Aanmelden

Downloads

Hieronder staan onze publicaties die u kunt downloaden. U vindt daar ook formulieren.

IK BEN DEELNEMER (GEWEEST)
IK KRIJG PENSIOEN
IK BEN WERKGEVER
OVER PENSIOENFONDS PGB
Onze organisatie
- Overzicht bestuur Pensioenfonds PGB
- Overzicht Raad van Toezicht
- Overzicht Verantwoordingsorgaan 
- Gedragscode Pensioenfonds PGB

Reglementen en Statuten
- Basis Pensioenreglement Premieovereenkomst
-
Basis Pensioenreglement Uitkeringsovereenkomst
- Statuten Pensioenfonds PGB
- Pensioenreglement Grafimedia en Reprografie
- Pensioenreglement Kartonnage en Flexibele Verpakkingenbedrijf  
- Pensioenreglement Verf- en Drukinktindustrie
-
Pensioenreglement Zeevisserij
- Pensioenreglement Groothandel in Bloemen en Planten
-
Pensioenreglement RELX (beschikbare premieregeling)
- Reglement Verantwoordingsorgaan
- Reglement Commissie van bezwaar
- Reglement Klachtencommissie
- Reglement PGB Netto Partnerpensioen
-
Reglement WIA-excedentpensioen 
- Reglement Anw Plus Collectief

- Uitvoeringsreglement Uitkeringsovereenkomst
- Uitvoeringsreglement Premieovereenkomst 
- Reglement voor vrijstelling van verplichte deelneming en premiebetaling 
      
Besluit verplichtstelling   
- Besluit verplichtstelling Pensioenfonds PGB

Jaarverslagen   
- Digitaal jaarverslag 2017 (samenvatting)
- PGB Jaarverslag 2017
- Digitaal jaarverslag 2016 (samenvatting)
- PGB Jaarverslag 2016
- PGB Jaarverslag 2015
- PGB Jaarverslag 2014
- PGB Jaarverslag 2013
- PGB Jaarverslag 2012

Financieel   
- Tweede kwartaalbericht 2018
- Eerste kwartaalbericht 2018
- Vierde kwartaalbericht 2017
Derde kwartaalbericht 2017
- Tweede kwartaalbericht 2017
- Eerste kwartaalbericht 2017
- Tweede kwartaalbericht 2016
- Eerste kwartaalbericht 2016
- Derde kwartaalbericht 2016

Vierde kwartaalbericht 2016
- Uitsluitingslijst
- Overzicht externe vermogensbeheerders 

- Top 50 Beleggingen in aandelen
- Top 50 Beleggingen in obligaties 
- Herstelplan Pensioenfonds PGB