Aanmelden

Uitkomsten werkgeversonderzoek

12-3-2020

​Goede gezondheid en welzijn, duurzame energie, economische groei en innovatie zijn voor werkgevers belangrijke doelen die het pensioenfonds op de agenda moet zetten. Dat bleek uit het werkgeversonderzoek dat Motivaction eind 2019 uitvoerde in opdracht van Pensioenfonds PGB en waaraan 181 werkgevers hebben deelgenomen. De meerderheid van deze werkgevers is loyaal aan Pensioenfonds PGB. 74% geeft aan dat zij bij Pensioenfonds PGB blijven, als zijzelf een pensioenfonds voor hun medewerkers mochten kiezen.

Tevredenheid stijgt
De tevredenheid onder de werkgevers is de afgelopen drie jaar licht gestegen. Daar zijn we natuurlijk blij mee. Alles bij elkaar genomen beoordelen zij Pensioenfonds PGB met een 7,1, dit was in 2016 een 7,0. De meerderheid vindt dat het pensioen bij Pensioenfonds PGB in goede handen is en het geeft werkgevers een goed gevoel dat ze bij het pensioenfonds aangesloten zijn. Aan de andere kant merken werkgevers op dat de communicatie over administratieve zaken beter kan.

Goede gezondheid en duurzaamheid zijn belangrijke thema’s
Vrijwel alle werkgevers vinden het belangrijk dat Pensioenfonds PGB naast voldoende rendement, ook een positieve bijdrage levert aan een betere wereld. Goede gezondheid en welzijn, duurzame energie, economische groei en innovatie zijn voor werkgevers de belangrijkste doelen die het pensioenfonds op de agenda moet zetten. Deze doelen komen in grote lijn overeen met de visie van Pensioenfonds PGB om duurzaam te groeien en innovatief te zijn.

Rob Heerkens, bestuurslid vermogensbeheer en balansmanagement: “Maatschappelijk verantwoord beleggen is een belangrijk thema voor ons. Wij beleggen als pensioenfonds niet langer meer in bedrijven die meer dan 50% van hun omzet halen uit winning van kolen of energieopwekking met kolen. Ook zijn we meer gaan beleggen in groene obligaties. Dat zijn leningen waarmee duurzame investeringen worden gedaan. Dit heeft eraan bijgedragen dat wij in het nieuwe tweejaarlijkse klimaatonderzoek van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) onder institutionele beleggers (verzekeraars en pensioenfondsen) de 5e plaats hebben behaald.”

Werkgevers zijn loyaal
De meerderheid van de werkgevers is loyaal aan Pensioenfonds PGB. 74% geeft aan dat zij bij Pensioenfonds PGB blijven, als zijzelf een pensioenfonds voor hun medewerkers mochten kiezen. Ook heeft de meerderheid van de werkgevers een hoog vertrouwen in het fonds. Het vertrouwen in het pensioenstelsel in Nederland ligt aanzienlijk lager. Bijna een kwart van de werkgevers heeft hier weinig vertrouwen in.

Vooral behoefte aan digitale informatie
Onze digitale nieuwsbrief (PGB Bericht) is voor de meeste werkgevers het belangrijkste communicatiemiddel en voor 62% van de werkgevers ook het meest geschikt om over veranderingen in het pensioenstelsel geïnformeerd te worden. 81% van de werkgevers maakt gebruik van mijnpgbdesk.nl. De informatie op mijnpgbdesk.nl wordt beoordeeld met een 6,9.

Werkgevers vinden dat wij op een begrijpelijke manier communiceren en dat ze voor al hun vragen bij ons terecht kunnen. Er is veel waardering voor de persoonlijke contacten, bijvoorbeeld via relatiebeheer. Relatief minder tevreden zijn de werkgevers over de informatievoorziening op mijnpgbdesk.nl. Als verbeterpunt wordt de administratieve informatie genoemd. Ook is er veel belangstelling voor een pakket met praktische informatie voor deelnemers, een van de verbeterinitiatieven waarmee vorig jaar een start is gemaakt. Als reactie op de vraag ‘Wat vindt u belangrijk in het nieuwe pensioenstelsel?’ geven werkgevers aan dat zij vooral behoefte hebben aan duidelijkheid en stabiliteit. Meer informatie over het nieuwe pensioenstelsel en een terugblik op het congres hierover dat wij op 3 maart 2020 organiseerden, vindt u hier.
Nieuwsarchief