Aanmelden

Vacature bestuurslid namens gepensioneerden

18-2-2020

In het bestuur van Pensioenfonds PGB is een vacature met de kennisgebieden product- en marktontwikkeling en klantbediening. De Vereniging van Gepensioneerden van PGB (VVG) en vakorganisaties kunnen hiervoor geschikte kandidaten voordragen. Daarnaast staat de kandidaatstelling open voor een deelnemer van Pensioenfonds PGB die pensioen ontvangt of een kandidaat die door hem of haar is voorgedragen. Een kandidaat moet hiervoor aantonen dat hij minimaal 25 pensioengerechtigden vertegenwoordigt, door middel van getekende steunbetuigingen.

Zijn er meerdere geschikte kandidaten, dan vindt een verkiezing plaats. De voorgedragen kandidaat wordt getoetst aan het functieprofiel door de raad van toezicht en het bestuur. Daarnaast wordt de kandidaat getoetst op geschiktheid en betrouwbaarheid door De Nederlandsche Bank. Benoeming geldt voor een periode van vier jaar.


Profiel van de kandidaat

De kandidaat dient over de volgende vaardigheden te beschikken:
• Werken en denken op WO-niveau;
• Geschiktheidsniveau B op - bij voorkeur - alle deskundigheidsgebieden voor pensioenfondsbestuurders; 
• Meerjarige ervaring als (pensioen)bestuurder;
• Expertise en/of interesse in de behoeften van deelnemers en werkgevers op het gebied van pensioenproducten,
  -communicatie en –dienstverlening;
• Kan marktontwikkelingen en klantbehoeften, vanuit een sterke blik naar buiten, vertalen naar de propositie en
   positionering van Pensioenfonds PGB en streeft daarbij actief naar innovatie en verbetering van de processen in
   de uitvoering.

Het bestuur is op zoek naar een energieke collega, die zorgt voor actie en dynamiek. De kandidaat moet gemiddeld 2 dagen per week beschikbaar zijn.

Aanmelden en procedure
Wilt u zichzelf of iemand anders kandidaat stellen? Dat kan tot 6 maart 2020 via de kiescommissie van het bestuur. Belangstellenden kunnen voor meer informatie en aanmelding terecht bij de secretaris van de commissie: de heer E.D.O. de Jong (e.de.jong@pensioenfondspgb.nl).

Nieuwsarchief