Aanmelden

Resultaten engagementactiviteiten Q3-2018

27-11-2018

​Welke onderwerpen zijn de afgelopen maanden besproken met bedrijven waarin het PGB-pensioenvermogen is belegd? In het derde kwartaal van 2018 voerde BMO GAM* namens Pensioenfonds PGB gesprekken met ondernemingen waarin wij beleggen. De focus lag dit kwartaal  vooral op de betere beheersing van risico’s op klimaatverandering. 

Klimaatverandering is en blijft een belangrijk aandachtspunt
Elke zomer worden we weer geconfronteerd met extreme weersomstandigheden. 2018 was geen uitzondering met verwoestende bosbranden, dodelijke overstromingen en op diverse plekken in de wereld. Daarom blijven wij de ondernemingen waarin we beleggen aanspreken op een nog betere beheersing van de risico’s op klimaatverandering. Dit kwartaal lag de focus vooral op het beperken van de schadelijke uitstoot van methaangas.

We moedigen bedrijven met gasactiviteiten aan de methaanlekkage aan te pakken
Methaan is de belangrijkste component van aardgas. Het is een krachtig broeikasgas dat (mede) voor de opwarming van de aarde zorgt. Daarom is het belangrijk om uitstoot en lekkage van methaan bij de winning van aardgas zo laag mogelijk te houden. We hebben bedrijven met gasactiviteiten dan ook aangemoedigd om de methaanlekkage in alle activiteiten aan te pakken. 

Lees hier meer over het beleid voor maatschappelijk verantwoord beleggen van Pensioenfonds PGB.


*Elk kwartaal publiceert Pensioenfonds PGB de resultaten van zijn engagementactiviteiten op de website. Engagement zijn gesprekken die namens ons worden gevoerd met bedrijven waarin het pensioenvermogen is belegd en standpunten die zijn ingenomen op aandeelhoudersvergaderingen. Dit wordt gedaan door BMO GAM, een organisatie die daarin is gespecialiseerd.

Nieuwsarchief