Aanmelden

Resultaten engagementactiviteiten Q2-2019

21-8-2019

Elk kwartaal rapporteren we over de gesprekken die we voerden met de bedrijven waarin het pensioenvermogen is belegd. BMO GAM* voert deze gesprekken namens Pensioenfonds PGB. Zo namen zij dit kwartaal deel aan verschillende bijeenkomsten over duurzaamheidsinitiatieven in met name Azië. Ook spraken we met veel bedrijven over klimaatactie en de integratie van klimaatbeleid in hun langetermijndoelstellingen.


 

 

 

 

Klimaatverandering ieder jaar hoger op de agenda van bedrijven
Gelukkig zien wij dat klimaatverandering ieder jaar hoger op de agenda staat van de verschillende jaarvergaderingen. Aandeelhouders vragen grote bedrijven steeds vaker om concrete doelen te stellen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Dit om in lijn te komen met de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs. Helaas bestaan er ook nog steeds grote bedrijven die zich daartegen verzetten. Met name in de Verenigde Staten. Voortdurende aandacht van grote aandeelhouders op dit punt is dan ook nog steeds belangrijk en noodzakelijk.


Duurzaamheidsinitiatieven in Azië
Tijdens een conferentie over duurzaam financieren in Thailand gaven we onze visie op standaarden voor duurzaam bankieren. Bijvoorbeeld door het ontwikkelen van beleid voor activiteiten met een hoge duurzaamheidsimpact (kolen, palmolie). Tijdens de jaarlijkse Roundtable in Sustainable Palm Oil (RSPO) pleitten we voor betere naleving van de RSPO-beginselen om zo de vraag naar duurzame palmolie te stimuleren. In India spraken we met meer dan 15 ondernemingen over verschillende onderwerpen waaronder duurzaamheid en diversiteit in het bestuur. Wij hebben een positief beeld van de bereidheid van deze bedrijven om klimaatverandering en onwenselijke maatschappelijke verschuiving tegen te gaan al is er nog genoeg ruimte voor verbetering.

 

Transparant over de onderwerpen die wij bespreken met bedrijven
Dit kwartaal rapporteren wij in het engagementrapport voor het eerst ook welke Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (de zogenaamde SDG’s) wij bespraken met bedrijven en hoe vaak. Zo is SDG-nummer 8 gericht op waardig werk en eerlijke beloningen. Dit onderwerp bespraken wij dit kwartaal het meest. SDG-nummer 13, dat zich richt op klimaatactie en de integratie van klimaatbeleid in de langetermijndoelstellingen, kwam daarna het meest ter sprake.


Lees hier meer over het beleid voor maatschappelijk verantwoord beleggen van Pensioenfonds PGB.
Lees hier  het volledige engagementrapport van Q2 2019.


* Elk kwartaal publiceert Pensioenfonds PGB de resultaten van zijn engagementactiviteiten op de website. Engagement zijn gesprekken die namens ons worden gevoerd met bedrijven waarin het pensioenvermogen is belegd en standpunten die zijn ingenomen op aandeelhoudersvergaderingen. Dit wordt gedaan door BMO GAM, een organisatie die daarin is gespecialiseerd.

Nieuwsarchief