Aanmelden

Veranderingen in bedrijfstakregelingen

10-1-2017

Verschillende bedrijfstakregelingen zijn per 1 januari 2017 veranderd. Hiertoe besloten sociale partners tijdens de cao-onderhandelingen.

De premie voor de pensioenregeling in de grafimedia blijft in 2017 gelijk: 19,5%. De pensioenregeling in de grafimedia is wel veranderd. Het opbouwpercentage van het ouderdomspensioen is vanaf 1 januari 2017 omlaag gegaan van 1,75% naar 1,57%.
Heeft u aanvullende afspraken met ons gemaakt? Dan gelden voor u misschien andere premies en bedragen.

De pensioenregeling voor het kartonnage- en flexibele verpakkingenbedrijf is vanaf 1 januari 2017 op 4 punten aangepast:

  • De premie is omlaag gegaan naar 22,50% (was 25,85% in 2016).
  • Werknemers bouwen minder ouderdomspensioen op: 1,614% van de pensioengrondslag (was 1,875% in 2016).
  • Werknemers bouwen 35% partnerpensioen op. Tot 2017 was dat 70%.
  • Het Extra Voorwaardelijk Pensioen (EVP) gaat per 1 januari 2017 met 4% omlaag en de pensioendatum gaat van 65 naar 67. Ook daalde de premie naar 1,5% van het pensioengevend salaris (was 1,8% in 2016).

De pensioenregeling voor de verf- en drukinktindustrie is in 2017 niet gewijzigd. Daardoor stijgt de premie naar 28,85% (was 25,85% in 2016). De 15-jaarsinkoopregeling (voorwaardelijke backservice) gaat per 1 januari 2017 met 6% omlaag. De premie voor deze regeling is in 2017 4%. Dit premiepercentage geldt voor alle werkgevers.

Bent u werkgever in de grafimedia of het kartonnage- en flexibele verpakkingenbedrijf? Dan heeft u eind 2016 een brief van ons gekregen. In deze brief hebben we alle wijzigingen en keuzemogelijkheden voor u op een rijtje gezet. Uw werknemers krijgen in februari een brief van ons met meer informatie.

Werkgevers en werknemers in de verf- en drukinktindustrie krijgen begin 2017 een brief van ons.

Bent u vrijwillig bij ons aangesloten, omdat u niet onder een bedrijfstakregeling valt? Dan hebben wij u eind 2016 geïnformeerd over de hoogte van de premie in 2017. Hierbij hebben wij u aangegeven dat u uw pensioenregeling eventueel kunt wijzigen (in overleg met cao-partijen, uw ondernemingsraad of uw individuele werknemers). Zodra bekend is hoe uw regeling eruit ziet, krijgen u en uw werknemers een brief van ons.

Premiegegevens 2017
U leest hier meer over de premiegegevens in 2017 van alle bedrijfstakregelingen.

Nieuwsarchief