Aanmelden

Veelgestelde vragen over mijn pensioenoverzicht

Hoe staat uw pensioen ervoor? Dat leest u op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2020. In dit overzicht vindt u informatie over uw persoonlijke pensioensituatie.

Hieronder vindt u de antwoorden op veelgestelde vragen over het UPO. Staat uw vraag er niet tussen? Neem gerust contact  met ons op. Wij helpen u graag.1. Waarom krijg ik meerdere pensioenoverzichten?
Het kan zijn dat u meerdere pensioenoverzichten krijgt. Dat kan in de volgende situaties:
- U bouwt naast het pensioen bij uw werkgever ook zelf extra ouderdomspensioen bij ons op.
- U bent voor een deel arbeidsongeschikt en bouwt voor een deel pensioen bij ons op via uw werkgever.
- U bent arbeidsongeschikt en heeft een Anw-Plusverzekering.
- U bouwt via 2 verschillende werkgevers pensioen bij ons op.
- U bouwt vrijwillig pensioen bij ons op (en betaalt zelf de volledige premie).
2. Van welke gegevens gaat mijn pensioenoverzicht uit?
Uw pensioenoverzicht gaat uit van de gegevens die op 1 januari 2020 bij ons bekend waren. Bouwt u sinds 1 januari 2020 (of later) extra pensioen op? Of heeft u vanaf 1 januari 2020 een Anw-Plusverzekering? Dan staat dit nog niet op uw pensioenoverzicht.
3. Wanneer krijg ik mijn pensioen?
Uw pensioen gaat bij ons standaard in op de eerste dag van de maand waarin u AOW krijgt. Wilt u de actuele hoogte van uw pensioen weten? Kijk dan op mijnpgbpensioen.nl. Hier ziet u ook hoeveel pensioen u krijgt als u eerder of later met pensioen gaat.
4. Ik woon samen. Waarom staat mijn partner niet op mijn pensioenoverzicht?
Als u samenwoont, geeft uw gemeente dat niet aan ons door. U kunt uw partner zelf bij ons aanmelden. Alleen dan krijgt uw partner pensioen van ons als u overlijdt. De gegevens op uw pensioenoverzicht zijn de gegevens die op 1 januari 2020 bij ons bekend waren. Bent u na die datum gaan samenwonen? Dan staat uw partner nog niet op uw pensioenoverzicht. Volgend jaar staat uw partner hier wel op. Tenminste... als u uw partner heeft aangemeld. U ziet de gegevens van uw partner op mijnpgbpensioen.nl onder het kopje ‘mijn persoonlijke gegevens’.
5. Kan ik extra pensioen regelen voor mijn partner?
Ja, dat kan. Tenminste, als uw partner bekend is bij ons. En als u geen, of maar gedeeltelijk partnerpensioen opbouwt. Of dat zo is, ziet u op mijnpgbpensioen.nl. Hier ziet u ook direct hoeveel extra partnerpensioen u kunt opbouwen en wat dat kost. U regelt de opbouw van uw extra partnerpensioen ook op uw persoonlijke pagina. U kunt ook een Anw-Plusverzekering afsluiten.

Hier leest u meer over het opbouwen van extra pensioen voor uw partner.
Hier leest u meer over het verzekeren van Anw-Pluspensioen voor uw partner.
6. Ik bouw extra partnerpensioen op. Staat dat ook op mijn pensioenoverzicht?
Ja, uw extra partnerpensioen staat op uw pensioenoverzicht. U ziet dit bedrag niet apart terug. Het partnerpensioen op uw overzicht is namelijk inclusief het extra partnerpensioen dat u bij ons opbouwt.
7. Ik ben gescheiden en heb mijn pensioen verdeeld. Kan ik dat zien in mijn pensioenoverzicht?
Nee, u ziet de verdeling van uw pensioen niet op uw pensioenoverzicht.

Partnerpensioen:
Uw ex-partner krijgt het partnerpensioen dat u opbouwde totdat u en uw partner uit elkaar gingen. Behalve als uw ex-partner hier afstand van deed. U ziet alleen het bedrag dat u overhoudt.

Ouderdomspensioen:
Wij verdelen uw ouderdomspensioen niet automatisch. Dat komt omdat u dat op meerdere manieren kan doen. Bent u vóór 1 januari 2019 gescheiden en gaf u de verdeling van uw ouderdomspensioen aan ons door? En kreeg u van ons een bevestiging dat wij dit hebben verwerkt in onze administratie? Dan staat alleen uw eigen pensioen op uw pensioenoverzicht. Het pensioen voor uw ex-partner staat niet op uw overzicht.

8. Hoe komt het dat ik in 2019 minder pensioen opbouwde dan in 2018?
Hoeveel pensioen u bij ons opbouwt, hangt af van hoeveel u verdient en hoeveel uren u werkt. Bent u minder gaan werken? Dan bouwt u minder pensioen bij ons op. Maar ook als er iets verandert in uw pensioenregeling, heeft dat invloed op uw pensioen.
9. Mijn opgebouwde pensioen is hetzelfde als het pensioen dat ik kan krijgen als ik tot mijn pensioendatum blijf werken. Hoe komt dat?
Dat komt omdat u geen pensioen meer bij ons opbouwt. Of omdat u in 2020 een nieuwe werkgever kreeg. Wij hebben dan nog geen salarisgegevens van u. En zonder die gegevens kunnen wij niet berekenen hoeveel pensioen u nog kunt opbouwen.
10. Kan ik mijn pensioen in 1 keer laten uitbetalen?
Dit kan alleen nog als u een klein pensioen heeft (lager dan € 497,27 bruto per jaar) wanneer u met pensioen gaat. Heeft u een klein pensioen als u uit dienst gaat? Dan proberen wij uw kleine pensioen automatisch over te dragen aan uw nieuwe pensioenuitvoerder. Wilt u meer weten over het afkopen van uw pensioen? Kijkt u dan op deze pagina.
11. Ik heb pensioen meegenomen naar Pensioenfonds PGB. Staat dit pensioen op mijn pensioenoverzicht?
Ja, pensioen dat u heeft meegenomen (waardeoverdracht) staat ook op uw pensioenoverzicht. Maar u ziet de bedragen niet apart terug. Het pensioen dat u heeft meegenomen telden wij op bij het pensioen dat u bij ons opbouwt.

Let op: Heeft u nog geen bevestiging van uw waardeoverdracht gekregen? Of is uw pensioen in 2020 naar ons overgekomen? Dan staat het pensioen dat u heeft meegenomen nog niet op uw pensioenoverzicht.
12. Hoe komt het dat de bedragen op mijn pensioenoverzicht niet hetzelfde zijn als de bedragen op de website mijnpensioenoverzicht.nl?
Het kan zijn dat nog niet alle gegevens zijn verwerkt op mijnpensioenoverzicht.nl. De juiste gegevens staan op het pensioenoverzicht dat u van ons heeft gekregen. Wij geven deze gegevens door aan mijnpensioenoverzicht.nl. Uw nieuwe gegevens komen zo snel mogelijk op mijnpensioenoverzicht.nl te staan.
13. Ik heb een Anw-Plusverzekering. Waarom is het verzekerde bedrag anders dan het bedrag op de polis die ik eerder dit jaar kreeg?
Op uw pensioenoverzicht staat het verzekerd bedrag van 2019. Op de polis die u eerder dit jaar kreeg, staat het bedrag inclusief de jaarlijkse verhoging over 2020.
14. Als ik mijn pensioen dat ik later kan krijgen zelf uitreken, kom ik op een ander bedrag uit dan het bedrag op mijn pensioenoverzicht. Hoe komt dat?
Bij het berekenen van uw pensioen kijken wij naar uw pensioenregeling in 2020. Het kan zijn dat wij nog geen salarisgegevens over 2020 van u hebben. Dan rekenen wij op uw pensioenoverzicht met uw salaris van 2019.
 15. Ik bouw pensioen(kapitaal) op in een bruto premieovereenkomst. Waarom is de betaalde premie op mijn pensioenoverzicht anders dan de belegde premie?
Dat komt omdat wij kosten maken voor uw pensioen. Deze kosten zijn onder andere voor het beheer van uw pensioen en risicodekkingen.
 
Welke premie wij daadwerkelijk voor u beleggen, is ook afhankelijk van uw leeftijd. In het algemeen geldt, hoe ouder u bent hoe meer wij voor u beleggen, omdat het geld dat wij voor u beleggen niet zo lang meer kan renderen.
 
Bouwt u kapitaal op in de individuele bruto premieovereenkomst?
Dan bestaat uw betaalde premie uit een te beleggen premie en een opslag voor de kosten. Uw belegde premie is vastgesteld op basis van uw leeftijd. Bent u ouder, dan betaalt u meer premie omdat we meer voor u beleggen.
 
Bouwt u pensioen op in de collectieve bruto premieovereenkomst?
Dan betaalt u, net als iedereen in deze regeling, een vast percentage van uw salaris/pensioengrondslag. Een deel hiervan gebruiken we om de kosten te betalen. Het andere deel gebruiken we voor de beleggingen. Als u jong bent, kan het geld dat wij voor u beleggen langer renderen dan als u al bijna met pensioen gaat. We beleggen dan een lager bedrag voor u. Hoe dichter u bij uw pensioen komt, hoe hoger het bedrag is dat wij voor u beleggen.

16. Waarom zie ik andere bedragen in het blok “Wat als het mee- of tegenzit?” dan bij “Welk pensioen kunt u verwachten?”?
Dat komt omdat de bedragen die u ziet bij “Wat als het mee- of tegenzit?” voorspellingen zijn. Ze geven een inschatting van het pensioen dat u later kunt krijgen. Om deze inschattingen te kunnen geven, berekenen wij (net als alle andere pensioenfondsen), verschillende economische toekomstsituaties door. Bij deze inschatting houden we ook rekening met een mogelijke stijging van de prijzen. Bij deze inschatting houden wij dus rekening met de koopkracht van uw pensioen. Zo ziet u een te verwachten pensioen, uw pensioen als het economisch meezit en uw pensioen als het tegenzit. U ziet andere bedragen dan bij “Welk pensioen kunt u verwachten?". Daar houden wij namelijk geen rekening met de mogelijke stijging van de prijzen. 
Wilt u meer weten  over uw pensioenvoorspelling? Bekijk hier meer informatie over dit onderwerp.