Aanmelden

Veranderingen in uw regeling

17-2-2017

Werkt u in de bedrijfstakken grafimedia, kartonnage- en flexibele verpakkingenbedrijf, verf- en drukinktindustrie of zeevisserij? Dan is uw regeling vanaf 1 januari 2017 aangepast door de werkgevers- en werknemersorganisaties in uw bedrijfstak.

Hieronder leest u de belangrijkste veranderingen per 1 januari 2017. 

Grafimedia
De premie voor de pensioenregeling in de grafimedia blijft in 2017 gelijk: 19,5%. U betaalt daarvan 7,75%. Uw werkgever betaalt de rest. De pensioenregeling in de grafimedia is wel veranderd. Het opbouwpercentage van uw ouderdomspensioen is vanaf 1 januari 2017 omlaag gegaan van 1,75% naar 1,57%.
Heeft u of uw werkgever aanvullende afspraken met ons gemaakt? Dan gelden voor u misschien andere premies en bedragen.
Kartonnage- en flexibele verpakkingenbedrijf
De pensioenregeling voor het kartonnage- en flexibele verpakkingenbedrijf is vanaf 1 januari 2017 op 4 punten aangepast:
De premie is omlaag gegaan naar 22,50% (was 25,85% in 2016). U betaalt daarvan 11,02% premie (was in 2016 12,67%). Uw werkgever betaalt de rest.
U bouwt minder ouderdomspensioen op: 1,614% van de pensioengrondslag (was 1,875% in 2016).
U bouwt 35% partnerpensioen op. Tot 2017 was dat 70% van het ouderdomspensioen.
Het Extra Voorwaardelijk Pensioen (EVP) gaat per 1 januari 2017 met 4% omlaag en de pensioendatum gaat van 65 naar 67. Ook daalde de premie naar 1,5% van het pensioengevend salaris (was 1,8% in 2016). 
Verf- en drukinktindustrie
De pensioenregeling voor de verf- en drukinktindustrie is in 2017 niet gewijzigd. Daardoor stijgt de premie naar 28,85% (was 25,85% in 2016). U betaalt daarvan 13,27% premie (was 11,89% in 2016). Uw werkgever betaalt de rest.
Het voorwaardelijke pensioen (15-jaarsinkoopregeling) gaat per 1 januari 2017 met 6% omlaag. De premie voor deze regeling is in 2017 4%. Dit premiepercentage geldt voor alle werkgevers.  
Zeevisserij
De pensioenregeling voor de zeevisserij is vanaf 1 januari 2017 op 2 punten aangepast:
Voor u is collectief een Anw-Plusverzekering afgesloten. Dat betekent dat uw partner naast het partnerpensioen € 17.381 bruto per jaar van ons kan krijgen. Uw partner krijgt dit bedrag alleen als u overlijdt terwijl u nog bij uw huidige werkgever werkt en nog geen AOW krijgt.  De premie hiervoor wordt door uw werkgever betaald.
De premie voor de pensioenregeling voor walpersoneel laag is omhoog gegaan naar 12,66% (was 9,9%). U betaalt daarvan 6,33%. Uw werkgever betaalt de rest. De premie voor vissers en walpersoneel hoog (keuze) is omhoog gegaan naar 16,6% (was 16,1%)  U betaalt daarvan 9,96%. Uw werkgever betaalt de rest.

Werkt u in de bedrijfstakken grafimedia, kartonnage- en flexibele verpakkingenbedrijf, verf- en drukinktindustrie of zeevisserij? Dan krijgt u in februari/maart een brief van ons met meer informatie over de veranderingen.

Werkt u in een andere branche? Als uw pensioenregeling is veranderd, krijgt u een brief van ons waarin we de veranderingen toelichten.

Nieuwsarchief