Aanmelden

Resultaten engagementactiviteiten Q4-2018

12-3-2019

Welke onderwerpen zijn de afgelopen maanden besproken met bedrijven waarin het PGB-pensioenvermogen is belegd? In het vierde kwartaal van 2018 voerde BMO GAM* namens Pensioenfonds PGB gesprekken met ondernemingen waarin wij beleggen. Ook in het vierde kwartaal stond klimaatverandering volop in de schijnwerpers, mede vanwege de wereldwijde klimaattop van de Verenigde Naties in Polen in december. Daar werd duidelijk dat er meer ambitie nodig is om echt iets te doen aan klimaatverandering.


 

 

 

Engagement werpt zijn vruchten af
Langzaam maar zeker zien we dat er belangrijke stapjes worden gezet door engagement. De dialoog met de grote bedrijven begint steeds meer vruchten af te werpen. We vroegen autofabrikanten het afgelopen kwartaal om de CO2-uitstoot van het autopark te evalueren. En we drongen aan op de ontwikkeling van een langetermijnbedrijfsmodel dat leidt tot een transportsector die past bij de internationale afspraken over CO2-reductie.

 

Plastic soep (grote hoeveelheid plastic in oceanen en zeeën) blijft ook onze aandacht houden. Wij voerden gesprekken met de grote voedsel- en drankconcerns over de verkoop van dranken in gerecyclede flesjes. En gevraagd hen te zoeken naar alternatieven voor plastic verpakkingen.

 

Engagement voor toegang tot medicijnen
Ook spraken we met farmaceutische ondernemingen over een verantwoorde prijsstelling van medicijnen. In ontwikkelingslanden, maar ook in ontwikkelde landen. Dit langlopende engagementprogramma biedt toegang tot de zorg in landen met lage en middeninkomens en draagt bij aan de realisatie van het duurzaamheidsdoel 3 van de Verenigde Naties: Gezondheid en welzijn.

Stemtabel 2018 online
Als belegger willen wij erop kunnen vertrouwen dat bedrijven goed omgaan met de belangen van beleggers. Daarom willen we als dat nodig is actief in gesprek gaan met de bedrijven waarin wij beleggen en onze stem uitbrengen op aandeelhoudersvergaderingen. Via onze stem sporen we bedrijven aan om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Ook helpt het stemmen om maatschappelijk verantwoorde beleggingsonderwerpen onder de aandacht te brengen. De stemtabel geeft weer hoe er in 2018 over deze onderwerpen is gestemd. Klik hier voor de stemtabel.

 

Lees hier meer over het beleid voor maatschappelijk verantwoord beleggen van Pensioenfonds PGB.


 

* Elk kwartaal publiceert Pensioenfonds PGB de resultaten van zijn engagementactiviteiten op de website. Engagement zijn gesprekken die namens ons worden gevoerd met bedrijven waarin het pensioenvermogen is belegd en standpunten die zijn ingenomen op aandeelhoudersvergaderingen. Dit wordt gedaan door BMO GAM, een organisatie die daarin is gespecialiseerd.

Nieuwsarchief