Aanmelden

Vacature in bestuur

15-12-2016

Bestuurslid Arnold Verplancke treedt in het voorjaar van 2017 af. Hij stopt op eigen verzoek omdat hij 72 wordt. Door zijn vertrek ontstaat een vacature in het bestuur van Pensioenfonds PGB.

Arnold Verplancke vertegenwoordigt in het bestuur de gepensioneerden. Hij maakt sinds 2010 deel uit van het bestuur. Bij zijn herbenoeming in 2014 is hij voorgedragen door de Vereniging van Gepensioneerden (VVG) samen met FNV Kiem en de journalistenvakbond NVJ. Binnen het bestuur heeft hij als aandachtsgebied Communicatie.

Vacature namens gepensioneerden
Volgens het verkiezingsreglement kunnen kandidaten worden voorgedragen door enkele  vakorganisaties en de VVG. Dat is inmiddels gebeurd. Daarnaast staat de kandidaatstelling ook open voor een pensioengerechtigde of een door een pensioengerechtigde aangewezen kandidaat met ruime bestuurlijke ervaring. Hiervoor zijn minimaal 500 handtekeningen of steunbetuigingen nodig van andere pensioengerechtigden van Pensioenfonds PGB.

Aanmelden kan bij de kiescommissie
Wilt u zichzelf of iemand anders kandidaat stellen? Dat kan tot 1 februari 2017 via de kiescommissie van het bestuur. Belangstellenden kunnen voor informatie en aanmelding terecht bij de secretaris van de commissie: mr. Hans van Vliet, A.J. Ernststraat 595-H, 1082 LD Amsterdam.

Functieprofiel: ervaring met pensioen noodzakelijk
Het bestuurslid maakt deel uit van het multidisciplinair samengestelde bestuur en krijgt de portefeuille Communicatie. Daarnaast draagt hij of zij samen met de andere bestuursleden de collectieve eindverantwoordelijkheid. Dat geldt ook voor terreinen als vermogensbeheer, actuariaat, financiering, accounting, risicomanagement en juridische zaken. Kandidaten moeten beschikken over een brede bestuurlijke ervaring en actuele kennis van en ervaring in de pensioenwereld. 

Lees de column van Arnold Verplancke

Lees meer over het bestuur van Pensioenfonds PGB

Nieuwsarchief