Aanmelden

Uw pensioen stijgt niet mee met de prijzen

19-12-2017

De pensioenen bij Pensioenfonds PGB gaan niet omhoog per 1 januari 2018. Onze financiële situatie is niet goed genoeg om een toeslag te kunnen geven. Dat betekent helaas dat de pensioenen niet stijgen, terwijl de kosten voor het levensonderhoud wel iets zijn gestegen.

Onze dekkingsgraad is niet hoog genoeg
Onze financiële situatie is het afgelopen jaar verbeterd. Maar onze dekkingsgraad is helaas niet hoog genoeg om uw pensioen te kunnen verhogen. De dekkingsgraad is de verhouding tussen ons vermogen en de pensioenen die we moeten uitbetalen. Is de dekkingsgraad 100%? Dan is er precies genoeg geld om de pensioenen uit te betalen. Pas als onze dekkingsgraad hoger is dan 110%, kunnen wij uw pensioen verhogen. Onze dekkingsgraad is 105,4% per 30 november 2017.

Nieuwsarchief