Aanmelden

Over op UPA

U krijgt een inhoudelijke reactie op uw UPA-berichten over de eerste 3 periodes
Vanaf januari 2019 geeft u, of uw administratiekantoor, de pensioengegevens aan ons door via Uniforme Pensioenaangifte (UPA). Wij vergelijken uw eerste 3 UPA-berichten met onze administratie. Zo zien we mogelijke fouten op tijd.
U krijgt een inhoudelijke reactie op uw UPA-berichten over de eerste 3 periodes
De pensioengegevens die u de eerste 3 periodes instuurde, vergelijken wij met de gegevens uit onze administratie. Zo kunnen wij zien of uw salarispakket juist is ingesteld. Wij beoordelen of de eerste 3 UPA-berichten inhoudelijk goed zijn óf dat er mogelijk verschillen in zitten. Deze kunt u dan herstellen. Heeft u 3 volledig juiste UPA-berichten ingestuurd? Vanaf dat moment verwerken wij uw ingestuurde UPA-berichten én uw toekomstige berichten. U ziet dit dan terug op mijnpgbdesk.nl.

 

De controle duurt langer dan verwacht
Veel werkgevers kregen al inhoudelijke reactie van ons. Heeft u uw 3e UPA-bericht al gestuurd en nog geen reactie gekregen? Dan kan het maximaal 2 maanden duren voordat u alsnog bericht van ons krijgt. Deze controle duurt namelijk langer dan verwacht.


Wilt u meer weten over UPA?
Kijk dan op pensioenfondspgb.nl/UPA. Hier vindt u onder andere onze UPA-webinar op 7 mei: Voorkom verrassingen achteraf; pensioengegevens juist en volledig aanleveren. Deze UPA-webinar geeft antwoord op vragen als: Welke gegevens van een arbeidsongeschikte werknemer geef ik door? Welke uren geef ik op? Welke gegevens geef ik door bij ouderschapsverlof?