Aanmelden

Resultaten deelnemersonderzoek

28-10-2016

​'Liever iets meer risico met kans op hoger pensioen'

De mening van onze deelnemers en gepensioneerden telt. Daarom hebben we, net als in 2013 en 2015, een onderzoek uitgevoerd onder deelnemers en gepensioneerden. In dit onderzoek stonden 3 thema’s centraal: risicobereidheid, maatschappelijk verantwoord beleggen en tevredenheid.
Het onderzoek vond plaats in 2 delen: in april hielden we groepsgesprekken en in mei en juni nam een groot aantal deelnemers en gepensioneerden deel aan een online enquête. De belangrijkste uitkomsten per thema zijn:


Risicobereidheid

Liever iets meer risico bij beleggen met de kans op een hoger pensioen, maar accepteren ook het risico op een lager pensioen.
Er is behoefte aan een minimaal pensioen waar deelnemers niet doorheen kunnen zakken.
Deelnemers willen geen grote schokken in hun pensioen.
Jongeren en lager opgeleiden zijn wantrouwender over beleggen (en de financiële sector).
Zoeken naar zekerheid wordt vaak veroorzaakt door onwetendheid en misverstanden.


Maatschappelijk verantwoord beleggen

Maatschappelijk verantwoord beleggen is belangrijk, maar het mag niet ten koste gaan van het rendement.
Beleg in alternatieve energie (zoals zon en wind), de Nederlandse infrastructuur en Nederlandse hypotheken.
Beleg niet in de tabaks- en wapenindustrie en in bedrijven die kinderarbeid gebruiken.


Tevredenheid

Er is een relatief stevige band met en vertrouwen in Pensioenfonds PGB.
Er is twijfel of er straks nog pensioen over is. Deze twijfel wordt gedeeltelijk  veroorzaakt door misverstanden over het pensioenstelsel.
Communicatiemiddelen zoals online-chatten en push-berichten spreken aan.


De belangrijkste adviezen op basis van het onderzoek zijn:

Leg het beleggingsbeleid goed uit (inclusief de kans op verhoging en verlaging van het pensioen), zodat duidelijk is dat het beleid aansluit op de behoeften van deelnemers.
Houd, vooral bij jongeren en laag opgeleiden, rekening met een kritische houding over beleggen.
Leg het pensioenstelsel en risicodeling en solidariteit beter uit. Doorbreek bijvoorbeeld het misverstand bij veel deelnemers dat ze premie betalen voor de huidige gepensioneerden.
Investeer in nieuwe vormen van – met name digitale – dienstverlening.


Hoe nu verder?
De komende periode  gaan we aan de slag met het opvolgen van deze adviezen. Zodat we u nog beter van dienst kunnen zijn.

Nieuwsarchief