Aanmelden

Je hebt een suggestie of een klacht

Suggesties of klachten
Wij doen er alles aan om jou zo goed mogelijk van dienst te zijn. Ben je niet helemaal tevreden? Dan horen we het graag. Zo verbeteren we de kwaliteit van onze dienstverlening. Is er onverhoopt iets misgegaan? Dan horen we dat net zo graag. Ook daarmee verbeteren we namelijk onze dienstverlening. Uiteraard zoeken we graag samen naar een oplossing.

 

 

 

 

Hoe geef je een suggestie of klacht door?
Je kan op de volgende manieren een suggestie of klacht aan ons doorgeven:

Je vult het contactformulier op onze website in
Vermeld in het contactformulier jouw suggestie of klacht, je naam, telefoonnummer, e-mailadres en jouw relatienummer.

Je stuurt ons een e-mail
Ben je deelnemer (geweest) of krijg je pensioen? Mail dan naar: ks@pensioenfondspgb.nl.
Ben je werkgever of adviseur? Neem dan contact op via: relatiebeheer@pensioenfondspgb.nl.

Je stuurt ons een brief

Je kunt jouw brief sturen naar:
Pensioenfonds PGB
Klantenservice
Postbus 2311
1180 EH AMSTELVEEN

Je belt ons
Ben je deelnemer (geweest) of krijg je pensioen? Dan kun je ons bellen op telefoonnummer: 020 541 82 00.
Ben je werkgever of adviseur? Dan kun je ons bellen op telefoonnummer: 020 541 8300.

Wat zet je in jouw suggestie of klacht?
Laat ons weten waarover je een suggestie of klacht hebt. Vermeld daarbij jouw naam, telefoonnummer, e-mailadres en relatienummer.
Wat gebeurt er met jouw suggestie of klacht?
Je ontvangt binnen 10 werkdagen van ons een reactie hoe wij omgaan met jouw suggestie of klacht.
Bent je het niet eens met onze aanpak of reactie?
Ben je het oneens met onze reactie op jouw klacht? Dan verwijzen wij je naar onze klachtencommissie. Bijvoorbeeld als je vindt dat wij onbeleefd met jou en jouw klacht zijn omgegaan. Je kunt jouw brief sturen naar:

Klachtencommissie Pensioenfonds PGB
Secretaris van de commissie
Postbus 2311
1180 EH AMSTELVEEN
Ben je het niet eens met de manier waarop de pensioenregeling is toegepast?
Dan vragen wij je jouw klacht (geschil) in een brief voor te leggen aan het bestuur van Pensioenfonds PGB. Je stuurt jouw brief naar:

Het bestuur van Pensioenfonds PGB
Postbus 2311
1180 EH AMSTELVEEN
Ben je het niet eens met de beslissing van het bestuur van Pensioenfonds PGB?
Dan kun je jouw klacht indienen bij de Commissie van bezwaar. Je stuurt jouw brief naar:

Commissie van Bezwaar Pensioenfonds PGB
T.a.v. mw. mr. F.A. van Hout, secretaris
p/a Soestdijkseweg Noord 374
3723 HK  BILTHOVEN 

Ben je nog niet tevreden?
Ben je het niet eens met de beslissing van onze klachtencommissie of Commissie van bezwaar? Dan kun je jouw klacht indienen bij de Ombudsman Pensioenen. De Ombudsman Pensioenen behandelt klachten en geschillen over pensioenen.