Aanmelden

Pensioen van de toekomst

Op deze pagina vindt u alle informatie van Pensioenfonds PGB over de vernieuwing van het pensioenstelsel.

Congres 2020
We hielden op dinsdag 3 maart 2020 in Utrecht een congres over het pensioen van de toekomst. Na een algemene introductie over het pensioenstelsel werd via 3 workshops ingegaan op de uitgangspunten en keuzes in het nieuwe pensioenstelsel (ambitie), de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel (transitie) en de mogelijkheden om deelnemers beter te betrekken bij hun pensioen (communicatie). 

 U vindt hier het verslag van de bijeenkomst.
• U vindt hier onze informatie over de ontwikkeling van de pensioenpremie in 2020 en 2021.
• U vindt hier de uitkomsten van de peilingen via MentiMeter.

• Het pensioenakkoord en AOW: ons antwoord op veelgestelde vragen


Werkgeversonderzoek 2019
Eind 2019 hielden we een onderzoek onder werkgevers. We vroegen onder meer naar de visie op het nieuwe pensioenstelsel. Uit de antwoorden bleek dat veel respondenten op dat moment nog niet konden inschatten voor welk soort regeling ze in de toekomst zouden willen kiezen. Wel werd duidelijk dat ze in alle gevallen een duidelijk pensioen willen.
U vindt hier uw reacties op de vraag wat u belangrijk vindt in het nieuwe pensioenstelsel. 
  

Uit de enquête bleek verder dat u vooral graag via de digitale nieuwsbrief voor werkgevers (PGB Bericht) op de hoogte gehouden wilt worden. De top 5 informatiemiddelen bestond verder uit de website van Pensioenfonds PGB, contact met een accountmanager, een regionale bijeenkomst voor werkgevers en een informatiebijeenkomst voor uw sector.

afbeelding grafiek toekomst pensioen.png


Visie Pensioenfonds PGB op pensioen van de toekomst
Het bestuur heeft de volgende aandachtspunten geformuleerd:
• Het pensioenstelsel moet uitlegbaar en uitvoerbaar zijn.
• Er moet voldoende onderscheid zijn tussen regeling met jaarlijkse opbouw van variabel pensioen en regeling met
   pensioenkapitaal.
• Het variabel pensioen moet collectief geregeld zijn en eenvoudig uit te voeren.
• Maatwerk moet vooral in regelingen met kapitaal ingepast worden.
• Transitie moet gelijk speelveld opleveren voor de verschillende sectoren, dus er zijn nationale spelregels nodig.


Meer weten? In dit interview in Financial Investigator gaat voorzitter Jochem Dijckmeester onder meer in op het pensioen van de toekomst.