Aanmelden

Vanaf 1 mei geen individuele waardeoverdracht mogelijk

14-5-2020
Wilt u uw opgebouwde pensioen bij een andere pensioenuitvoerder meenemen naar ons (via een waardeoverdracht)? Dan is dat op dit moment helaas niet mogelijk. Onze beleidsdekkingsgraad daalde namelijk in april tot 99,3%. Wij kunnen uw aanvraag alleen in behandeling nemen als onze financiële positie goed genoeg is en onze dekkingsgraad 100% of hoger is. 
Heeft u bij ons vóór 1 mei 2020 een waardeoverdracht aangevraagd?
Dan hebben we uw verzoek nog gewoon in behandeling genomen. Of wij uw aanvraag kunnen verwerken, hangt dan nog wel af van de financiële situatie van de andere pensioenuitvoerder. Kan uw andere pensioenuitvoerder niet meewerken? Dan krijgt u daarover een brief van ons.

Heeft u bij ons op of na 1 mei een waardeoverdracht aangevraagd of bent u dat van plan? 
Dan bewaren wij uw aanvraag. U krijgt daar dan een brief over van ons. Als onze dekkingsgraad weer 100% of hoger is, gaan wij aan de slag met uw verzoek. U krijgt dan ook een brief van ons.

Heeft u bij uw nieuwe pensioenuitvoerder een waardeoverdracht aangevraagd?
Dan bewaart uw nieuwe pensioenuitvoerder uw aanvraag tot onze dekkingsgraad weer 100% of hoger is. U wordt daarover geïnformeerd door uw nieuwe pensioenuitvoerder.

Wilt u meer weten over de dekkingsgraad? Op onze website kunt er meer over lezen.
Daar vindt u ook meer informatie over waardeoverdrachten.

Let op: kleine pensioenen, met een waarde tussen € 2 en € 497,27 per jaar, worden automatisch overgedragen. Deze waardeoverdrachten gaan gewoon door, omdat hiervoor andere regels gelden. Nieuwsarchief