Aanmelden

Premie en Pensioen: hoe zit dat precies?

Elke maand betaalt u premie voor uw pensioen. Dat doet u niet alleen, u betaalt dit samen met uw werkgever. Een groot deel van uw premie gebruiken wij om te beleggen. Zo wordt uw pensioen meer waard en krijgt u later meer pensioen dan u aan premie betaald heeft. Hoe dat precies werkt? Dat ziet u in ons filmpje en leest u hieronder in onze antwoorden op veelgestelde vragen.


 

Hoeveel premie betaal ik voor mijn pensioen? 
Dat ligt eraan welke afspraken er in uw cao staan. Of welke afspraken uw werkgever met ons maakte. Hoeveel procent premie u betaalt ziet u terug in uw pensioen 1-2-3 op mijnpgbpensioen.nl. Uw werkgever houdt de premie in op uw brutosalaris. Wilt u weten hoeveel dat per maand is? Dat ziet u terug op uw salarisstrook. 
Wat voor pensioenregeling heb ik?
U kunt bij Pensioenfonds PGB pensioen opbouwen in een middelloon-, of een beschikbare premieregeling. U ziet dit terug onder ‘Hoe bouwt u pensioen op?’ in laag 1 van uw Pensioen 1-2-3. U vindt uw Pensioen 1-2-3 door in te loggen met uw DigiD op mijnppgbpensioen.nl. Of u kijkt op pensioenfondspgb.nl/pensioenregeling. U vult in dat geval de naam van uw werkgever in. U vindt uw pensioenregeling ook bovenaan op uw pensioenoverzicht.
Hoe beleggen jullie in mijn pensioenregeling? 
Wij houden bij onze beleggingen rekening met de wensen van onze deelnemers.
Daarom onderzoeken we regelmatig hoe deelnemers denken over beleggen en de risico’s die daarbij horen.  

In een (gemiddelde) middelloonregeling beleggen wij 90% van uw premie. Met 8% verzekeren wij risico’s zoals overlijden en arbeidsongeschiktheid voor u. En met de overige 2% betalen wij het beheer en de uitvoeringskosten voor uw pensioen.  

In een (gemiddelde) beschikbare premieregeling beleggen wij op dit moment tussen de 88% en 91% van de premie. Met 7% tot 10% verzekeren wij risico’s als overlijden en arbeidsongeschiktheid voor u. Met de overige 2% betalen wij het beheer en de uitvoeringskosten voor uw pensioen. 

U kunt in de beschikbare premieregeling ook zelf keuzes maken over hoe wij het pensioen voor u beleggen. Wilt u weten welke keuzes u kunt maken en hoe u dit doet? Kijkt dan op pensioenfondspgb.nl/beleggingskeuze

Wilt u weten op welke manier wij uw premie beleggen? Hier leest u er meer over.  
Beleggen jullie mijn geld ook nog als ik uit dienst of met pensioen ben?
Ja. Ook als u geen premie meer betaalt voor uw pensioen, blijven wij uw geld beleggen. Hierdoor krijgt u nog wel rendement over de premie die u betaalde totdat u uit dienst ging. Als u met pensioen gaat, wordt het bedrag dat wij voor u beleggen wel steeds lager. Dat komt omdat u elke maand een bedrag uitgekeerd krijgt. En omdat u geen premie meer inlegt. U heeft bij ons altijd een ‘stabiel pensioen’. Dat betekent dat uw pensioen niet meer meebeweegt met de beleggingen. Als het economisch heel goed gaat kunnen wij uw pensioen wel verhogen. Gaat het economisch slecht? Dan is er een kans dat wij uw pensioen moeten verlagen. 
Wat verzekeren jullie precies voor mij als ik  arbeidsongeschikt word?
Dit hangt af van uw pensioenregeling. Wordt u (deels) arbeidsongeschikt terwijl u nog werkt bij een werkgever die is aangesloten bij ons? Dan betalen wij mogelijk (een deel van) van de premie voor uw pensioen. Totdat u met pensioen gaat, of weer minder dan 35% arbeidsongeschikt wordt. Kijk wat er precies voor u geregeld is in uw Pensioen 1-2-3 op mijnpgbpensioen.nl.
Wat is er verzekerd bij mijn overlijden?
Overlijdt u als u nog werkt bij  een werkgever die bij ons is aangesloten? Dan krijgt uw partner 70% van het pensioen dat u nog had kunnen opbouwen tot aan uw pensioendatum. Uw eventuele kinderen krijgen een wezenpensioen tot hun 18e. Daarna krijgen zij alleen een wezenpensioen als ze nog studeren. Zij krijgen dit dan tot hun 27e. 

Overlijdt u als u geen pensioen meer bij ons opbouwt? Dan krijgen uw nabestaanden misschien geen of een lagere uitkering. Kijk op mijnpgbpensioen.nl voor inzicht in wat uw partner krijgt als u overlijdt. Of kijk op deze pagina voor meer informatie over het pensioen voor uw nabestaanden.
Wat bedoelen jullie met uitvoeringskosten van de pensioenregeling?
De uitvoeringskosten zijn de kosten die wij maken voor het beheer van uw pensioen. Er zijn 2 soorten kosten.

Kosten voor pensioenbeheer
Dit zijn de kosten voor de pensioenadministratie en het informeren van deelnemers over hun pensioen. Ook de kosten van het bestuur horen hierbij. In 2019 waren de kosten per deelnemer € 188. 
 
Kosten voor vermogensbeheer
Dit zijn de kosten voor het beleggen van de pensioenen. In 2019 waren deze kosten 0,54% van het belegde vermogen.
Hoe hoog waren de rendementen de afgelopen jaren?
Het gemiddelde rendement over de afgelopen 10 jaar was 8,3%.
In de tabel ziet u de resultaten van de afgelopen 10 jaar.
Het totaal belegde vermogen is op 30 juni 2020 € 29,4 miljard.

Jaar
​Rendement

2019

16,0%​
​2018
 ​-2,3%
​2017
​  6,7%
​2016
​10,9%
​2015
  ​1,4%
​2014
​18,3%
​2013
  ​1,7%
​2012
​13,0%
​2011
  ​6,6%
​2010
​10,7%Het gemiddelde rendement van de afgelopen 10 jaar is meer dan 8%. Waarom is mijn pensioen in die periode niet verhoogd?
De pensioenen zijn al een tijd niet verhoogd (geïndexeerd). Dat is jammer, dat begrijpen wij ook.. De financiële situatie van Pensioenfonds PGB is de afgelopen periode flink verslechterd. Dit komt door de gedaalde rente en de lagere aandelenkoersen vanwege de coronacrisis. Maar er zijn meerdere redenen waarom wij de pensioenen niet konden verhogen de afgelopen jaren.

De levensverwachting steeg harder dan verwacht
Mensen worden steeds ouder. Tot voor kort werden we gemiddeld zelfs nóg ouder dan eerder verwacht. Hierdoor moeten wij langer pensioen betalen dan waar wij rekening mee hebben gehouden. Dit betekent dat in het verleden eigenlijk te weinig premie betaald is om de pensioenen van nu te betalen. Omdat we wel meer geld moeten reserveren voor de pensioen nu en in de toekomst, blijft er minder over van het rendement dat wij maakten. 

Door strenge regels is het moeilijker geworden om pensioenen te verhogen
Om te berekenen hoeveel geld we nu in kas moeten hebben om de pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen, moeten we rekenen met een rekenrente. Die rekenrente beweegt mee met de rente op de kapitaalmarkt. Deze rente is vanaf 2008 flink gedaald. Als de rekenrente 0% is, dan moeten wij elke euro pensioen die we hebben toegezegd aan onze deelnemers - vanaf nu tot over pakweg 70 jaar - nu al in kas hebben. De rekenrente is nog niet 0%, maar we zitten er wel dicht tegenaan, omdat de rente extreem laag is. Daarom moeten we heel veel vermogen in kas hebben. Volgens de wettelijke regels mogen wij de pensioenen niet verhogen als de verhouding tussen de waarde van de beleggingen en de waarde van de (toekomstige) pensioenen (verplichtingen) minder is dan 110%. Die verhouding noemen we de dekkingsgraad.

Op pensioenfondspgb.nl/rente leest u meer over de achtergronden van de rente. Wilt u weten welke rol de rente, onze beleggingen en de dekkingsgraad voor uw pensioen spelen? Bekijkt u dan ons filmpje. Wilt u meer lezen over de rekenrente en pensioen? Kijk dan op deze pagina. En voor meer informatie over de dekkingsgraad, kijkt u hier.