Aanmelden

Veelgestelde vragen over omzetting pensioenpotjes

​Vanaf 1 januari 2020 leggen wij uw pensioen op een andere manier vast. Daardoor wordt het voor u een stuk overzichtelijker. Hieronder vindt u de antwoorden op de veelgestelde vragen over omzetting pensioenpotjes.
1. Wat is een rekenleeftijd?
Om te bepalen hoeveel pensioen u maximaal kunt opbouwen, heeft de overheid een rekenleeftijd voor pensioenen vastgesteld. Deze rekenleeftijd (of pensioenrichtleeftijd) is gekoppeld aan de levensverwachting. De overheid verhoogde de rekenleeftijd per 1 januari 2018 naar 68 jaar. Aan de hand van de rekenleeftijd berekenen wij uw pensioen (en premie). De rekenleeftijd hoeft niet hetzelfde te zijn als uw pensioenleeftijd volgens uw pensioenreglement. De pensioenleeftijd is de leeftijd waarop u pensioen van ons krijgt. Dit is standaard vanaf de maand waarin u voor het eerst AOW krijgt. Maar u kunt er bij ons ook voor kiezen om eerder of later met pensioen te gaan.

2. Waarom wordt mijn pensioen omgezet naar 1 rekenleeftijd (68 jaar)?
Door de stijgende levensverwachting is de rekenleeftijd afgelopen jaren door de overheid aangepast. Veel van onze deelnemers hebben daardoor pensioen bij ons staan met verschillende rekenleeftijden: 65, 67 en 68 jaar. Deze verschillende pensioenpotjes maken het lastig om inzicht te krijgen in uw persoonlijke pensioensituatie.

Deze kunt u namelijk niet zomaar optellen om uw totale pensioen te berekenen. Hierdoor is het ingewikkeld om berekeningen te maken met uw pensioen. Bijvoorbeeld als u wilt weten wat de gevolgen zijn als u eerder wilt stoppen met werken. Ook zorgt het voor extra administratief werk en kosten. Daarom zetten wij de pensioenen met de rekenleeftijden 65 en 67 jaar om naar 1 rekenleeftijd: 68 jaar. Dit doen wij op 1 januari 2020. Dan maakt onze communicatie makkelijker en duidelijker. Zo krijgt u een beter overzicht over uw pensioen.
3. Krijg ik meer of minder pensioen door deze omzetting?
De waarde van uw pensioen blijft gelijk. Er gaat dus niets af van uw pensioen. We rekenen de pensioenen om naar 1 rekenleeftijd: 68 jaar. Had u bijvoorbeeld een pensioen met rekenleeftijd 67 jaar? Dan wordt dit pensioen door deze omzetting hoger. Dat komt omdat wij er dan vanuit gaan dat wij uw pensioen pas later dus over een kortere periode uit hoeven te keren. De waarde van uw pensioen voor en na de omzetting blijft gelijk.
4. Kan ik nog steeds eerder of later met pensioen?
Ja, dat kan. U krijgt bij ons pensioen standaard in de maand waarin u voor het eerst AOW krijgt. Maar u kunt er ook voor kiezen om eerder of later met pensioen te gaan. Wilt u eerder of later met pensioen? Dan rekenen wij uw pensioen om naar de leeftijd waarop u met pensioen wilt. Ook alle andere keuzes die u kunt maken, zoals deeltijdpensioen, blijven bestaan.
5. Wanneer krijg ik AOW van de overheid?
De leeftijd waarop u AOW krijgt van de overheid, hangt af van wanneer u geboren bent. Hieronder ziet u de AOW-leeftijden tot en met 2025. 
Jaar  AOW-leeftijd
2019  66 jaar en 4 maanden
2020  66 jaar en 4 maanden
2021  66 jaar en 4 maanden
2022  66 jaar en 7 maanden
2023  66 jaar en 10 maanden
2024  67 jaar
2025  67 jaar

De AOW-leeftijd is definitief vastgesteld tot en met 2025. Bent u geboren na 31 december 1958? Dan is uw AOW-leeftijd nog niet bekend. Uw AOW-leeftijd hangt af van de levensverwachting. Wilt u uw geschatte AOW-leeftijd weten? Kijk kan op svb.nl/aow-leeftijd. Op onze site vindt u ook meer informatie over de ingangsdatum van uw pensioen.
6. Heeft de omzetting ook gevolgen voor het partnerpensioen?
Nee, de omzetting heeft geen gevolgen voor het partnerpensioen vóór pensioendatum. Dat komt omdat dit pensioen niet afhankelijk is van uw pensioendatum. Het partnerpensioen krijgt uw partner als u overlijdt. Zolang hij of zij leeft. De omzetting heeft ook geen gevolgen voor het partnerpensioen na pensioendatum. Het partnerpensioen na pensioendatum is afhankelijk van de keuzes die u maakt op uw pensioendatum.
7. Heeft de omzetting ook gevolgen voor mijn tijdelijk ouderdomspensioen (prepensioen)?
Nee, de omzetting heeft geen gevolgen voor uw tijdelijk ouderdomspensioen. De ingangsdatum van dit pensioen blijft hetzelfde en het pensioen stopt als u 65 jaar wordt.
8. Ik ben gescheiden en heb recht op een deel van het ouderdomspensioen van mijn ex-partner (verevend ouderdomspensioen). Wat betekent dit voor het verevend ouderdomspensioen?
Het ouderdomspensioen dat uw ex-partner en u verdeelden na de scheiding (verevend ouderdomspensioen) zetten wij ook om naar de nieuwe rekenleeftijd (68 jaar). U krijgt dit pensioen als uw ex-partner met pensioen gaat.
9. Ik heb ook een voorwaardelijk pensioen. Heeft de omzetting ook gevolgen voor dit voorwaardelijk pensioen?
Nee, de omzetting heeft geen gevolgen voor uw voorwaardelijk pensioen. U vindt de voorwaarden van dit pensioen op mijnpgbpensioen.nl. Daar gaat u naar Pensioen 1-2-3, laag 3 en dan naar uw pensioenreglement.
10. Ik heb ook een ongehuwden pensioen. Heeft de omzetting ook gevolgen voor dit ongehuwden pensioen?
Nee, de omzetting heeft geen gevolgen voor het ongehuwden pensioen.
11.  Mijn rekenleeftijd was 65 en is nu 68 jaar geworden. Ik wil eerder met pensioen en vervroeg dit pensioen weer naar 65 jaar. Krijg ik dan hetzelfde bedrag als vóór de omzetting?
Voor de komende 5 jaar geldt dat je dan precies hetzelfde krijgt. Wil je na die 5 jaar vervroegen? Dan hangt dat af van de situatie op dat moment. Je pensioen kan hetzelfde zijn, maar ook hoger of lager. Dat hangt vooral af van de rente en de levensverwachting op dat moment. Het bestuur van Pensioenfonds PGB heeft de mogelijkheid om de termijn van 5 jaar bij te stellen.
12. Wie heeft besloten om de pensioenen om te zetten naar rekenleeftijd 68 jaar?
Dat heeft het bestuur van Pensioenfonds PGB besloten. Het bestuur sprak hier eerst over met verschillende aangesloten werkgevers en vertegenwoordigers in de sectoren waarin onze deelnemers werken. Uit de positieve reacties bleek dat er voldoende steun is voor de omzetting. In het bestuur zitten vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers en van de gepensioneerden. Bij elk besluit houdt het bestuur rekening met de belangen van iedereen binnen het pensioenfonds.
13. Kan ik afzien van de omzetting van mijn pensioen?
Nee, dat kan niet. De wet geeft ons de ruimte om de opgebouwde pensioenen om te zetten naar de nieuwe rekenleeftijd. Natuurlijk gelden hiervoor wel strenge voorwaarden. Zo moet de waarde van het pensioen voor de omzetting gelijk zijn als na de omzetting. Uw pensioen houdt dus zijn waarde. Wij hielden bij dit besluit rekening met de belangen van al onze deelnemers, ex-deelnemers en gepensioneerden.
14. Zie ik na de omzetting het pensioen op mijn rekenleeftijd nog terug op mijn pensioenoverzicht?
Nee, op uw pensioenoverzicht ziet u alleen het pensioen dat u op uw AOW-leeftijd kunt krijgen. Wilt u daarnaast weten hoe hoog uw pensioen is op rekenleeftijd 68? Neem dan contact met ons op.


Staat u vraag er niet tussen? Of heeft u nog andere vragen?
Neem dan gerust contact op met onze Klantenservice. Wij helpen u graag! U kunt ons bellen op 020 541 82 00 of mailen via ks@pensioenfondspgb.nl.