Aanmelden

Vacature namens gepensioneerden

Volgens het verkiezingsreglement kunnen kandidaten worden voorgedragen door enkele vakorganisaties en de Vereniging Van Gepensioneerden van PGB. Daarnaast staat de kandidaatstelling open voor een pensioengerechtigde of een door een pensioengerechtigde aangewezen kandidaat. Hiervoor zijn minimaal 500 handtekeningen of steunbetuigingen nodig van andere pensioengerechtigden van Pensioenfonds PGB.

 

Aanmelden kan bij de kiescommissie
Wilt u zichzelf of iemand anders kandidaat stellen? Dat kan tot 1 juli 2017 via de kiescommissie van het bestuur. Belangstellenden kunnen voor informatie en aanmelding terecht bij de secretaris van de commissie: mr. Hans van Vliet, A.J. Ernststraat 595-H, 1082 LD Amsterdam.

 

Functieprofiel: ervaring met pensioen noodzakelijk
Het bestuurslid maakt deel uit van het multidisciplinair samengestelde bestuur en krijgt de portefeuille Communicatie. Daarnaast draagt hij of zij samen met de andere bestuursleden de collectieve eindverantwoordelijkheid. Dat geldt ook voor terreinen als vermogensbeheer, actuariaat, financiering, accounting, risicomanagement en juridische zaken. Kandidaten moeten beschikken over een brede bestuurlijke ervaring en actuele kennis van en ervaring in de pensioenwereld.