Aanmelden

U heeft een suggestie of een klacht

Suggesties of klachten
Wij doen er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Bent u niet helemaal tevreden? Dan horen we het graag. Zo verbeteren we de kwaliteit van onze dienstverlening. Is er onverhoopt iets misgegaan? Dan horen we dat net zo graag. Ook daarmee verbeteren we namelijk onze dienstverlening. Uiteraard zoeken we graag samen naar een oplossing.

 

 

 

 

Hoe geeft u een suggestie of klacht door?
U kunt op de volgende manieren een suggestie of klacht aan ons doorgeven:

U vult het contactformulier op onze website in
Vermeld in het contactformulier uw suggestie of klacht, uw naam, telefoonnummer, e-mailadres en uw relatienummer.

U stuurt ons een e-mail
Bent u deelnemer (geweest) of krijgt u pensioen? Mail dan naar: ks@pensioenfondspgb.nl.
Bent u werkgever of adviseur? Neem dan contact op via: relatiebeheer@pensioenfondspgb.nl.

U stuurt ons een brief

U kunt uw brief sturen naar:
Pensioenfonds PGB
Klantenservice
Postbus 2311
1180 EH AMSTELVEEN

U belt ons
Bent u deelnemer (geweest) of krijgt u pensioen? Dan kunt u ons bellen op telefoonnummer: 020 541 82 00.
Bent u werkgever of adviseur? Dan kunt u ons bellen op telefoonnummer: 020 541 8300.

Wat zet u in uw suggestie of klacht?
Laat ons weten waarover u een suggestie of klacht heeft. Vermeld daarbij uw naam, telefoonnummer, e-mailadres en uw relatienummer.
Wat gebeurt er met uw suggestie of klacht?
U ontvangt binnen 10 werkdagen van ons een reactie hoe wij omgaan met uw suggestie of klacht.
Bent u het niet eens met onze aanpak of reactie?
Bent u het oneens met onze reactie op uw klacht? Dan verwijzen wij u naar onze klachtencommissie. Bijvoorbeeld als u vindt dat wij onbeleefd met u en uw klacht zijn omgegaan. U kunt uw brief sturen naar:

Klachtencommissie Pensioenfonds PGB
Secretaris van de commissie
Postbus 2311
1180 EH AMSTELVEEN
Bent u het niet eens met de manier waarop de pensioenregeling is toegepast?
Dan vragen wij u uw klacht (geschil) in een brief voor te leggen aan het bestuur van Pensioenfonds PGB. U kunt uw brief sturen naar:

Het bestuur van Pensioenfonds PGB
Postbus 2311
1180 EH AMSTELVEEN
Bent u het niet eens met de beslissing van het bestuur van Pensioenfonds PGB?
Dan kunt u uw klacht indienen bij de Commissie van bezwaar. U stuurt uw brief naar:

Commissie van Bezwaar Pensioenfonds PGB
T.a.v. mw. mr. F.A. van Hout, secretaris
p/a Soestdijkseweg Noord 374
3723 HK  BILTHOVEN 

Bent u nog niet tevreden?
Bent u het niet eens met de beslissing van onze klachtencommissie of Commissie van bezwaar? Dan kunt u uw klacht indienen bij de Ombudsman Pensioenen. De Ombudsman Pensioenen behandelt klachten en geschillen over pensioenen.