Aanmelden

Vertraging nieuwe stelsel: ‘jammer maar begrijpelijk’

11-5-2021
De nieuwe pensioenwet gaat een jaar later in dan eerder verwacht: op 1 januari 2023. Daardoor kan de invoering van het nieuwe stelsel vertraging oplopen. Dat heeft minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken gisteren laten weten aan de Tweede Kamer. 

Het bestuur van Pensioenfonds PGB vindt het uitstel van de nieuwe pensioenwet jammer, maar wel begrijpelijk. Het is belangrijk om vaart in het proces te houden. Tegelijk is het ook heel belangrijk om zorgvuldig te zijn. Iedereen mocht begin dit jaar zijn visie geven op de conceptwet. Dat leverde heel veel reacties op. Ook wij hebben gereageerd, omdat er voor Pensioenfonds PGB en vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers in de aangesloten bedrijfstakken (sociale partners) best wel wat onduidelijkheden waren. Het is fijn dat de minister de tijd neemt om goed naar alle reacties te kijken en hierin samen wil optrekken met de pensioensector, sociale partners en andere betrokkenen”, zegt bestuursvoorzitter Jochem Dijckmeester. ”Iedereen heeft belang bij heldere en evenwichtige wetsteksten.” 

Tempo houden
Ondanks de vertraging in het wettelijke proces proberen veel pensioenfondsen toch op of vóór 1 januari 2026 de nieuwe regelingen uit te voeren. Ook Pensioenfonds PGB wil samen met sociale partners tempo blijven maken. Activiteiten om werknemers, werkgevers, gepensioneerden en hun vertegenwoordigers bij de overgang naar het nieuwe stelsel te betrekken worden voortgezet, ook al blijft het voorlopig nog onduidelijk hoe de wet er straks precies uit ziet.   

Minister Koolmees zegt dat hij het wetsvoorstel begin volgend jaar naar de Tweede Kamer stuurt, in plaats van na de zomer. Hij stuurt dan ook zijn voorstel voor soepelere wettelijke regels tijdens de overgangsperiode naar de Tweede Kamer. 

Pensioen verlagen en verhogen
Ondanks het uitstel van de regels voor de overgangsperiode is al duidelijk dat voor 2022 dezelfde – minder strenge - regels gelden voor het verlagen van pensioenen zoals dit jaar. Pensioenfondsen hoeven hun pensioenen ook volgend jaar niet te verlagen als de actuele UFR-dekkingsgraad hoger is dan 90%, zo kondigde de minister aan. 

De mogelijkheid om pensioenen eerder en ruimer te kunnen verhogen tijdens de overgangsperiode  schuift door de vertraging in de wetgeving wel op in de tijd. Dat is spijtig, met name voor gepensioneerde deelnemers, vindt bestuursvoorzitter Jochem Dijckmeester. Minister Koolmees geeft in zijn brief aan dat hij wil bezien of de overgangsregeling eerder dan 1 januari 2023 in te voeren is als de wet snel door de Tweede en Eerste Kamer behandeld kan worden. Jochem Dijckmeester: “Dat is een belangrijk signaal. We hopen natuurlijk dat dit kan. Alhoewel ik er wel meteen bij moet zeggen dat het nog niet duidelijk is of Pensioenfonds PGB van deze mogelijkheid gebruik kan maken tegen die tijd. Dat hangt af van beslissingen van sociale partners over de overgang naar het nieuwe stelsel en van onze financiële situatie.” 
 Nieuwsarchief