Aanmelden

Resultaten engagementactiviteiten 1e kwartaal 2019

7-5-2019

​Welke onderwerpen zijn de afgelopen maanden besproken met bedrijven waarin het PGB-pensioenvermogen is belegd? In het 1e kwartaal van 2019 voerde BMO GAM* namens Pensioenfonds PGB gesprekken met ondernemingen waarin wij beleggen. De wereld werd opgeschrikt door 2 tragische gebeurtenissen. De dambreuk bij Brumadinho in Brazilië en de aanslag in Christchurch, Nieuw-Zeeland. De gebeurtenissen legden 2 pijnpunten bloot in 2 belangrijke economische sectoren, die we al op de voet volgden: mijnbouw en technologie (social media).

 

 

Pensioenfonds PGB sluit mijnbouwbedrijf Vale uit van belegging
Naar aanleiding van de dambreuk in Brazilië besloten we het Braziliaanse mijnbouwbedrijf Vale uit te sluiten van beleggingen. Vale is eigenaar van de dam die doorbrak in het zuidoosten van Brazilië. De manier waarop het mijnbouwbedrijf is omgegaan met de omgeving, het gebrek aan concrete maatregelen en de grote gevolgen van dit onverantwoordelijke gedrag tonen aan dat het mijnbouwbedrijf de Global Compact principes op een aantal punten fors heeft overtreden. We hebben Vale dan ook op de non-compliantlijst gezet. Pensioenfonds PGB wil namelijk niet beleggen in bedrijven die zich niet houden aan deze principes van de Verenigde Naties.

 

In gesprek met socialmedia-bedrijven over strenger toezicht op content
De aanslag in het Nieuw-Zeelandse Christchurch werd aangekondigd via Twitter en vervolgens volgde de live-uitzending op Facebook. De herhaling was te zien op YouTube en andere kanalen. Social media werden bij deze aanslag dus volop ingezet. Reden genoeg om de grote socialmedia-bedrijven wederom aan te spreken op hun verantwoordelijkheid ten aanzien van de inhoud van berichten die via hen worden verspreid. Diverse wereldleiders drongen er bij deze bedrijven ook op aan meer verantwoordelijkheid te nemen voor het extremistische materiaal dat er op hun platform verschijnt. Ook in de toekomst blijven we actief in gesprek met deze bedrijven over sterker toezicht op content en stevigere beheersing.
 

Lees hier meer over het beleid voor maatschappelijk verantwoord beleggen van Pensioenfonds PGB.


* Elk kwartaal publiceert Pensioenfonds PGB de resultaten van zijn engagementactiviteiten op de website. Engagement zijn gesprekken die namens ons worden gevoerd met bedrijven waarin het pensioenvermogen is belegd en standpunten die zijn ingenomen op aandeelhoudersvergaderingen. Dit wordt gedaan door BMO GAM, een organisatie die daarin is gespecialiseerd.

Nieuwsarchief