Aanmelden

Uw netto pensioen verandert in 2019

23-1-2019
U kreeg of krijgt binnenkort uw jaaropgave 2018. Op deze jaaropgave ziet u hoeveel pensioen u vorig jaar van ons kreeg. U ziet ook hoeveel belasting en zorgpremie u toen betaalde. U krijgt in februari ook een overzicht van uw bruto en netto pensioen (uw uitkeringsspecificatie). Op dit overzicht ziet u hoeveel pensioen u elke maand in 2019 van ons krijgt. Deelnemers in het buitenland ontvangen dit overzicht eind februari. Vanaf dat moment kunt u zowel de jaaropgave als de uitkeringsspecificatie ook bekijken in uw postvak op mijnpgbpensioen.nl.

Uw bruto pensioen gaat in 2019 niet omhoog
Om te bepalen of wij uw pensioen kunnen verhogen, kijken we naar onze dekkingsgraad. De dekkingsgraad is de verhouding tussen ons vermogen en de pensioenen die we moeten uitbetalen. Is de dekkingsgraad 100%? Dan is er precies genoeg geld om de pensioenen uit te betalen. Pas als onze dekkingsgraad hoger is dan 110%, kunnen wij uw pensioen verhogen. Dat is wettelijk bepaald. Onze dekkingsgraad was eind 2018 helaas niet hoog genoeg (108,7%). Uw bruto pensioen gaat in 2019 daarom niet omhoog.
 
Uw netto pensioen kan iets lager of hoger zijn in 2019
Wij houden de verplichte bijdrage voor de zorgverzekeringswet én loonheffing in op uw pensioen. Die betalen we aan de Belastingdienst. De verplichte bijdrage voor de zorgverzekeringswet gaat in 2019 omhoog, van 5,65% naar 5,7%. Door een wijziging in de belastingtarieven kan uw netto pensioen in 2019 iets lager of hoger zijn afhankelijk van uw jaarinkomen. Op rijksoverheid.nl ziet u de nieuwe belastingtarieven.
 
Netto pensioen gepensioneerde deelnemers in het buitenland met CAK bijdragen
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de woonlandfactoren voor 2019 aangepast. De woonlandfactoren zijn van belang voor de berekening van de CAK bijdragen voor de medische zorg in het buitenland. Als de woonlandfactor stijgt, wordt de CAK bijdrage hoger. Hierdoor kan uw netto pensioen lager zijn. Als de woonlandfactor daalt, wordt de CAK bijdrage lager. En kan uw netto pensioen hoger zijn dan afgelopen jaar. Meer informatie vindt u op hetcak.nl/woonlandfactor​. U kunt het CAK ook bellen op 0031 88 711 5551.
 

Nieuwsarchief