pensioenoverzicht. U ziet dan een hoger pensioen voor uw partner als u overlijdt vóór uw pensioendatum dan ná uw pensioendatum. U kunt ook een Anw-Plusverzekering afsluiten. en.

Hier leest u meer over het opbouwen van extra pensioen voor uw partner.
Hier leest u meer over het verzekeren van Anw-Pluspensioen voor uw partner.
Als ik overlijd voordat ik met pensioen ga, krijgt mijn partner meer pensioen dan wanneer ik overlijd ná mijn pensioendatum. Hoe komt dat?
Dat komt omdat u een verzekering heeft voor (een deel van) uw partnerpensioen. Dit noemen wij een risicoverzekering. Gaat u ergens anders werken? Of gaat u met pensioen? Dan stopt deze verzekering automatisch. Uw partner krijgt dan minder pensioen van ons als u overlijdt. Zolang u nog pensioen bij ons opbouwt, kunt u ervoor kiezen om extra partnerpensioen op te bouwen. Gaat u ergens anders werken of met pensioen? Dan kunt u ervoor kiezen om een deel van uw ouderdomspensioen te gebruiken voor een hoger partnerpensioen.
                       
Mijnpgbpensioen.nl
Mijn opgebouwde pensioen is hetzelfde als het pensioen dat ik kan krijgen als ik tot mijn pensioendatum blijf werken. Hoe komt dat?
Dat komt omdat u geen pensioen meer bij ons opbouwt. Of omdat u in 2018 een nieuwe werkgever kreeg. Wij hebben dan nog geen salarisgegevens van u. En zonder die gegevens kunnen wij niet berekenen hoeveel pensioen u nog kunt opbouwen.
Ouderdomspensioen
Kan ik mijn pensioen in 1 keer laten uitbetalen?
Is uw pensioen bij pensionering lager dan € 484,04 bruto per jaar (bedrag in 2019)? Dan kunt u op dat moment uw pensioen in 1 keer laten uitbetalen. U krijgt daarna geen pensioen meer van ons. Dat noemen we afkoop.

Bent u ex-deelnemer bij ons met een klein pensioen lager dan € 484,04 bruto per jaar (bedrag in 2019)? Vanaf 1 januari 2019 is het niet (meer) mogelijk om uw pensioen 1x te laten uitbetalen. In plaats daarvan proberen wij uw kleine pensioen automatisch over te dragen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. U hoeft daarvoor niets te doen.

Hier leest u meer over het afkopen van uw pensioen.

 Rekenrente en pensioenen
Rekenrente en pensioenen. Hoe zit dat precies?Ons antwoord op veelgestelde vragen.
IK KRIJG PENSIOEN
Het pensioenakkoord
Het nieuwe pensioenakkoord:  ons antwoord op de veelgestelde vragen.
De kans op korten bij Pensioenfonds PGB
De kans op korten bij Pensioenfonds PGB: ons antwoord op veelgestelde vragen.    
Mijn pensioenoverzicht
Ik krijg ouderdoms- en partnerpensioen. Waarom krijg ik maar 1 pensioenoverzicht?
U krijgt voor elk pensioen een apart overzicht. U kreeg nu alleen het overzicht voor uw ouderdomspensioen. 
Waarom staat er op het pensioenoverzicht een hoger bedrag dan ik op mijn rekening krijg?
In het pensioenoverzicht ziet u een brutobedrag. Hier moeten de belasting en sociale premies nog vanaf. Wat overblijft is het nettobedrag. Dat storten wij u op uw rekening.
Waarom krijg ik meerdere (dezelfde) pensioenoverzichten?
U heeft bij ons twee polissen, bijvoorbeeld omdat u via meerdere werkgevers pensioen bij ons opbouwde. U krijgt van elk pensioen een apart pensioenoverzicht.
Op mijn pensioenoverzicht staat "geen partner bekend", maar ik heb wel een partner. Hoe komt dat?
Op het pensioenoverzicht staat alleen de partner die recht heeft op partnerpensioen. Heeft u een partner, maar staat deze niet op het pensioenoverzicht? Dat kan een paar redenen hebben:
Wij hebben uw pensioen overgenomen van een ander pensioenfonds. Wij krijgen niet altijd de partnergegevens door van de vorige uitvoerder.
U bent getrouwd in het buitenland. Wij krijgen dit dan niet automatisch door. Als u uw partner nog wil aanmelden stuurt u een kopie van de huwelijksakte of het trouwboekje, of u stuurt een uittreksel van de gemeente op.
Uw partner is overleden. Omdat uw partner helaas is overleden, kan hij/zij geen aanspraak maken op het partnerpensioen. Hierom vindt u zijn/haar naam niet op het pensioenoverzicht.
 
Mijn partner heeft een pensioenoverzicht gekregen met daarin partnerpensioen. Mijn partner heeft helemaal geen pensioen opgebouwd bij PGB. Wanneer betalen jullie dit pensioen?
Dit is een overzicht van het ongehuwdenpensioen. Als uw partner overlijdt krijgt u dit bedrag bovenop uw ouderdomspensioen.
Ik krijg een prepensioen. Op mijn pensioenoverzicht staat een bedrag van 62 tot 65 jaar en bedragen van 65 tot 67 en van 67 jaar zolang ik leef. Krijg ik 3 keer pensioen?
U krijgt uw prepensioen van uw 62e tot uw 65e.Maar u heeft ook levenslang pensioen opgebouwd. Het pensioen dat u opbouwde voor 2013, toen de pensioenleeftijd nog 65 was, staat achter het kopje ‘vanaf 65 tot 67 jaar’. Het pensioen dat u opbouwde na 2013 staat achter het kopje ‘vanaf 67 jaar zolang u leeft’. Uw pensioen gaat in op de eerste van de maand waarin u AOW krijgt. Wij rekenen dan al uw pensioenaanspraken om naar 1 pensioen op uw pensioenleeftijd. U krijgt dus één pensioen van ons. Dit moet u nog wel aanvragen. U krijgt automatisch 3 maanden voordat u met AOW gaat bericht van ons.

 Rekenrente en pensioenen
Rekenrente en pensioenen. Hoe zit dat precies?Ons antwoord op veelgestelde vragen.
VOOR WERKGEVERS
UPA
Hier vindt u de veelgestelde vragen over UPA .
Pensioenakkoord
Het nieuwe pensioenakkoord:  ons antwoord op de veelgestelde vragen.

De kans op korten bij Pensioenfonds PGB
De kans op korten bij Pensioenfonds PGB: ons antwoord op veelgestelde vragen.
Premie en pensioen
Rekenrente en pensioen. Hoe zit dat precies: ons anwoord op veelgestelde vragen.