Aanmelden

Vooruitzicht premie verslechterd door renteontwikkeling

9-9-2019

​De rentedaling in augustus en het effect daarvan op de financiële positie van Pensioenfonds PGB zorgen voor een nog somberder beeld van de premieontwikkeling in de komende jaren dan eerder deze zomer. Daarom vindt het bestuur het belangrijk belanghebbenden in een tussentijds bericht hierover te informeren en de situatie toe te lichten.


Het bestuur neemt in oktober 2019 een besluit over de premie 2020. Begin augustus gaf het bestuur aan dat een besluit om de premie van de PGB-basismiddelloonregeling volgend jaar gelijk te houden (op 24%), zoals eerder de inzet was, waarschijnlijk een premieverhoging van meer dan 2%-punt in 2021 zal inhouden. Uit nieuwe berekeningen blijkt dat de noodzakelijke premieverhoging in 2021 in dat geval kan oplopen tot 4%-punt.


Verdere maatregelen
Door de verslechterde vooruitzichten kijkt het bestuur ook naar verdere maatregelen. Het bestuur overweegt onder meer om in oktober niet alleen de premie voor 2020 vast te stellen, maar ook meteen een besluit te nemen over de premie voor 2021 en wellicht zelfs voor 2022.

 
Op die manier wordt de kans op het verlagen van pensioenen (‘korten’) beperkt. De kans op korten is toegenomen door de verslechtering van de financiële positie in augustus. Daarnaast wordt zo duidelijkheid gegeven over de premieontwikkeling bij de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel na 2022. Daarin is afgesproken dat het niet meer mogelijk is om (via premiedemping) tijdelijk minder premie te vragen dan het inkopen van pensioen op dat moment kost.


Wilt u meer weten over de achtergronden van de premieontwikkeling? Lees dan de toelichting van ons bestuurslid Bert Coenradie (financiële en actuariële zaken).


U vindt hier meer informatie over onze financiële situatie.

Nieuwsarchief