Aanmelden

Stijgende financiële lijn van 2017 zet niet door

26-4-2018

Onze financiële situatie is niet verder verbeterd in het 1e kwartaal van 2018. Door een terugval op de aandelenmarkten bleef het rendement achter. De actuele UFR-dekkingsgraad daalde in het eerste kwartaal van 108,7% naar 107,2%. Onze beleidsdekkingsgraad steeg nog wel van 106,1% naar 107,7%. Dat komt omdat het een gemiddelde is over 12 maanden. De kans dat we de pensioenen de komende jaren moeten verlagen blijft gelukkig klein. Een verhoging van de pensioenen is mogelijk als de beleidsdekkingsgraad hoger is dan 110 procent.

Beleidsdekkingsgraad 31 maart  2018: 107,7%
De financiële situatie van de afgelopen maanden is terug te zien in de beleidsdekkingsgraad, die een gemiddelde is over 12 maanden. Deze dekkingsgraad kwam op 31 maart 2018 uit op 107,7 procent. U leest hier meer over de ontwikkeling van de beleidsdekkingsgraad.

Actuele UFR-dekkingsgraad 31 maart 2018: 107,2%
De actuele dekkingsgraad daalde in het 1e kwartaal. Het gaat hierbij om de zogenaamde UFR-dekkingsgraad. Deze dekkingsgraad bedroeg op 31 maart 107,2 procent.

Rendement beleggingen in eerste kwartaal 2018: -1,1%
In het 1e kwartaal is een negatief rendement behaald op beleggingen (-1,1%). De beleggingen ter afdekking van het renterisico (Matching) hadden een positief rendement van 0,8%. Maar de beleggingen om een extra rendement te behalen (Return) leverden in het eerste kwartaal een rendement op van -2,7%.

Beleggingsrendementen Beschikbare Premieregelingen
Ook de rendementen per leeftijdscategorie van onze beschikbare premieregelingen gingen omlaag.
Het rendement schommelde tussen -2,2% (voor jongere deelnemers 20-37 jaar) en -1,1%  (voor oudere deelnemers 58-67).

Wilt u meer informatie? Leest u dan ons kwartaalbericht.

 

Nieuwsarchief