Aanmelden

U heeft een klacht

Bent u ergens ontevreden over? Laat het ons weten!

Wij proberen u zo goed mogelijk te helpen. Helaas gaat er soms iets mis. Het is belangrijk dat u ons dat laat weten. Want alleen dan kunnen wij onze service verbeteren of naar een oplossing zoeken.

 

Laat ons weten waarover u ontevreden bent
Misschien heeft u een klacht over de manier waarop u bent behandeld. Of u bent het niet eens met de manier waarop de pensioenregeling is toegepast. Dat noemen we een geschil.

Laat ons weten waarover u ontevreden bent. Vermeld daarbij uw naam, telefoonnummer en uw relatienummer.

U stuurt ons een e-mail             : ks@pensioenfondspgb.nl
Of u stuurt ons een brief           : Pensioenfonds PGB
                                                        Klantenservice
                                                        Postbus 7855
                                                        1008 AC  AMSTERDAM                                                     


U kunt ons ook bellen
U kunt het ons ook laten weten door ons te bellen. Dit kan via telefoonnummer: 020 541 82 00.  

Of u vult het contactformulier in.


 

U bent het niet eens met de oplossing of reactie
Bent u het niet eens met onze oplossing of reactie? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan onze klachtencommissie. Of uw geschil aan ons bestuur als het gaat om de manier waarop de pensioenregeling is toegepast. In onze reactie staat hoe u dat doet. En welke andere mogelijkheden er daarna nog zijn.

- Reglement Commissie van bezwaar
-
Reglement Klachtencommissie


Bent u nog niet tevreden?
Dan kunt u uw klacht indienen bij de Ombudsman Pensioenen.